Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LEIDIMO UAB „GINTARINĖ VAISTINĖ“ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ ĮSIGYJANT 100 PROC. UAB „SAULĖGRĄŽŲ VAISTINĖ“ AKCIJŲ IR 100 PROC. UAB „THYMUS VAISTINĖ“ AKCIJŲ

  • 2011 10 07
  • Nutarimo Nr.: 1S-208
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2011 m. spalio 7 d. posėdyje išnagrinėjo 2011 m. rugpjūčio 12 d. UAB „Gintarinė vaistinė“ pateiktą pranešimą apie koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ akcijų ir 100 proc. UAB „Thymus vaistinė“ akcijų.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) reikalavimus atitinkantis pranešimas apie koncentraciją buvo pateiktas 2011 m. rugpjūčio 12 d. UAB „Gintarinė vaistinė“ pranešime apie koncentraciją nurodė, kad ketina įsigyti 100 proc. UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ akcijų ir 100 proc. UAB „Thymus vaistinė“ akcijų.
(2) Nagrinėjama koncentracija daro įtaką mažmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis vaistinėse bei didmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis rinkoms, kuriose veikia koncentracijoje dalyvaujantys bei su jais susiję ūkio subjektai.
(3) Pranešime apie koncentraciją nurodyta, kad įsigyjantis ūkio subjektas UAB „Gintarinė vaistinė“ ir su ja susiję ūkio subjektai (UAB „Kauno vaistinių centras“, UAB „Vaistinė Prisimink“, UAB „Suvalkiečių vaistinė“, UAB „Pievų dilgė“ bei UAB „Norfos vaistinė“) vykdo mažmeninės prekybos veiklą per 222 valdomų vaistinių tinklą. Tuo tarpu įsigyjami ūkio subjektai bei su jais susiję ūkio subjektai (UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ ir su ja susiję ūkio subjektai (UAB „Pažaislio vaistinė“, UAB „Solvera vaistinė“, UAB „Užlietavos vaistinė“) bei UAB „Thymus vaistinė“) irgi vykdo mažmeninės prekybos veiklą per 69 valdomų vaistinių tinklą. Vaistinėse parduodamos ne tik farmacijos prekės, bet ir tokios prekės kaip vaistažolės, prekės, skirtos nėščiosioms bei kūdikiams, kosmetika, higienos prekės ir pan. Galutiniai vartotojai farmacijos ir kitas prekes įprastai perka arčiausiai gyvenamosios ar darbo vietos arba gydymo įstaigos esančiose vaistinėse, t.y. tam tikroje lokalioje teritorijoje. Koncentracijoje dalyvaujančių ir su jais susijusių ūkio subjektų valdomos vaistinės veikia daugelyje savivaldybių.
 (4) Su UAB „Gintarinė vaistinė“ susijęs ūkio subjektas UAB „Limedika“ vykdo didmeninės prekybos veiklą visoje Lietuvoje. UAB „Limedika“ asortimentą sudaro vaistai, maisto papildai, chirurgijos prekės, slaugos priemonės, vaistažolės, prekės, skirtos nėščiosioms bei kūdikiams, kosmetika. Įsigyjami ūkio subjektai bei su jais susiję ūkio subjektai didmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis nevykdo.
(5) UAB „Limedika“ yra pagrindinė vaistinių, priklausančių UAB „Gintarinė vaistinė“ grupei, tiekėja. Vaistinių, kurios priklauso įsigyjamų ir su jais susijusių ūkio subjektų grupei, viena iš didžiausių tiekėjų irgi yra UAB „Limedika“. Teigtina, kad UAB „Limedika“ tiekimų dalis įsigyjamuose ūkio subjektuose po koncentracijos turėtų padidėti, tačiau tiekimų dalies padidėjimas didmeninę prekybą įtakotų nereikšmingai.
(6) Nustatyta, kad koncentracija lems konkurentų skaičiaus sumažėjimą, kadangi tiek įsigyjantis ūkio subjektas, tiek įsigyjami ūkio subjektai veikė toje pačioje prekės (mažmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis vaistinėse) rinkoje. Tačiau, be koncentracijoje dalyvaujančių ir su jais susijusių ūkio subjektų valdomų vaistinių tinklų, Lietuvoje veikia dar 3 dideli vaistinių tinklai, valdomi UAB „Eurovaistinė“, UAB „Nemuno vaistinė“ („Camelia“) bei UAB „Tamro“ („Šeimos vaistinės“). Be to, ne tik UAB „Gintarinė vaistinė“, bet ir kiti minėti ūkio subjektai, valdantys didžiausius vaistinių tinklus, patys arba per susijusius ūkio subjektus taip pat vykdo ir didmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis veiklą Lietuvoje. Tiek didmeninės prekybos, tiek ir mažmeninės prekybos vykdymas patiems ar per susijusius ūkio subjektus suteikia pranašumo prieš kitus ūkio subjektus, vykdančius tik mažmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis vaistinėse veiklą.
(7) Nustatyta, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos 20 savivaldybių, kuriose veikia koncentracijoje dalyvaujantys bei su jais susiję ūkio subjektai, koncentracijoje dalyvaujančių ir su jais susijusių ūkio subjektų kartu užimamos mažmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis rinkos dalys padidėtų, tačiau neviršytų 30 proc., o 26 savivaldybėse – nepakistų. Tuo tarpu Jonavos rajono, Varėnos rajono, Kelmės rajono, Telšių rajono ir Biržų rajono savivaldybėse koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų kartu užimamos mažmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis rinkos dalys padidėtų nuo 5 proc. iki 36 proc. ir koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų ir su jais susijusių ūkio subjektų užimama atitinkamos lokalinės rinkos dalis po koncentracijos viršytų 30 proc.
(8) Nustatyta, kad numatoma vykdyti koncentracija didmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis rinkai Lietuvoje nedarytų reikšmingos įtakos, todėl šiuo konkrečiu atveju detalesnis didmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis rinkos nagrinėjimas nėra tikslingas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
(9) Konkurencijos įstatymo trečiajame skirsnyje yra įtvirtintos koncentracijų kontrolę reglamentuojančios teisės normos. Vadovaudamasi šio skirsnio nuostatomis Konkurencijos taryba duoda leidimą vykdyti koncentraciją pagal pateiktą pranešimą tais atvejais, jeigu nustato, kad po koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ar itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje. Tais atvejais, kai nustatoma, jog nagrinėjama koncentracija gali sukurti ar sustiprinti dominuojančią padėtį arba itin apriboti konkurenciją atitinkamoje rinkoje, koncentracija gali būti leidžiama tik nustačius tam tikras koncentracijos vykdymo sąlygas ar įpareigojimus, būtinas užkirsti kelią minėtų neigiamų padarinių konkurencijai atsiradimui.
(10) Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 punktu, prekės rinka suprantama kaip prekių visuma, kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą bei kainas. Atsižvelgiant į koncentracijoje dalyvaujančių ir su jais susijusių ūkio subjektų vykdomas ūkines veiklas, parduodamų prekių asortimentą, šios koncentracijos atveju prekės rinkas tikslinga apibrėžti kaip mažmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis vaistinėse bei didmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis rinkas.
(11) Geografinė mažmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis rinka apibrėžiama kaip lokalinė, kadangi galutiniai vartotojai farmacijos ir kitas prekes įprastai perka tam tikroje lokalinėje teritorijoje. Tuo tarpu geografinė didmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis rinka apibrėžiama kaip nacionalinė ir į atskiras lokalines rinkas nėra skaidoma.
(12) Nagrinėjamu atveju koncentracijos veikiama atitinkama rinka apibrėžiama kaip mažmeninė prekyba farmacijos ir kitomis prekėmis vaistinėse lokalinėse teritorijose – atskirose savivaldybėse. Tuo tarpu didmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje nagrinėti nėra tikslinga, kadangi su UAB „Gintarinė vaistinė“ susijusio ūkio subjekto UAB „Limedika“ užimama šios rinkos dalis po koncentracijos turėtų padidėti nežymiai. Teigtina, kad numatomos vykdyti koncentracijos įtaka šiai rinkai neturėtų būti reikšminga, todėl nagrinėjama koncentracija konkurencijos problemų didmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis Lietuvoje sukelti neturėtų.
(13) Atsižvelgiant į tai, kad po numatomos vykdyti koncentracijos tik tam tikrose savivaldybėse koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų ir su jais susijusių ūkio subjektų užimama atitinkamos lokalinės mažmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis vaistinėse rinkos dalis viršytų 30 proc., kas galėtų sudaryti prielaidas atsirasti neigiamoms pasekmėms šiose rinkose, tikslinga detaliau įvertinti šias atitinkamas rinkas: prekybą farmacijos ir kitomis prekėmis vaistinėse Jonavos rajone, Varėnos rajone, Kelmės rajone, Telšių rajone ir Biržų rajone. Nagrinėjamos koncentracijos atveju koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų kartu užimamos rinkos dalys minėtose atitinkamose lokalinėse rinkose padidėtų nuo 5 proc. iki 36 proc. Kitose savivaldybėse, kuriose veikia koncentracijoje dalyvaujantys bei su jais susiję ūkio subjektai, po koncentracijos mažmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis rinkoje koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų kartu užimamos rinkos dalys neviršytų 30 proc. arba iš viso nesikeistų, todėl numatoma vykdyti koncentracija šiose lokalinėse rinkose neigiamų pasekmių konkurencijai neturėtų sukelti.
 (14) Paminėtina, kad koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bei su jais susijusių ūkio subjektų Jonavos rajono, Varėnos rajono, Kelmės rajono, Telšių rajono ir Biržų rajono lokalinėse rinkose artimiausi konkurentai būtų UAB „Eurovaistinė“ bei UAB „Nemuno vaistinė“, valdanti „Camelia“ vaistinių tinklą. Vertinant padėtį minėtose lokalinėse rinkose, nustatyta, kad po koncentracijos įgyvendinimo koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų kartu užimamos mažmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis rinkos dalys minėtose atitinkamose lokalinėse rinkose padidėtų nuo 5 proc. iki 36 proc., ir viršytų 30 proc. o kartu su artimiausiais konkurentais UAB „Eurovaistinė“, UAB „Nemuno vaistinė“ apimtų nuo 79 proc. iki 94 proc. atitinkamų lokalinių rinkų dalies. Todėl UAB „Gintarinė vaistinė“ plėtimasis dėl koncentracijos galėtų sukelti neigiamų pasekmių šiose lokalinėse rinkose, kas galėtų itin apriboti smulkių atitinkamų rinkų dalyvių įėjimo į atitinkamas lokalines rinkas galimybes arba jų galimybes plėstis. Neigiamų pasekmių atsiradimą šių savivaldybių teritorijose sąlygotų konkurentų skaičiaus sumažėjimas, dėl koncentracijos UAB „Gintarinė vaistinė“ įgyta didelė rinkos dalis, padidėjęs rinkos koncentracijos laipsnis bei didelių vaistinių tinklų turimas pranašumas prieš kitus ūkio subjektus, ypač smulkius rinkos dalyvius, vykdančius tik mažmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis vaistinėse veiklą, kadangi ūkio subjektai, valdantys didžiausius vaistinių tinklus, patys ar per susijusius ūkio subjektus vykdo tiek mažmeninę, tiek ir didmeninę prekybą.
(15) Atsižvelgusi į Konkurencijos tarybos nurodytas galimas dėl ketinamos vykdyti koncentracijos atsirasiančias konkurencijos ribojimo problemas nurodytose atitinkamose rinkose, UAB „Gintarinė vaistinė“ 2011 m. rugsėjo 8 d. bei 2011 m. spalio 5 d. pateikė pasiūlymus dėl galimo šių problemų sprendimo. UAB „Gintarinė vaistinė“ pasiūlė įsipareigoti atsisakyti konkrečių koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų vaistinių Jonavos rajono, Varėnos rajono, Kelmės rajono, Telšių rajono ir Biržų rajono savivaldybių teritorijose jas perleisdama tretiesiems asmenims, dėl ko koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų rinkos dalis minėtose savivaldybėse po koncentracijos neviršytų 30 proc.
(16) Pateikti UAB „Gintarinė vaistinė“ įsipareigojimai, t.y. Jonavos rajono, Varėnos rajono, Kelmės rajono, Telšių rajono, Biržų rajono savivaldybėse atsisakyti kai kurių vaistinių ir tokiu būdu pašalinti galimas neigiamas nagrinėjamos koncentracijos pasekmes, laikomi tinkamais ir proporcingais išspręsti konkurencijos ribojimo problemas atitinkamose rinkose. Įgyvendinus UAB „Gintarinė vaistinė“ pasiūlytus įsipareigojimus ir minėtose lokalinėse rinkose sumažėjus koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų užimamoms mažmeninės prekybos farmacijos ir kitomis prekėmis vaistinėse rinkos dalims, neigiamos įtakos konkurencijai pasireiškimo galimybė turėtų itin sumažėti, be to, smulkių rinkos dalyvių įėjimo į atitinkamas lokalines rinkas ir plėtimosi jose galimybės dėl koncentracijos neturėtų būti apribotos.
(17) Pažymėtina, kad pateikti įsipareigojimai veiksmingai galėtų pašalinti neigiamas nagrinėjamos koncentracijos pasekmes tik tuo atveju, kai koncentracijoje dalyvaujantys bei su jais susiję ūkio subjektai perleistų tretiesiems asmenims vaistinių negalėtų įsigyti atgal reikšmingą laikotarpį po šių įsipareigojimų įvykdymo. Perleistų vaistinių įsigijimas atgal būtų galimas tik tuo atveju, kai Konkurencijos taryba patvirtintų, jog dėl pasikeitusios situacijos minėtose lokalinėse rinkose toks įsigijimas nebesukeltų neigiamų pasekmių konkurencijai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Leisti UAB „Gintarinė vaistinė“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ akcijų ir 100 proc. UAB „Thymus vaistinė“ akcijų su tokiomis koncentracijos vykdymo sąlygomis ir įpareigojimais:
1. Perleisti tretiesiems asmenims, nesusijusiems su koncentracijoje dalyvaujančiais ūkio subjektais, šio nutarimo priede nurodytų vaistinių akcijas, nuomos teises arba jų atsisakyti kitu būdu. Užtikrinti, kad dėl koncentracijoje dalyvaujančių ir su jais susijusių ūkio subjektų veiksmų ar neveikimo nebūtų sumenkintos perleidžiamų vaistinių galimybės veikti atitinkamose rinkose, bei sudaryti sąlygas įsigyjančiam subjektui perimti vaistines su visais ištekliais, būtinais veiklos vykdymui, įskaitant sutartis su tiekėjais, prekių atsargas, licencijas, darbuotojus ir kt. Asmens, kuriam perleidžiamos nurodytos vaistinės, kandidatūra turi būti suderinta su Konkurencijos taryba, gaunant raštišką Konkurencijos tarybos pritarimą iki tokio sandorio įvykdymo.
2. Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytus įpareigojimus įvykdyti tokiais terminais ir tvarka:
2.1. Įvykdyti Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą įpareigojimą ne vėliau kaip per šio nutarimo priede nustatytą terminą.
2.2. Konkurencijos taryba, gavusi motyvuotą UAB „Gintarinė vaistinė“ prašymą, turi teisę pratęsti šio nutarimo 2.1 punktuose numatytą terminą, jei UAB „Gintarinė vaistinė“ veikia sąžiningai ir deda visas pastangas, kad įvykdytų šio nutarimo 1 punkte numatytus įpareigojimus, bet dėl nuo koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų nepriklausančių aplinkybių šių įpareigojimų įvykdyti per nustatytą terminą negali.
2.3. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nustatytų įpareigojimų įvykdymo, informuoti Konkurencijos tarybą apie nustatytų įpareigojimų įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, taip pat teikti informaciją apie jų vykdymo eigą Konkurencijos tarybai pareikalavus.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Šarūnas Keserauskas