Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LEIDIMO OAO „GAZPROM“ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ ĮSIGYJANT 34% AB „LIETUVOS DUJOS“ AKCIJŲ PAKETĄ IR ĮGYJANT KARTU SU VĮ VALSTYBĖS TURTO FONDAS, „RUHRGAS ENERGIE BETEILIGUNGS AG“ IR „E.ON ENERGIE AG“ BENDRĄ AB „LIETUVOS DUJOS“ KONTROLĘ

  • 2004 03 18
  • Nutarimo Nr.: 1S-38
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2004 m. kovo 18 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo OAO „Gazprom“ 2004-01-23 pateiktą pranešimą apie koncentraciją įsigyjant 34% AB "Lietuvos dujos" akcijų paketą ir įgyjant kartu su VĮ Valstybės turto fondas, „Ruhrgas Energie Beteiligungs AG“ ir „E.ON Energie AG“ bendrą AB „Lietuvos dujos“ kontrolę.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2002-06-20 nutarimu Nr.66 Konkurencijos taryba leido „Ruhrgas AG“ ir „E.ON Energie AG“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 34% AB „Lietuvos dujos“ akcijų paketą privatizavimo būdu. 2002 m. birželio mėn. buvo paskelbtas tarptautinis konkursas dujų tiekėjui parinkti privatizuojant 34% AB „Lietuvos dujos“ akcijų paketą. 2002 m. spalio mėn. LR Vyriausybė paskelbė OAO „Gazprom“ privatizavimo konkurso laimėtoju ir 2003 m. gruodžio mėn. buvo parafuota akcijų pirkimo-pardavimo sutartis tarp VĮ Valstybės turto fondas ir „Gazprom“, kurios sudėtine dalimi yra ir akcininkų sutartis tarp VĮ Valstybės turto fondas, OAO „Gazprom“ bei „Ruhrgas Beteiligungs AG“ ir „E.ON Energie AG“. 2004 m. sausio mėn. 9 d. LR Vyriausybė nutarimu Nr. 22 pritarė AB „Lietuvos dujos“ valstybei nuosavybės teise priklausančių 34% akcijų pirkimo-pardavimo sutarties tarp VĮ Valstybės turto fondas, veikiančio LR Vyriausybės vardu, ir OAO „Gazprom“ projektui, šios sutarties priedams, taip pat akcininkų sutarties tarp VĮ Valstybės turto fondas, OAO „Gazprom“ ir „Ruhrgas Energie Beteiligungs AG“ projektui. 2004 m. sausio 23 d. buvo pasirašyta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis. Šioje sutartyje numatyta, kad OAO „Gazprom“ tieks gamtines dujas tiesiogiai AB „Lietuvos dujos“ apimtimis, ne mažesnėmis kaip 70% nuo bendro LR vartotojų poreikio, pareikšto AB „Lietuvos dujos“ (išskyrus tiekimą AB „Achema“ ir UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, kurios pagal Konkurencijos įstatymą nėra laikomos didmeninės gamtinių dujų prekybos rinkos dalyvėmis Lietuvoje). Tuo pačiu 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 22 LR Vyriausybė įpareigojo VĮ Valstybės turto fondas iki nuosavybės teisių į akcijas perdavimo pateikti LR Vyriausybei ilgalaikės gamtinių dujų tiekimo sutarties tarp AB „Lietuvos dujos“ ir OAO „Gazprom“ pakeitimo ir galiojimo pratęsimo ne mažiau kaip iki 2015 metų projektą, kurioje OAO „Gazprom“ įsipareigoja tiesiogiai tiekti AB „Lietuvos dujos“ gamtines dujas tokiais kiekiais, kad tai tenkintų ne mažiau kaip 70% bendro LR vartotojų poreikio, pareikšto AB „Lietuvos dujos“ (išskyrus tiekimą AB „Achema“ ir UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“).
AB „Lietuvos dujos“ užima dominuojančią padėtį atitinkamose gamtinių dujų perdavimo ir paskirstymo rinkose. Šiuo metu OAO „Gazprom“ yra vienintelis galimas dujų tiekėjas į Lietuvą ir kito alternatyvaus tiekėjo nėra. AB „Lietuvos dujos“ dujų tinklai nėra sujungti su Europos Sąjungos gamtinių dujų tinklais bei gamtinių dujų tiekimo sistema. Rusijos Federacijoje yra ir kitų dujų gavybos kompanijų, tačiau jų galimybės eksportuoti dujas priklauso nuo OAO „Gazprom“ kontroliuojamų magistralinių dujotiekių pralaidumo, techninių galimybių ir kitų sąlygų.
Ūkio ministerijos 2004-02-27 rašte, gautame Konkurencijos taryboje, teigiama, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutartis neužkerta kelio, susidarius atitinkamoms aplinkybėms, laisviesiems vartotojams sudaryti dujų pirkimo-pardavimo sutartis su kitomis gamtines dujas tiekiančiomis įmonėmis. Vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo nuostatomis, laisvieji vartotojai turi teisę pasirinkti dujų tiekėją be apribojimų. Lietuvai tapus ES nare, jai bus privalomos ir naujos gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių direktyvos (2003/55/EB) nuostatos, kuriose numatyta dujų perdavimo, paskirstymo bei saugojimo kainų reguliavimas.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 14 str. 1 d. 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Leisti OAO „Gazprom“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 34% AB "Lietuvos dujos" akcijų paketą ir įgyjant kartu su VĮ Valstybės turto fondas, „Ruhrgas Energie Beteiligungs AG“ ir „E.ON Energie AG“ bendrą AB „Lietuvos dujos“ kontrolę pagal pateiktą pranešimą su sąlyga, kad šioje koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai nesudarys kliūčių dujų tiekimo įmonėms, turinčioms reikalingas licencijas ir sutartis su pirkėjais Lietuvoje, taip pat ir laisviesiems vartotojams savo poreikiams sudaryti gamtinių dujų pirkimo sutartis su bet kuria dujų gavybos ar tiekimo įmone, o taip pat kitiems ūkio subjektams, išgaunantiems gamtines dujas, tiekti jas pirkėjams Lietuvoje.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas