Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LEIDIMO UAB „MINORDIJA“ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ ĮSIGYJANT IĮ „Ž. POVILONIO FIRMA“ TURTO DALĮ

  • 2002 12 19
  • Nutarimo Nr.: 144
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), 2002 m. gruodžio 19 dienos Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo UAB “Minordija” pranešimą apie koncentraciją įsigyjant IĮ “Ž.Povilonio Firma” turto dalį.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Sandorio vykdymui 2002-12-04 buvo įsteigta UAB “Daifidus”, kuriai perduodama dalis Ž.Povilonio firmos turto bei “know-how”. UAB “Minordija” nuosavybės teise įsigis visas UAB “Daifidus’ išleistas akcijas.
Pranešime apie koncentraciją koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai nurodė, kad sutartyje, susijusioje su minėtu sandoriu yra numatyti tam tikri ūkinės veiklos apribojimai:
1) pardavėjai įsipareigoja nekonkuruoti didmeninės prekybos duonos ir konditerijos pramonės ingredientais 3 metus (sutarties projekto 9(A) straipsnis);
2) pardavėjai įsipareigoja nekonkuravimo laikotarpiu neperimti esamus ar buvusius klientus susijusius su minėtu verslu (sutarties projekto 9(B) straipsnis);
3) pardavėjai įsipareigoja nekonkuravimo laikotarpiu tiesiogiai ar netiesiogiai nesiūlyti perkeltiems darbuotojams darbo (sutarties projekto 9(C) straipsnis).
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Vykdoma koncentracija vertinama kaip horizontali didmeninės prekybos duonos ir konditerijos pramonės ingredientais rinkoje Lietuvoje, tačiau koncentracijos laipsnis atitinkamoje rinkoje padidėja nežymiai, dėl to dominuojanti padėtis nebus sukurta ar sustiprinta šioje rinkoje.
Aukščiau išdėstyti susitarimai numatantys koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų veiklos apribojimus yra tiesiogiai susiję ir reikalingi nagrinėjamos koncentracijos vykdymui, kadangi nesant aukščiau minėtų apribojimų koncentracijos įgyvendinimas žymiai pasunkėtų ar taptų negalimu. Nekonkuravimo sąlygos buvimas pateisinamas poreikiu užtikrinti, kad įgyjamas materialus ir nematerialus turtas, kuris sudaro itin didelę dalį (toks kaip įmonės patirtis, reputacija, žinios) neprarastų savo vertės iš karto po įgijimo. Be to, nekonkuravimo išlygos turinys yra laikinas draudimas konkuruoti neviršija trejų metų.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 14 str. 1 d. 1 p., 14 str. 2 d.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Leisti UAB “Minordija” vykdyti koncentraciją įsigyjant IĮ “Ž.Povilonio Firma” turto dalį pagal pateiktą pranešimą.    
2. Leisti sutartyje nustatytą ūkinės veiklos apribojimą – įsipareigojimą nekonkuruoti su UAB “Minordija” sutartyje apibrėžtu laikotarpiu.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas