Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LEIDIMO UAB „MINERALINIAI VANDENYS“ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ ĮSIGYJANT IKI 100 PROC. AB „STUMBRAS“ AKCIJŲ PAKETĄ

  • 2003 10 02
  • Nutarimo Nr.: 1S-107
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2003 m. spalio 2 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo UAB “Mineraliniai vandenys” 2003-08-22 pateiktą pranešimą apie koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. AB “Stumbras” akcijų paketą privatizavimo būdu.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
LR alkoholio kontrolės įstatymas Nr.I-857 įtvirtino stiprių alkoholinių gėrimų valstybės gamybos monopolį ir suteikė teisę stiprius alkoholinius gėrimus gaminti tik akcinėms bendrovėms, kuriose valstybei nuosavybės teise priklauso akcijų, suteikiančių ne mažiau kaip 2/3 visų balsų. Todėl stiprius alkoholinius gėrimus galėjo gaminti tik AB “Stumbras”, AB “Alita”, AB “Vilniaus degtinė” ir AB “Anykščių vynas”. 2003-06-26 LR Seimas priėmė LR alkoholio kontrolės įstatymo 13 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr.IX-1657, kuriuo pratęsė valstybės kontroliuojamų įmonių stiprių alkoholinių gėrimų gamybos monopolį iki 2004-01-01.
Konkurencijos taryba, nagrinėdama AB “Stumbras” veiksmų, suteikiant nuolaidas bei atsiskaitant už marketingo (reklamos) paslaugas atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatas, 2002-05-30 nutarimu Nr. 6/b nustatė, kad AB “Stumbras” užėmė dominuojančią padėtį stiprių alkoholinių gėrimų rinkose.
2003-08-06 VĮ Turto fondas paskelbė UAB “Mineraliniai vandenys” viešo konkurso dėl AB “Stumbras” Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų dalies laimėtoja. UAB “Mineraliniai vandenys” veikia didmeninėje prekybos alkoholiniais gėrimais (importiniais, taip pat ir vietinės gamybos) rinkose.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
UAB “Mineraliniai vandenys” vykdoma koncentracija vertinama kaip vertikali ir horizontali stiprių alkoholinių gėrimų rinkose, nežymiai keičianti koncentracijos laipsnį, tačiau galinti turėti įtakos stiprių alkoholinių gėrimų rinkoms ir tam tikru mastu padidinti AB “Stumbras”, kaip dominuojančios stiprių alkoholinių gėrimų rinkose įmonės, ekonominę galią iki stiprių alkoholinių gėrimų valstybės gamybos monopolio panaikinimo. Be to, galimas konkurentų veiksmų derinimas šiose atitinkamose rinkose dėl AB “Stumbras” turimo virš 10 proc. akcijų paketo UAB “Artrio - 2” ir atitinkamo dalyvavimo pastarosios įmonės valdyme, dėl ko gali būti sustiprinta dominuojanti padėtis. Liberalizavus stiprių alkoholinių gėrimų gamybos rinką potenciali konkurencija šioje rinkoje gerokai padidės. Tai rodo ir kaimyninių šalių patirtis. Dalis alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų gamintojų galėtų pradėti gaminti stiprius alkoholinius gėrimus be sąlyginai didelių finansinių investicijų. Šiuo metu importuojamų stiprių alkoholinių gėrimų pasiūlos pakeičiamumas yra ribotas dėl kainų, smarkiai besiskiriančių nuo stiprių alkoholinių gėrimų kainų vidurkio, kokybės standartų, Lietuvos vartotojų teikiamos pirmenybės lietuviškai produkcijai. Lietuvai įstojus į ES ir panaikinus visus prekybos apribojimus, AB “Stumbras” turėtų konkuruoti ne tik su ES gamintojų produkcija, bet ir su kaimyninių šalių gamintojų, kurie alkoholinius gėrimus dabar įveža be muitų, produkcija. Dalies Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų valstybių kilmės stiprių alkoholinių gėrimų (įskaitant degtinę) importui į ES taikomas nulinis muito tarifas.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 14 str. 1d. 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Leisti UAB “Mineraliniai vandenys” vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. AB “Stumbras” akcijų paketą pagal pateiktą pranešimą su tokiomis koncentracijos vykdymo sąlygomis ir įpareigojimais:
1.1. UAB “Mineraliniai vandenys” įpareigojama parduoti visas turimas UAB “Artrio-2” akcijas, UAB “Mineraliniai vandenys” įgijus AB “Stumbras” kontrolę ir perėmus valdymą;
1.2. Pardavimo terminas laikomas konfidencialiu ir aprašomas šio nutarimo Priede Nr.1;
1.3. UAB “Mineraliniai vandenys” įpareigojamas atšaukti AB “Stumbras” deleguotą atstovą iš UAB “Artrio-2” valdybos, UAB “Mineraliniai vandenys” įgijus AB “Stumbras” kontrolę ir perėmus valdymą;
1.4. Parduoti ūkio subjektui nesusijusiam pagal LR konkurencijos įstatymą su UAB “Mineraliniai vandenys”;
1.5. Apie visus vykdomus akcijų pardavimo veiksmus ir eigą informuoti Konkurencijos tarybą, nurodant potencialius pirkėjus, pardavimo būdą ir kt., kad Konkurencijos taryba galėtų savalaikiškai įvertinti ir pritarti pasirinkto pirkėjo kandidatūrai. Šiuo atveju pardavimo terminas atskiru prašymu Konkurencijos tarybos nutarimu gali būti pratęstas tokiam laikotarpiui, kuris motyvuotai pagrįstas pardavimo sandoriui užbaigti;
2. Įpareigoti AB “Stumbras” sutartyse su kitais ūkio subjektais kainas ir kitas sąlygas nustatyti taip pat, kaip ir panašaus pobūdžio sutartyse su UAB “Mineraliniai vandenys” tam, kad išvengti diskriminacijos ir skirtingų galimybių konkuruoti sudarymo.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas