BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL LEIDIMO UAB „BETONETA“ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ ĮSIGYJANT IKI 100 PROC. AB „MARKUČIAI“ AKCIJŲ

  • 2003 09 25
  • Nutarimo Nr.: 1S-101
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2003m. rugsėjo 25 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo UAB "Betoneta" 2003-08-08 pateiktą prašymą leisti vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. AB “Markučiai” akcijų.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Koncentracijos pranešimą UAB “Betoneta” pateikė kaip susijęs ūkio subjektas su UAB “Cemeka”.
Numatoma koncentracija vertinama kaip horizontali ir vertikali atitinkamose rinkose.
2001-10-12 nutarimu Nr.122 Konkurencijos taryba suteikė atskirąją išimtį AB “Akmenės cementas” ir UAB “Cemeka” susitarimui pagal 1998-03-31 AB “Akmenės cementas” ir UAB “Cemeka” sudarytą “Pirkimo-pardavimo sutartį Nr.98 CEM-1”. Konkurencijos taryba nagrinėdama AB “Akmenės cementas” ir UAB “Cemeka” veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 ir 9 straipsnių nuostatoms nustatė, kad UAB “Cemeka” užėmė dominuojančią padėtį cemento rinkoje.
Numatoma koncentracija vertinama kaip vertikali, galinti turėti įtakos betono ir gelžbetonio gaminių rinkoms ir tam tikru mastu padidinti UAB “Cemeka”, kaip dominuojančios Lietuvos cemento rinkoje įmonės, ekonominę galią.
Betono ir gelžbetonio gaminių rinkose koncentracijos laipsnis padidėja, tačiau dominuojanti padėtis nesukuriama ir nesustiprinama ir dėl to nebus itin apribojama konkurencija atitinkamose rinkose.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 14 str. 1d. 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Leisti UAB "Betoneta" vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. AB “Markučiai” akcijų pagal pateiktą pranešimą su sąlyga, kad sandoriuose tarp UAB “Cemeka” ir AB “Markučiai” kainos ir kitos sąlygos bus nustatomos taip pat, kaip ir panašaus pobūdžio sandoriuose su kitais ūkio subjektais, kad pastarieji nebūtų diskriminuojami ir jiems nebūtų sudaromos skirtingos galimybės konkuruoti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas