Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LEIDIMO AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ ĮGYJANT IKI 35.3% AB „PANEVĖŽIO PIENAS“ AKCIJŲ

  • 2003 04 03
  • Nutarimo Nr.: 1S-29
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2003m. balandžio mėn. 3 d. išnagrinėjo AB „Rokiškio sūris“ 2003-03-12 d. pranešimą apie koncentraciją įsigyjant iki 35.3% AB „Panevėžio pienas“ akcijų.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Remiantis Konkurencijos tarybos 2000 m. balandžio mėn. 27 d. nutarimo Nr. 45 „Pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarka“ III skyriaus „Koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų nustatymas“ 6.2.1 punktu AB „Rokiškio sūris“ vykdomos koncentracijos įsigyjant iki 35.3% AB „Panevėžio pienas“ akcijų dalyviais yra laikomi AB „Pieno žvaigždės“ ir AB „Rokiškio sūris“. AB „Pieno žvaigždės“, kuri iki šios AB „Rokiškio sūris“ numatomos vykdyti koncentracijos turėjo vienvaldę AB „Panevėžio pienas“ kontrolę, ir AB „Rokiškio sūris“, kuri įgyja AB „Panevėžio pienas“ kontrolę, įgyja bendrą AB „Panevėžio pienas“ kontrolę, t.y. AB „Pieno žvaigždės“ ir AB „Rokiškio sūris“ yra laikomi bendrą kontrolę įgyjantys ūkio subjektai, o įsigyjamas ūkio subjektas AB „Panevėžio pienas“ tęsia savo veiklą. Įsigyjamas ūkio subjektas nėra laikomas dalyvaujančiu koncentracijoje, kadangi jo pajamos ir rinkos dalys apskaičiuojamos kartu su kontroliuojančiu ūkio subjektu AB „Pieno žvaigždės“, kuris po minėtos koncentracijos išlaiko savo kontrolę.
Visos trys nagrinėjamos įmonės veikia tose pačiose rinkose: pieno supirkimo ir pieno produktų rinkose. Numatoma vykdoma koncentracija vertinama kaip horizontali ir stipriai keičianti koncentracijos laipsnį atitinkamose pieno supirkimo ir nenugriebto pieno produktų rinkose. Kadangi šiose atitinkamose rinkose AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Pieno žvaigždės“ užimtų atitinkamai apie 61% ir apie 60%, vienintelis artimesnis konkurentas yra AB „Žemaitijos pienas“, o kiti šių atitinkamų rinkų dalyviai pakankamai smulkūs, po koncentracijos būtų sukurta dominuojanti padėtis ir itin apribota konkurencija šiose atitinkamose rinkose.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 14 str. 1d., 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Leisti AB „Rokiškio sūris“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 35.3% AB „Panevėžio pienas“ akcijų pagal Konkurencijos tarybos nustatytas koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigojimus, reikalingus dominuojančios padėties sukūrimui išvengti, pagal pateiktą pranešimą:
1. AB „Rokiškio sūris“ įpareigojamas visais anksčiau įgytų ir papildomai įgyjamų AB „Panevėžio pienas“ akcijų balsais nebalsuoti AB „Panevėžio pienas visuotiniuose akcininkų susirinkimuose šiais klausimais:
1) dėl pelno paskirstymo;
2) dėl nepaskirstytinųjų rezervų sudarymo, paskirstymo ir naikinimo;
3) dėl didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat laidavimo ar garantavimo juo dėl kitų subjektų prievolių įvykdymo.
2. Vykdant papildomus AB „Panevėžio pienas“ akcijų įsigijimus ir (ar) kitus koncentracijos veiksmus (pvz., derinant savo ūkinės veiklos sprendimus tarp AB „Panevėžio pienas“ akcininkų ir susijusių ūkio subjektų) atitinkamai kreiptis į Konkurencijos tarybą ir gauti leidimus tokiai veikai vykdyti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas