Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LEIDIMO AB „ALITA“ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ ĮSIGYJANT 100 PROC. AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ AKCIJŲ PAKETĄ

  • 2004 05 27
  • Nutarimo Nr.: 1S-80
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2004 m. Gegužės 27 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo AB “Alita” 2004-03-25 pateiktą pranešimą apie koncentraciją įsigyjant 100 proc. AB “Anykščių vynas” akcijų paketą privatizavimo būdu.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Numatoma vykdyti koncentracija keičia koncentracijos laipsnį tam tikrose alkoholinių gėrimų rinkų segmentuose ir atitinkamoje nerūšinių obuolių supirkimo rinkoje. Ypač stipriai koncentracijos laipsnis keičiasi stipraus (spirituoto) vaisių-uogų vyno segmente ir atitinkamoje nerūšinių obuolių supirkimo rinkoje. Remiantis tuo, kad AB „Alita“ ir AB „Anykščių vynas“ kartu pagamina apie 65 procentus koncentruotų obuolių sulčių Lietuvoje, galima pagrįstai manyti, kad minėti ūkio subjektai taip pat superka ir panašią dalį nerūšinių obuolių žaliavos. Nustatyta, kad nerūšinių obuolių pirkėjai negali pakeisti koncentruotų sulčių gamybai reikalingos žaliavos kita, dėl to negalės daryti vienpusės lemiamos įtakos nerūšinių obuolių supirkimo kainai. Nerūšinių obuolių tiekėjai tiesiog neparduotų produkcijos dėl nuostolingos veiklos. Nerūšinių obuolių žaliavos paklausa labai priklauso nuo koncentruotų sulčių paklausos, kurią lemia didėjanti paklausa šiai prekei užsienyje. Todėl tikslinga manyti, kad didės ir nerūšinių obuolių paklausa Lietuvoje.
Nors stipraus (spirituoto) vaisių-uogų vyno pardavimų Lietuvoje dalis, tenkanti AB „Alita“ ir AB „Anykščių vynas“, po koncentracijos bus didelė, tačiau dėl to nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis alkoholinių gėrimų rinkose. Po koncentracijos kontrolę įgyjantis ūkio subjektas neįgis absoliutaus pranašumo, dėl to papildomų kliūčių, leidžiančių riboti įėjimą į rinką, nebus sukurta. Įstojus į ES alkoholinių gėrimų rinka iš esmės liberalizuojama, panaikintos importo licencijos iš ES ir sumažintos didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų kainos nuo 80 tūks. Lt iki l0 tūks. Lt. Dėl importo suvaržymų mažinimo alkoholinių gėrimų rinkose didėja asortimento pasirinkimas ir mažėja kainos. Reikia pažymėti, kad ir užimdamas didelę rinkos dalį ūkio subjektas po koncentracijos neturėtų vienpusės lemiamos įtakos ir dėl stiprių pirkėjų (mažmeninių prekybos tinklų, didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais rinkos dalyvių) išlyginamojo poveikio.
Tačiau AB „Alita“ dėl turimo virš 10 procentų UAB „Artrio-2“ akcijų paketo ir atitinkamo dalyvavimo pastarosios įmonės valdyme galėtų itin apriboti konkurenciją vertikaliai susijusiose rinkose, t.y. sumažinti stiprių pirkėjų išlyginamąjį poveikį. Be to, padidėja tikimybė dėl galimo konkurentų veiksmų derinimo. 2004-04-03 gautas AB „Alita“ atstovaujančių advokatų raštas, kuriame teigiama, kad AB „Alita“ yra pasirengusi prisiimti įsipareigojimą parduoti jai nuosavybės teise priklausančias UAB „Artrio-2“ akcijas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
AB “Alita” vykdoma koncentracija yra horizontali, tačiau nesukurianti ir nesustiprinanti dominuojančios padėties atitinkamose rinkose. Nuosavybės teise priklausančios UAB „Artrio-2“ akcijos ir dalyvavimas pastarosios įmonės valdyme AB „Alita“ gali leisti ateityje itin apriboti konkurenciją vertikaliai susijusiose rinkose.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 14 str. 1d. 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Leisti AB “Alita” vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. AB “Anykščių vynas” akcijų paketą pagal pateiktą pranešimą su tokiomis koncentracijos vykdymo sąlygomis ir įpareigojimais:
1. AB “Alita” įpareigojama parduoti visas turimas UAB “Artrio-2” akcijas per šio nutarimo Priede Nr.1 nustatytą laikotarpį, kuris laikomas konfidencialiu;
2. AB “Alita” įpareigojama nedelsiant atšaukti savo deleguotą atstovą iš UAB “Artrio-2” valdybos;
3. AB „Alita“ įpareigojama parduoti turimą UAB „Artrio-2“ akcijų paketą ūkio subjektui, nesusijusiam pagal LR konkurencijos įstatymo 3 str. 12 d. su AB “Alita”;
4. Apie visus vykdomus akcijų pardavimo veiksmus ir eigą informuoti Konkurencijos tarybą, nurodant potencialius pirkėjus, pardavimo būdą ir kitas sąlygas, kad Konkurencijos taryba galėtų laiku įvertinti ir pritarti pasirinkto pirkėjo kandidatūrai. Šiuo atveju pardavimo terminas atskiru prašymu Konkurencijos tarybos nutarimu gali būti pratęstas tokiam laikotarpiui, kuris motyvuotai pagrįstas pardavimo sandoriui užbaigti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas