BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL LEIDIMO UAB „VITOMA“ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ, ĮSIGYJANT 70.09% AB „ANTRIMETA“ AKCIJŲ, 70% UAB „ĮKROVA“ AKCIJŲ, 70% UAB „METALO LAUŽAS“ AKCIJŲ, 70% UAB „ANTRINIAI METALAI“ AKCIJŲ

  • 2000 09 18
  • Nutarimo Nr.: 101
LR konkurencijos taryba 2000 m. rugsėjo mėn. 18 d. LR konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo UAB “Vitoma” 2000 08 29d. pranešimą apie įvykdytą juodųjų metalų laužo supirkimo ir perdirbimo verslo sumažinimą ir pranešimą apie vykdomą koncentraciją įsigyjant 70.09% AB “Antrimeta” akcijų, 70% UAB “Įkrova” akcijų, 70% UAB “Metalo laužas” akcijų, 70% UAB “Antriniai metalai” akcijų.
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nustatė:
UAB “Vitoma” vadovaudamasi LR konkurencijos tarybos 2000 m. liepos mėn. 4 d. nutarimu Nr. 78 kreipėsi su pranešimu apie įvykdytus ir vykdomus juodųjų metalų laužo supirkimo ir perdirbimo verslo mažinimo veiksmus Panevėžio ir Kauno regionuose ir koncentraciją viešojo privatizavimo būdu įsigyjant minėtų įmonių kontrolinius akcijų paketus pagal pasirašytą sutartį 2000 03 31 Nr. 6/42 “Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo – pardavimo” tarp UAB “Vitoma” ir VĮ Valstybės turto fondas.
LR konkurencijos taryba konstatavo:
Nagrinėjama juodųjų metalų laužo supirkimo ir perdirbimo rinka yra labai dinamiška, kadangi ją tiesiogiai įtakoja juodųjų metalų paklausa užsienyje. Po numatomos koncentracijos esamiems ir potencialiems konkurentams galimybės įeiti į rinką ir didinti savo rinkos dalį nėra apribotos, kadangi nagrinėjamu laikotarpiu pastebimai padidėjo metalo laužo supirkimų apimtys ir įėjimo kliūtys nėra didelės. Įvertinus UAB “Vitoma” juodųjų metalų laužo supirkimo ir perdirbimo verslo mažinimo veiksmus nustatyta, kad per nagrinėjamą laikotarpį veiklą pradėjo dar keli nauji rinkos dalyviai, kurių atliekama veikla leidžia daryti išvadą apie tai, kad buvo perimta UAB “Vitoma” verslo dalis Panevėžio regione. Be to, nustatyta, kad įsigaliojus LR rinkliavų įstatymui labai sumažės mokesčiai už licencijas šiai veiklai vykdyti ir atitinkamai įėjimo į nagrinėjamą rinką kliūtys dar labiau sumažės. Tokiu būdu įvertinus visus aukščiau minėtus veiksnius galima daryti išvadą, kad po koncentracijos UAB “Vitoma” juodųjų metalų laužo supirkimo ir perdirbimo rinkoje nesukurs dominuojančios padėties ir dėl to nebus itin apribota konkurencija šioje rinkoje.
Atsižvelgusi į UAB “Vitoma” atliktus ir vykdomus verslo mažinimo veiksmus ir vadovaudamasi LR konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nutarė:
Leisti UAB “Vitoma” vykdyti koncentraciją įsigyjant 70.09% AB “Antrimeta” akcijų, 70% UAB “Įkrova” akcijų, 70% UAB “Metalo laužas” akcijų, 70% UAB “Antriniai metalai” akcijų pagal pateiktą pranešimą apie koncentraciją ir atliktus verslo mažinimo veiksmus.
 
Tarybos Pirmininkas Rimantas stanikūnas