Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LEIDIMO MAXIMA LT, UAB VYKDYTI KONCENTRACIJĄ IŠSINUOMOJANT KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPAS, ESANČIAS ADRESU NAIKUPĖS G. 18, KLAIPĖDOJE; SPORTO G. 16, MARIJAMPOLĖJE; SAVANORIŲ PR. 375, KAUNE; PRAMONĖS PR. 16, KAUNE; GEDVYDŽIŲ G. 17, VILNIUJE; VYTAUTO G. 98/SENOJO TURGAUS G. 1, PALANGOJE; GELVONŲ 35, VILNIUJE IR NUOSAVYBĖS TEISE ĮGYJANT PATALPAS, ESANČIAS LIETUVININKŲ G. 58, ŠILUTĖJE IR J.BASANAVIČIAUS G. 53, KĖDAINIUOSE

  • 2008 09 18
  • Nutarimo Nr.: 1S-118
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2008-09-18 posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl pranešimo apie koncentraciją Maxima LT, UAB išsinuomojant komercinės paskirties patalpas, esančias adresu Taikos pr. 5, Klaipėdoje; Naikupės g. 18, Klaipėdoje; Sporto g. 16, Marijampolėje; Savanorių pr. 375, Kaune; Pramonės pr. 16, Kaune; Gedvydžių g. 17, Vilniuje; Vytauto g. 98/ Senojo turgaus g. 1, Palangoje; Gelvonų g. 35, Vilniuje ir nuosavybės teise įgyjant patalpas, esančias Lietuvininkų g. 58, Šilutėje ir J.Basanavičiaus g. 53, Kėdainiuose.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Atitinkantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) reikalavimus pranešimas apie koncentraciją Konkurencijos taryboje gautas 2008-05-19. MAXIMA LT, UAB, atlikusi vidinį patikrinimą, nustatė, kad 2003-2006 m. buvo įgyta kontrolė pranešime nurodytų komercinių patalpų, kurios sudaro atskirą ūkinį vienetą ir kurioms priskiriama apyvarta galėjo viršyti Konkurencijos įstatymo 10 str. 1 d. nustatytas ribas. Taip pat pranešime nurodytas ir ketinamų išsinuomoti komercinių patalpų, esančių adresu Taikos pr. 5, Klaipėdoje, kontrolės įgijimas.
Pranešime apie koncentraciją nurodoma, kad MAXIMA LT, UAB vykdo didmeninės ir mažmeninės prekybos maisto ir buities prekėmis veiklą ir nuolat plečia mažmeninės prekybos parduotuvių tinklą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, o taip pat Latvijoje, Estijoje ir Bulgarijoje (per kontroliuojamas bendroves SIA „VP Group Latvia“, MAXIMA Eesti OU, MAXIMA Bulgaria EOOD).
Lietuvoje šiuo metu veikia 4 didžiausi mažmeninės prekybos parduotuvių tinklai: MAXIMA, IKI, NORFA ir RIMI. Didžiausią dalį parduodamų tinkluose prekių sudaro maisto prekės. 4 didžiausių tinklų užimamos mažmeninės prekybos maisto prekėmis rinkos dalis per 2004-2007 m. laikotarpį padidėjo apie 10 procentinių punktų.
MAXIMA LT, UAB valdomas mažmeninės prekybos tinklas yra didžiausias tiek vertinant pagal valdomą prekybos plotą, tiek pagal mažmeninių prekių apyvartą. Pagal užimamą parduodamų maisto prekių dalį MAXIMA parduotuvių tinklas yra 2 kartus didesnis už artimiausią konkurentą IKI tinklą ir atitinkamai beveik lygus visiems trims tinklams kartu. Vertinant 2004-2007 m. šiuose tinkluose parduodamų maisto prekių dalį, nustatyta, kad MAXIMA tinklo dalis padidėjo 4 procentiniais punktais, IKI tinklo – 3, NORFA tinklo – 1, RIMI – 2 procentiniais punktais. Pažymėtina, kad per 2007 metus labiausiai padidėjo MAXIMA tinklo dalis, t.y. apie 3 procentinius punktus, tuo tarpu IKI tinklo dalis padidėjo 1,3 procentinio punkto, Norfa tinklo dalis sumažėjo 1 procentiniu punktu, RIMI tinklo dalis padidėjo 0,6 procentinio punkto.
Nagrinėjama koncentracija daro įtaką mažmeninės ir didmeninės prekybos maisto ir buities prekėmis sektoriui.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Šiuo koncentracijos atveju tikslinga išskirti ir nagrinėti 2 prekių rinkas: didmeninę prekybą maisto ir buities prekėmis bei mažmeninę prekybą maisto prekėmis. Kadangi koncentracijos laipsnis didmeninėje prekybos maisto ir buities prekėmis rinkoje nagrinėjamos koncentracijos kontekste keičiasi nežymiai, detaliai apibrėžti šią rinką netikslinga. Alternatyvūs prekių rinkų apibrėžimai šiuo atveju nenagrinėjami, nes konkurencijos problemos identifikuojamos lokaliniame atskirų teritorijų lygyje.
Geografinė mažmeninės prekybos maisto prekėmis rinka apibrėžiama kaip lokalinė tam tikroje savivaldybėje ir šiuo nagrinėjamu koncentracijos atveju išskiriamos šios teritorijos: Vilniaus m., Klaipėdos m., Kauno m., Marijampolės, Palangos, Kėdainių, Šilutės savivaldybių.
2006 m. MAXIMA LT, UAB valdomų mažmeninės prekybos parduotuvių Lietuvos Respublikoje skaičius buvo 196, o jų bendras prekybinis plotas 163 348 m2. Nagrinėjamos koncentracijos atveju koncentracijos laipsnis atitinkamose lokalinėse mažmeninės prekybos rinkose padidėtų iki 5 procentinių punktų. Vilniaus, Klaipėdos ir Marijampolės geografinėse rinkose MAXIMA LT, UAB užima žymią rinkos dalį, todėl dėl vykdomos koncentracijos nurodytu dydžiu padidėjus MAXIMA LT, UAB rinkos daliai, šiose geografinėse teritorijose galėtų būti sukurta dominuojanti padėtis ar itin apribota konkurencija mažmeninės prekybos maisto prekėmis rinkose. Be to, nustatyta, kad nors naujų rinkos dalyvių galimybės patekti į mažmeninės prekybos maisto prekėmis rinką nėra tiesiogiai ar netiesiogiai ribojamos teisės aktų nustatytais reikalavimais, tačiau įėjimas į rinką yra pakankamai ribotas dėl administracinių kliūčių naujų centrų (parduotuvių) statybai, stipriai išaugusiomis prekybinio ploto nuomos kainoms ir pan. Per pastaruosius 5 metus nebuvo nė vieno reikšmingesnio įėjimo į šią rinką (LIDL atsisakė savo ketinimų įeiti į mažmeninę prekybos maisto prekėmis rinką). Pažymėtina, kad IKI, NORFA, RIMI mažmeninės prekybos parduotuvių tinklų mažmeninės prekybos maisto prekėmis dalies augimas, palyginus su MAXIMA tinklo augimu, buvo mažesnis. Be to, naujiems rinkos dalyviams įeiti į šią rinką trukdo ir tai, kad MAXIMA LT, UAB turi rinkos jėgą derybose su tiekėjais, ypač maisto prekių gamintojais Lietuvos Respublikoje, kurie tradiciškai orientuojasi į maisto prekių gamybą vidaus rinkai, ir todėl gali išsiderėti palankesnes sąlygas prekių tiekimui.
Atsižvelgusi į Konkurencijos tarybos nurodytas galimas konkurencijos ribojimo problemas nurodytose atitinkamose rinkose, MAXIMA LT, UAB 2008-09-05 pateikė pasiūlymus šių problemų sprendimui, taip pat atsisakė ketinimų dėl komercinių patalpų, esančių adresu Taikos g.5, Klaipėdoje, kontrolės įgijimo.
Kadangi Konkurencijos tarybos taikomi įpareigojimai vykdomai koncentracijai negali viršyti konkrečios koncentracijos keliamų konkurencijos ribojimo problemų, pateikti MAXIMA LT, UAB įsipareigojimai, t.y. Klaipėdos m., Vilniaus m. ir Marijampolės savivaldybėse pašalinti nagrinėjamos koncentracijos pasekmes, laikomi pakankamais išspręsti konkurencijos ribojimo problemas atitinkamose rinkose, nes leistų sumažinti koncentraciją iki buvusio lygio tose lokalinėse rinkose.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Leisti Maxima LT, UAB vykdyti koncentraciją, išsinuomojant komercinės paskirties patalpas, esančias adresu Naikupės g. 18, Klaipėdoje; Sporto g. 16, Marijampolėje; Savanorių pr. 375, Kaune; Pramonės pr. 16, Kaune; Gedvydžių g. 17, Vilniuje; Vytauto g. 98/ Senojo turgaus g. 1, Palangoje; Gelvonų g. 35, Vilniuje ir nuosavybės teise įgyjant patalpas, esančias Lietuvininkų g. 58, Šilutėje ir J.Basanavičiaus g. 53, Kėdainiuose su tokiomis koncentracijos vykdymo sąlygomis ir įpareigojimais:
1. Nutraukti galiojančias žemiau nurodyto ploto komercinių patalpų, kuriose MAXIMA LT, UAB vykdo mažmeninės prekybos maisto ir buities prekėmis veiklą, nuomos sutartis arba perleisti nuomos teisę į šias patalpas tretiesiems asmenims arba perleisti (išnuomoti) nuosavybės ar kita teise valdomas komercines patalpas, kuriose MAXIMA LT, UAB vykdo mažmeninės prekybos maisto ir buities prekėmis veiklą tokiose žemiau nurodytose savivaldybėse:
1.1. ne mažesnio kaip šio nutarimo priede nustatyto prekybinio ploto patalpas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje;
1.2. ne mažesnio kaip šio nutarimo priede nustatyto prekybinio ploto patalpas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje;
1.3. ne mažesnio kaip šio nutarimo priede nustatyto prekybinio ploto patalpas Marijampolės savivaldybės teritorijoje.
2. Šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytus įpareigojimus įvykdyti tokiais terminais ir tvarka:
2.1. Per 2 (du) mėnesius nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos pateikti Konkurencijos tarybai 1.1.-1.3. punktuose nurodytas patalpas identifikuojančius duomenis – patalpų adresus, patalpų prekybinio ploto dydį ir informaciją, kokiu teisiniu pagrindu MAXIMA LT, UAB naudojasi patalpomis;
2.2. Įvykdyti šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą įpareigojimą ne vėliau kaip per šio nutarimo priede nustatytą terminą;
2.3. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, informuoti Konkurencijos tarybą apie šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nustatytų įpareigojimų įvykdymą, taip pat teikti informaciją apie jų vykdymo eigą Konkurencijos tarybai pareikalavus.
3. Jei, MAXIMA LT, UAB, dedant pastangas įvykdyti šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytus įpareigojimus, nepavyktų jų įvykdyti per nustatytą terminą dėl nuo MAXIMA LT, UAB nepriklausančių priežasčių ir Konkurencijos tarybai būtų pateikti tai patvirtinantys įrodymai, ne vėliau kaip paskutinę nustatyto termino dieną nutraukti mažmeninės prekybos maisto ir buities prekėmis veiklą 1.1.-1.3. punktuose nurodytose ir pagal 2.1. punktą identifikuotose patalpose ir jos neatnaujinti nepriklausomai nuo to, kad patalpų nuomos sutartys tebėra galiojančios ar nuosavybės ar kita teise valdomos patalpos nėra išnuomotos (subnuomotos) tretiesiems asmenims.
4. Nepriklausomai nuo to, kad mažmeninės prekybos veikla buvo nutraukta, kaip tai yra nustatyta šio nutarimo rezoliucinės dalies 3 punkte, MAXIMA LT, UAB įpareigojama toliau vykdyti šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nustatytus įpareigojimus per papildomą Konkurencijos tarybos nustatytą terminą, kuris nustatomas gavus motyvuotą MAXIMA LT, UAB prašymą.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas