Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LEIDIMO AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ ĮSIGYJANT 100 PROC. UAB „UOTAS“ AKCIJŲ PAKETĄ

  • 2003 09 03
  • Nutarimo Nr.: 1S-88
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2003 m. rugsėjo 3 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo AB "Mažeikių nafta" 2003-08-19 pateiktą prašymą leisti vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc.UAB “Uotas” akcijų.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2002-02-28 nutarimu Nr.21 Konkurencijos taryba leido AB “Mažeikių nafta” bei V.Krolienei ir S.Tuguši vykdyti koncentraciją AB “Mažeikių nafta” įsigyjant 85 proc. UAB “Uotas” akcijų, įgyjant bendrą UAB “Uotas” kontrolę su sąlyga.
Numatoma koncentracija vertinama kaip vertikali, galinti turėti įtakos mažmeninės prekybos naftos produktais rinkoms ir tam tikru mastu padidinti AB “Mažeikių nafta”, kaip dominuojančios Lietuvos didmeninės prekybos naftos produktais rinkoje įmonės, ekonominę galią. Kartu atsižvelgiama, kad dėl AB “Mažeikių nafta” papildomo UAB “Uotas” akcijų įsigijimo koncentracijos laipsnis nesikeičia, užimamos rinkos dalys mažmeninės prekybos naftos produktais rinkose nėra didelės.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 14 str. 1d., 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Leisti AB "Mažeikių nafta" vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB “Uotas” akcijų paketą pagal pateiktą pranešimą su sąlyga, kad:
UAB “Uotas” ir (arba) kontroliuojama AB “Ventus - Nafta” negali būti reorganizuojamos prijungimo ar sujungimo būdu su AB “Mažeikių nafta” ar su AB “Mažeikių nafta” susijusia įmone.
Sandoriuose tarp AB “Mažeikių nafta” ar su ja susijusios įmonės ir UAB “Uotas” ir (arba) kontroliuojamos AB “Ventus - Nafta” kainos ir kitos sąlygos bus nustatomos taip pat, kaip ir panašaus pobūdžio sandoriuose su kitais ūkio subjektais, kad pastarieji nebūtų diskriminuojami ir jiems nebūtų sudaromos skirtingos galimybės konkuruoti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas