Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LEIDIMO A.TRUMPAI, UAB „PIENO PRAMONĖS INVESTICIJŲ VALDYMAS“, UAB „SURVESTA“ IR UAB "SNAVESTA" VYKDYTI KONCENTRACIJĄ ĮSIGYJANT IKI 100% AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ AKCIJŲ IR ĮGYJANT BENDRĄ KONTROLĘ

  • 2004 01 22
  • Nutarimo Nr.: 1S-10
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2004 m. sausio 22 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo A.Trumpos, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, UAB „Survesta“, UAB „Snavesta“ 2004-01-07 pateiktą pranešimą apie koncentraciją įsigyjant iki 100% AB „Rokiškio sūris" akcijų ir įgyjant bendrą kontrolę.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2004-01-09 Konkurencijos taryba nutarimu Nr.1S-5 leido A.Trumpai, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, UAB „Survesta“, UAB „Snavesta“ vykdyti atskirus koncentracijos veiksmus su tokiomis koncentracijos vykdymo sąlygomis ir įpareigojimais:
1. UAB „Vinvesta“ įpareigojama parduoti visas turimas AB „Kelmės pieninė“ akcijas;
2. Pardavimo terminas laikomas konfidencialiu ir aprašomas nutarimo Nr.1S-5 Priede Nr.1;
3. AB „Kelmės pieninė“ akcijos turi būti parduotos ūkio subjektui nesusijusiam pagal LR konkurencijos įstatymą su UAB „Vinvesta“, UAB „Snavesta“, UAB „Survesta“, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, A.Trumpa;
4. Per 1 mėn. nuo Konkurencijos tarybos leidimo vykdyti koncentraciją pateikti AB „Kelmės pieninė“ akcijų pardavimo planą-grafiką nurodant pardavimo etapus, ir apie visus vykdomus akcijų pardavimo veiksmus ir eigą informuoti Konkurencijos tarybą, nurodant potencialius pirkėjus, pardavimo būdą ir kt.;
5. Ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki pardavimo termino pabaigos pateikti Konkurencijos tarybai AB „Kelmės pieninė“ akcijų pirkėjo kandidatūrą tam, kad Konkurencijos taryba galėtų laiku įvertinti ir pritarti pasirinkto pirkėjo kandidatūrai.
Be to, pardavimo terminas atskiru prašymu gali būti pratęstas tokiam laikotarpiui, kuris yra motyvuotai pagrįstas pardavimo sandoriui užbaigti.
UAB „Snavesta“, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, UAB „Survesta“ ir A.Trumpos vykdoma koncentracija vertinama kaip konglomeratinė ir horizontali pieno supirkimo ir pieno produktų rinkose. AB „Rokiškio sūris“, užimdama labai didelę pieno supirkimo rinkos dalį, daro reikšmingą įtaką pieno supirkimo kainoms. AB „Kelmės pieninė“ įjungimas į AB „Rokiškio sūris“ grupę dar labiau padidintų AB „Rokiškio sūris“ ekonominę galią, todėl galėtų būti sukurta dominuojanti padėtis pieno supirkimo rinkoje ir itin apribojama konkurencija atitinkamoje rinkoje. Be to, galimą konkurencijos ribojimą stiprina tai, kad trys didžiausios pieno perdirbimo įmonių grupės užima virš 80% pieno supirkimo rinkos.
Konkurencijos taryba, leisdama vykdyti atskirus koncentracijos veiksmus, taip pat atsižvelgė į UAB „Vinvesta“ 2004-01-08 rašte pateiktą įsipareigojimą.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 14 str. 1d. 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a :
Leisti A.Trumpai, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, UAB „Survesta“, UAB „Snavesta“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100% AB „Rokiškio sūris“ akcijų ir įgyjant bendrą kontrolę pagal pateiktą pranešimą su 2004-01-09 Konkurencijos tarybos nutarime Nr.1S-5 nustatytomis koncentracijos vykdymo sąlygomis ir įpareigojimais.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas