Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL KASOS APARATAIS PREKIAUJANČIŲ IR REMONTO BEI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIUI

  • 2005 05 05
  • Nutarimo Nr.: 2S-8
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno, Konkurencijos tarybos narių Vytauto Kavaliausko, Jono Rasimavičiaus, Danguolės Klimašauskienės ir Gendriko Stuko;
sekretoriaujant Zitai Balsienei;
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos valstybės tarnautojams Tomui Baguckui, Danutei Stadalnikienei;
proceso šalims: UAB „Sintagma technika“ atstovams Jauniui Bieliauskui, Viktorui Kasakaičiui, Ramutei Bimbirienei; UAB „Golsma ir ko“ atstovui Dariui Ruželei; UAB „CompServis“ atstovui Mindaugui Jankauskui; UAB „Vilkta“ atstovui Dmitrijui Antakovui; UAB MTF „Tremeks“ atstovui Andriejui Sivoborodui;
viešame bylų nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo bylą dėl kasos aparatais prekiaujančių ir remonto bei techninės priežiūros paslaugas teikiančių ūkio subjektų veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau - Konkurencijos įstatymas) 5 straipsniui.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2003 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris persiuntė Konkurencijos tarybai Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Finansų ministerija) raštus, kuriuose keliami klausimai dėl kasos aparatais prekiaujančių ir techninės priežiūros paslaugas teikiančių ūkio subjektų veiksmų.
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos 2003-03-13 rašte Nr.75 teigiama, kad kasos aparatus aptarnaujančios įmonės yra nustačiusios metinį 185-250 Lt mokestį už profilaktinę kasos aparato apžiūrą. Toks mokestis, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos nuomone, yra per didelis.
Finansų ministerija 2003-04-09 rašte Nr.(14.22-03)-5K-0305164-5K-0300423/0303925 nurodo, kad „dėl kasos aparatų gamintojų ir importuotojų vykdomos įgaliojimų suteikimo praktikos, susidarė tokia padėtis, kuomet vieną kasos aparato modelį paprastai aptarnauja viena įmonė arba šios įmonės atstovai, įgalioti veikti teritoriniu principu“ bei daro prielaidą, kad „kasos aparatų aptarnavimo ir remonto kainos gali būti diktuojamos vienos ar kelių tarpusavyje susijusių gamintojo įgaliojimus turinčių įmonių.“
Finansų ministerija 2003-11-12 raštu Nr.(14.14-13)-6K-0311784 persiuntė Konkurencijos tarybai UAB „Techprojektas“ 2003-10-16 raštą Nr.166, kuriame bendrovė nurodo, kad visos kasos aparatus aptarnaujančios įmonės yra nustačiusios vienodą 250 Lt kainą už profilaktinę kasos aparatų apžiūrą.
Konkurencijos tarybos 2003 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1S-143 buvo pradėtas tyrimas dėl kasos aparatais prekiaujančių bei techninės priežiūros paslaugas teikiančių ūkio subjektų: UAB „Sintagma technika“, UAB „Aspa“, UAB „Universalios valdymo sistemos“, UAB „Vilkas“, UAB „Vilkta“, UAB „Unitechna“, UAB „Tokheim Sofitam“, UAB „Milesta“, UAB „Labena“, UAB „Golsma ir ko“, UAB „Elnara“, UAB „Datakom Vilnius“, UAB „Daivita“, UAB „CompServis“, UAB „CompIdea“, UAB „Inreda“, UAB „Autotank”, UAB „Adavila“, UAB „Adava“, A.Sivoborodo mokslinė techninė firma „Tremeks“, UAB „Firma GPX“, UAB „Empirija“, V.Miakiševo firma „Sarguva“, UAB „Kamaja“, UAB „Sanpola ir partneriai“, UAB „UCS Baltic“, UAB „Straujos prekybos sistemos“, UAB „Erta“, UAB „Skaitos technika“, UAB „Junipola“, UAB „Intermaks sistemos“, UAB „Unitechna“, UAB „Sanpola Baltija“, UAB „Pajūrio pirklys“, UAB „Biznio kontaktai“, UAB „Laikmetis“, UAB „Rotonas“, TŪB „Vakarų imega“, UAB „Šiaulių liftas“, UAB „Šiaulių intermaks“, UAB „Aledakomas“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsniui.
Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Sintagma technika“ (sutartyse vadinama - įmonė) su savo įgaliotais atstovais (sutartyse vadinama - partneris), t.y. įmonėmis, platinančiomis ir remontuojančiomis UAB „Sintagma technika“ importuojamus kasos aparatus, yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis. Sutarčių 4.3 punkte nustatyta: „Įmonės mažmeninės kainos gali būti traktuojamos kaip rekomendacinės. Savo veikloje Partneris pats nustato parduodamų gaminių kainas ir nuolaidas savo klientams. Draudžiama naudoti dempingo politiką, klaidinti klientus arba atlikti kitus veiksmus, trukdančius kitiems Įmonės Partneriams. <...> Pastaba: Nustatydamas savo pardavimo kainas Partneris turi numatyti išlaidas, susijusias su gaminio įrengimu, pirkėjo personalo apmokymu, garantiniu remontu“.
UAB „Sintagma technika“ Kasos sistemų departamento direktorius V.Kasakaitis tyrimo metu paaiškino, kad dempingo politika - tai pardavimas žemiau savikainos, dempingo kaina - tai kasos aparato pirkimo kaina ir tai, kas nurodyta sutartyje, t.y. gaminio įrengimo, pirkėjo personalo apmokymo, garantinio remonto išlaidos.
Tyrimo išvadose ši bendradarbiavimo sutarčių nuostata vertinama kaip žemiausios pardavimo kainos nustatymas įgaliotam atstovui.
Atlikus patikrinimą UAB „Sintagma technika“ patalpose rastas šios bendrovės Kasos sistemų departamento direktoriaus V.Kasakaičio darbo kalendorius, kurio 2002 m. gegužės 14 d. puslapyje įrašyta:
„Pasitarimas 2002.05.14.
Dalyvauja:
- Sintagma techn
- Aspa
- Golsma
- Sanpola
Nedalyvauja Adava ir Vilkta
1. Kasos aparatų kainos: Nuspręsta kasos aparatų kainas kainininkuose rodyti vienodas - rekomenduotas Sintagma technika (prieš galutinį sprendimą atsiklausti Adavą ir Vilktą). Darantiems nesankcionuotas nuolaidas mažinti dilerio nuolaidas.
2. Kasos aparatų techninio aptarnavimo kainos:
<...> Per 2 savaites organizacijos pateiks pasiūlymus dėl patikros kainų projekto.
3. Kasos aparatų ir serviso specialistų sertifikavimo kainos. Laukti Adavos atsakymo institutui. Spręsti dėl visų veiksmų.“
Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Sintagma technika“ ir UAB „Aspa“ importuoja ir platina skirtingus kasos aparatus ir turi savo įgaliotus atstovus platinimo ir aptarnavimo rinkoje. UAB „Golsma ir ko“, S.Polovčenko PĮ „Sanpola“, UAB „Adava“, UAB „Vilkta“ yra UAB “Sintagma technika“ ir UAB „Aspa“ įgalioti atstovai.
UAB „Sintagma technika“ Kasos aparatų ir sistemų prekybos grupės vadovo V.Ostrovnoj 2002 m. darbo kalendoriuje, birželio 15 d. puslapyje įrašyta: „Paskambinti Adava, Vilkta, ARS, kad laikomės vienodų kainų“.
Nustatyta, kad UAB „Vilkta“ parduotų kasos aparatų FE-800 kaina sutapo su UAB „Sintagma technika“ rekomenduotomis kainomis. Atlikta kasos aparatų Euro 1000T ir FE-2000 pardavimo kainų analizė parodė, kad UAB „Sintagma technika“ įgalioti atstovai kasos aparatus pardavinėjo ir kainininkuose rodė šiek tiek mažesnes kainas nei UAB „Sintagma technika“ rekomenduotos.
UAB „Golsma ir ko“ patalpose rastas elektroninis dokumentas pavadinimu „TremeksValdas2002_12_01“, kuriame išsaugotas 2002 m. spalio 24 d. - lapkričio 20 d. susirašinėjimas elektroniniu paštu tarp UAB „Golsma ir ko“ direktoriaus Dariaus Ruželės ir A.Sivoborodo MTF „Tremeks“ serviso direktoriaus Valdo Karnuševičiaus. Laiškai buvo persiunčiami adresu viktoras@sintagma.lt Susirašinėjimas vyko dėl kasos aparato Euro 1000T pardavimo kainos. Laiške Valdas Karnuševičius teigia, kad kasos aparato Euro 1000T pardavimo kaina visiems vienoda - 1300 Lt, be to, pabrėžia, kad „mūsų visų susitarimas galioja“. Atsakydamas į šį laišką, Darius Ruželė klausia p. Valdo: „ar nebegalioja mūsų visų susitarimas dėl 1300,00 Lt už Eu 1000T? Primygtinai prašau laikytis savo žodžio: telefonu minėti tik 1300,00 Lt ir jokių 1200,00 Lt „plius dar kažkas“. Nustatyta, kad susirašinėjimo laikotarpiu UAB „Sintagma technika“ mažmeninė kasos aparato Euro 1000T kaina buvo 1300 Lt.
2005-02-28 pranešime apie atliktą tyrimą daroma išvada, kad 2002-05-14 susitikime UAB „Sintagma technika“, UAB „Golsma ir ko“ ir S.Polovčenko PĮ „Sanpola“ tarėsi dėl kasos aparatų pardavimo kainų bei susitarė kainininkuose rodyti vienodas kasos aparatų pardavimo kainas, rekomenduotas UAB „Sintagma technika“. Remiantis surinktais duomenimis pranešime daroma išvada, kad susitarime dėl kasos aparatų kainų nustatymo taip pat dalyvavo UAB „Vilkta“ ir A.Sivoborodo MTF „Tremeks“, bei siūloma visų šių įmonių veiksmus vertinti kaip pažeidžiančius Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p.
UAB „Golsma ir ko“ patalpose rastame elektroniniame dokumente pavadinimu „TremeksValdas2002_12_01“ išsaugotas 2002 m. liepos 9 d. UAB „Golsma ir ko“ direktoriaus Dariaus Ruželės elektroninis laiškas A.Sivoborodo MTF „Tremeks“ serviso direktoriui Valdui Karnuševičiui, kuriame kalbama apie kasos aparatų aptarnavimo kainas. D.Ruželė rašo: „Laikykimės, nemažinkime kainų“.
Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Sintagma technika“ ir jos atstovai keitėsi kasos aparatų aptarnavimo kainininkų projektais. UAB „Sanpola Baltija“ patalpose rasti UAB „Sintagma technika“ ir A.Sivoborodo MTF „Tremeks“ kasos aparatų aptarnavimo kainininkų, numatomų taikyti nuo 2002 m. lapkričio 1 d., projektai. Toks pat UAB „Sintagma technika“ kainininko projektas bei S.Polovčenko PĮ „Sanpola“ kainininko projektas buvo rastas UAB „Vilkta“ patalpose.
Pranešime apie atliktą tyrimą palygintos kainininkų projektuose numatytos kainos su tuo laikotarpiu galiojusiomis ir daroma išvada, kad taikytos kainos tapo labiau panašios negu numatytos projektuose. Tyrimo metu nustatyta, kad kasos aparatus aptarnaujančios įmonės taikė skirtingus abonentinio mokesčio dydžius. Vienkartinės profilaktinės patikros kainos buvo labai artimos.
Atlikus tyrimą daroma išvada, kad 2002 m. gegužės 14 d. susitikime dalyvavusios įmonės susitarė apsikeisti kasos apartų patarnavimo kainų projektais. Pasikeisdamos kainininkų projektais įmonės derino kainų nustatymo strategiją bei galutinę kainą ir tuo pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p.
Tyrimo metu buvo nagrinėjamos bendradarbiavimo sutartys tarp UAB „CompServis” ir A.Sivoborodo MTF „Tremeks”, UAB „Erta”, UAB „Milesta”, UAB „Biznio kontaktai”, R.Micevičiaus įmonė „Rolna”, UAB „Empirija”, UAB „Sanpola Baltija”, UAB „Aledakomas”, Gvido Jankausko IĮ „Agvija”, V.Lukoševičiaus paslaugų įmonė „Tonas”. Sutarčių 2.3.3 punkte nustatyta, kad šalys „sieks pardavinėti FASY produktus ne mažesnėmis nei tiekėjo nustatytos kainos, o aptarnavimo kainos turėtų būti ne mažesnės nei vidutinės konkretaus regiono aptarnavimo kainos.“ Tyrimo metu nerasta įrodymų, patvirtinančių, kad šios sutarties nuostatos buvo laikomasi. Tyrimo išvadose aptariama sutarties nuostata vertinama kaip minimalių kasos aparatų pardavimo ir aptarnavimo kainų nustatymas ir siūloma vertinti kaip Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p. pažeidimą.
Atsakydama į 2005-02-28 pranešimą apie atliktą tyrimą, UAB „Golsma ir ko“ 2005-03-31 rašte Nr. 2005-03-31/01 neigia, kad įmonės įgaliotas atstovas dalyvavo 2002-05-14 pasitarime bei nurodo, kad pranešime nepagrįstai daromos išvados apie dalyvavimą susitikime remiantis vien įrašu darbo kalendoriuje. UAB „Golsma ir ko“ rašte teigiama, kad pranešime apie atliktą tyrimą minimas susirašinėjimas tarp bendrovės ir A.Sivoborodo MTF „Tremeks“ gali būti paaiškinamas kaip dviejų įmonių santykių aiškinimasis dėl nesąžiningos konkurencijos apgaudinėjant klientus, o ne susitarimo tarp įmonių įrodymas, be to, teigia, kad tai nežinomų asmenų susirašinėjimas, dokumentas neturi privalomų rekvizitų ir negali būti vertinamas kaip įrodymas. Rašte nurodoma, kad UAB „Golsma ir ko“ 2001-2003 metais mažino kasos aparato Euro 1000T kainas bei kasos aparatų metinį priežiūros mokestį. Bendrovė neigia, kad UAB „Sintagma technika“ sutarčių pagalba nustatinėjo ar bandė nustatyti naujų kasos aparatų pardavimo ar priežiūros kainas ar kitaip ribojo kainas, be to, nurodo, kad „UAB „Sintagma technika“ mūsų atžvilgiu netaikė jokių apribojimų ar sankcijų nei kitaip bandė įtakoti mūsų veiklą“.
Bylos nagrinėjimo posėdžio metu UAB „Golsma ir ko“ atstovas D.Ruželė pakartojo rašytiniame paaiškinime išsakytą nuomonę. Atstovas teigė, kad bendrovė tik 6 % kasos aparatų Euro 1000T pardavė už 1300 Lt kainą, tai rodo, kad UAB „Sintagma technika“ nebuvo nustačiusi minimalių kasos aparatų pardavimo kainų. D.Ruželės nuomone, tai, kad įmonės susitarė paruošti kainų projektus ir kad jais keitėsi, nėra Konkurencijos įstatymo 5 str. pažeidimas.
Posėdžio metu UAB „Vilkta“ atstovas teigė, kad bendrovei niekas nenurodinėja dėl kainų, o tai, kad kainos vienodos, yra tik sutapimas.
UAB „Sintagma technika“ 2005-03-15 atsikirtimuose Nr. (2.1-07)-6V-295 į 2005-02-28 pranešimą apie atliktą tyrimą teigiama, kad tyrimo metu nebuvo įrodyta, kad įmonė pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p. Rašte nurodoma, kad įmonė yra sukūrusi kasos aparatų prekybos bei aptarnavimo tinklą, į kurį įeina apie 30 įmonių, 26 iš kurių platina bei aptarnauja ir konkuruojančių įmonių importuojamus kasos aparatus. Bendrovės nuomone, „V.Kasakaičio kalendoriniai užrašai nėra joks lokalinis teisės aktas ir jo samprotavimai negali sukelti įmonei jokių teisių ir pareigų atsiradimo ir apskritai jokių teisinių pasekmių“. Rašte nurodoma, kad užrašas V.Ostrovnoj kalendoriuje reiškia tai, kad UAB „Sintagma technika“ prekiaus su visais dileriais kainomis, ne didesnėmis nei nurodyta kainoraštyje. Bendrovės nuomone, negali būti laikomas įrodymu „dviejų įmonių darbuotojų susirašinėjimas elektroniniu paštu, kur jie ginčijasi dėl kasos aparatų Euro 1000T pardavimo kainos. Mes nesame šio ginčo dalyviai <...>. Beje, po minimo susirašinėjimo abiejų partnerių didmeninės pirkimo kainos nepadidėjo, t.y. jokių „sankcijų“ nebuvo taikoma“. Tai, anot bendrovės, įrodo teiginių apie susitarimą nepagrįstumą. Bendrovės teigimu, „apie tai, kad reikėtų siūlyti Valstybinei mokesčių inspekcijai peržiūrėti kasos aparatų patikros tvarką ir nustatyti patikros kainas, buvo samprotaujama ir prieš, ir po to, kai įsigaliojo minėtas Vyriausybės nutarimas, nustatantis kitokią kasos aparatų techninio aptarnavimo tvarką. Dėl to V.Kasakaičio kalendoriuje ir atsirado įrašas apie pasiūlymus dėl patikros kainų“.
Bylos nagrinėjimo posėdžio metu UAB „Sintagma technika“ atstovas J.Bieliauskas teigė, kad kasos aparatų rinka yra reglamentuojama įvairiais teisės aktais, kuriais įmonėms nustatoma daug pareigų. Atstovo teigimu, vienintelis būdas užtikrinti, kad įpareigojimai būtų vykdomi, tai dirbti su dileriais, juos mokyti, todėl, anot atstovo, natūralu, kad vyksta susitikimai su dileriais, tačiau susitikimai vyksta techniniais klausimais. J.Bieliausko teigimu, rinkoje veikia daug įmonių, yra pakeičiamų kasos aparatų modelių, kuriuos įveža kiti importuotojai, bedrovės įgalioti atstovai taip pat atstovauja ir kitus importuotojus.
UAB „Sintagma technika“ atstovo V.Kasakaičio teigimu, kainininkuose yra nurodomos maksimalios kainos, ne rekomendacinės. Atstovas nurodė, jog visiems partneriams taikomos nuolaidos, o atstovo užrašai nebuvo įgyvendinti, pagal juos nebuvo parengta potvarkio ar protokolo.
UAB „Sintagma technika“ atstovės R.Bimbirienės nuomone, nagrinėtas bendradarbiavimo sutarčių punktas yra išdėstytas neaiškiai, todėl bendrovė nedelsiant sutartį pakoregavo, kad neliktų dviprasmiškų išsireiškimų, tokių kaip „dempingo politika“.
A.Sivoborodo MTF „Tremeks“ atstovo teigimu su UAB „Golsma ir ko“ visada buvo aštriausia konkurencija, jokio susitarimo niekada nebuvo ir nebus šioje rinkoje.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d., visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento. Tokiems susitarimams priskiriami ir susitarimai tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas (Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p.).
Šis draudimas yra taikomas tiek susitarimams, sudarytiems tarp konkurentų (horizontaliesiems susitarimams), tiek susitarimams dėl prekių pirkimo, pardavimo, perpardavimo sąlygų, sudarytiems tarp ūkio subjektų, veikiančių skirtingame prekės gamybos ar platinimo lygmenyje (vertikaliesiems susitarimams). UAB „Sintagma technika“, UAB „Compservis“ bei jų įgalioti atstovai veikia skirtingame prekės platinimo lygmenyje, todėl tarp jų atsiranda vertikalūs santykiai. Kasos aparatus importuojančių bendrovių įgalioti atstovai, perparduodantys kasos aparatus, tarpusavyje konkuruoja, todėl tarp jų sudaryti susitarimai laikytini horizontaliais.
Konkurencijos tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1S-132 „Dėl susitarimų, tenkinančių Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies sąlygas, ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ buvo suteikta išimtis tam tikriems susitarimams, pripažįstant, kad šiems susitarimams netaikomas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis. Šiuo nutarimu buvo suteikta išimtis tiems vertikaliesiems susitarimams, kurie tenkina 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms nustatytas sąlygas. Pažymėtina, kad išimtis netaikoma tiems vertikaliesiems susitarimams, kuriais siekiama apriboti pirkėjo galimybę nustatyti savo pardavimo kainą. Tiekėjui leidžiama nustatyti tik aukščiausią arba rekomenduojamą pardavimo kainą. Atsižvelgus į tyrimo metu surinktą medžiagą, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju buvo įtariami draudžiami susitarimai dėl fiksuotų ir minimalių kainų nustatymo, tokiems susitarimams išimtis nėra suteikta.
Konkurencijos įstatymo 3 str. 10 d. susitarimą apibrėžia kaip bet kuria forma (raštu ar žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudarytas sutartis arba ūkio subjektų suderintus veiksmus, įskaitant bet kurio ūkio subjektų junginio (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan.) arba šio junginio atstovų priimtą sprendimą.
Atsižvelgus į tai, kad Konkurencijos įstatymo 5 str. yra iš esmės identiškas Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsniui, bei į tai, kad Konkurencijos įstatymo paskirtis yra siekti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos santykius reglamentuojančios teisės suderinamumo (Konkurencijos įstatymo 1 str. 3 d.), atkreiptinas dėmesys į Europos Sąjungos institucijų praktikoje suformuotą sąvokos „suderinti veiksmai“ išaiškinimą.
Europos Teisingumo Teismas (toliau - ETT) suderintus veiksmus yra apibrėžęs kaip „veiksmų koordinavimo tarp ūkio subjektų formą, kuri nepasiekusi taip vadinamo susitarimo stadijos, sąmoningai pakeičiama praktiniu bendradarbiavimu tarp tų ūkio subjektų, siekiant išvengti konkurencijos pavojaus” (1972 m. liepos 14 d. ETT sprendimas ICI-Dyestuffs v. Komisija). Europos Teisingumo Teismas konstatavo, kad konkurencija suponuoja tai, kad „kiekvienas ūkio subjektas privalo nepriklausomai apsispręsti dėl savo elgesio Bendrijos rinkoje<...>. Nors šis nepriklausomybės reikalavimas neatima iš ūkio subjektų teisės patiems protingai prisitaikyti prie esamo arba numatomo konkurentų elgesio, tačiau jis draudžia atsirasti bet kokiam tiesioginiam ar netiesioginiam kontaktui tarp tokių subjektų, jeigu šio kontakto tikslas arba padarinys yra daryti poveikį esamo arba potencialaus konkurento elgesiui rinkoje ar atskleisti tokiam konkurentui elgesio kryptį, kurią jie patys nusprendė pasirinkti arba ketina pasirinkti rinkoje” (1975 m. gruodžio 16 d. ETT sprendimas Suiter Unic v. Komisija).
Europos Teisingumo Teismo nuomone, suderinti veiksmai susideda iš trijų pagrindinių elementų: tiesioginio ar netiesioginio kontakto tarp ūkio subjektų, po to sekančio elgesio rinkoje ir priežastinio ryšio tarp jų. Teismas išaiškino, kad jeigu kontaktas nustatytas, tai galima preziumuoti, kad po to sekęs elgesys rinkoje įvyko būtent kaip kontakto pasekmė (1999 m. liepos 8 d. ETT sprendimas Komisija v. Anic Partecipazioni SpA).
Europos Komisija yra pažymėjusi, kad pagal „Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnį draudžiama pranešti konkurentui apie pagrindinius savo kainų politikos elementus: kainoraščius, pardavimo sąlygas, nuolaidas, įkainius ir jų keitimo datas <…>“(1974 m. gegužės 15d. Europos Komisijos sprendimas Manufacture of Glass Containers).
Remdamasi tyrimo metu surinkta medžiaga Konkurencijos taryba konstatuoja, kad dėl ūkio subjektų: UAB „Aspa“, UAB „Universalios valdymo sistemos“, UAB „Vilkasa“, UAB „Unitechna“, UAB „Tokheim Sofitam“, UAB „Milesta“, UAB „Labena“, UAB „Elnara“, UAB „Datakom Vilnius“, UAB „Daivita“, UAB „CompIdea“, UAB „Inreda“, UAB „Autotank”, UAB „Adavila“, UAB „Adava“, UAB „Firma GPX“, UAB „Empirija“, V. Miakiševo firma „Sarguva“, UAB „Kamaja“, UAB „Sanpola ir partneriai“, UAB „UCS Baltic“, UAB „Straujos prekybos sistemos“, UAB „Erta“, UAB „Skaitos technika“, UAB „Junipola“, UAB „Intermaks sistemos“, UAB „Unitechna“, UAB „Sanpola Baltija“, UAB „Pajūrio pirklys“, UAB „Biznio kontaktai“, UAB „Laikmetis“, UAB „Rotonas“, TŪB „Vakarų imega“, UAB „Šiaulių liftas“, UAB „Šiaulių intermaks“, UAB „Aledakomas“ nerasta jokių įrodymų, patvirtinančių bendroves pažeidus Konkurencijos įstatymo 5 str.
Tyrimo metu surinktų įrodymų ir nustatytų faktinių aplinkybių nepakanka konstatuoti, kad įmonės: UAB „Sintagma technika“, S.Polovčenko PĮ „Sanpola“, UAB „Golsma ir ko“, A.Sivoborodo MTF „Tremeks“, UAB „Vilkta“, nustatydamos kasos aparatų pardavimo bei remonto paslaugų kainas, veikė nesavarankiškai. Tyrimo metu nustatyta, kad įmonės taikė skirtingas prekių bei paslaugų kainas. Laikytina, kad turimi įrodymai yra nepakankami pripažinti, kad tarp įmonių buvo susitarimas ar suderinti veiksmai tiesiogiai bei netiesiogiai nustatyti kasos aparatų pardavimo ir jų remonto bei techninės priežiūros kainas. Konkurencijos taryba konstatuoja, kad tyrimo metu nebuvo įrodyta, kad UAB „Sintagma technika“, S.Polovčenko PĮ „Sanpola“, UAB „Golsma ir ko“, A.Sivoborodo MTF „Tremeks“, UAB „Vilkta“ bei UAB „CompServis“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Nesant įstatymo pažeidimo bylą dėl kasos aparatais prekiaujančių ir remonto bei techninės priežiūros paslaugas teikiančių ūkio subjektų: UAB „Sintagma technika“, UAB „Aspa“, UAB „Universalios valdymo sistemos“, UAB „Vilkas“, UAB „Vilkta“, UAB „Unitechna“, UAB „Tokheim Sofitam“, UAB „Milesta“, UAB „Labena“, UAB „Golsma ir ko“, UAB „Elnara“, UAB „Datakom Vilnius“, UAB „Daivita“, UAB „CompServis“, UAB „CompIdea“, UAB „Inreda“, UAB „Autotank”, UAB „Adavila“, UAB „Adava“, A.Sivoborodo mokslinė techninė firma „Tremeks“, UAB „Firma GPX“, UAB „Empirija“, V.Miakiševo firma „Sarguva“, UAB „Kamaja“, UAB „Sanpola ir partneriai“, UAB „UCS Baltic“, UAB „Straujos prekybos sistemos“, UAB „Erta“, UAB „Skaitos technika“, UAB „Junipola“, UAB „Intermaks sistemos“, UAB „Unitechna“, UAB „Sanpola Baltija“, UAB „Pajūrio pirklys“, UAB „Biznio kontaktai“, S.Polovčenko PĮ „Sanpola“, UAB „Laikmetis“, UAB „Rotonas“, TŪB „Vakarų imega“, UAB „Šiaulių liftas“, UAB „Šiaulių intermaks“, UAB „Aledakomas“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsniui nutraukti.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žiniose” gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas