Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LEIDIMO VYKDYTI KONCENTRACIJĄ AB „FLYLAL GROUP SERVICES“ ĮSIGYJANT IKI 100 PROC. UAB „BALTIC GROUND SERVICES“ AKCIJŲ

  • 2008 09 18
  • Nutarimo Nr.: 1S-119
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2008 m. rugsėjo 18 d. posėdyje išnagrinėjo AB „flyLAL Group Services“ 2008 m. liepos 11 d. pateiktą prašymą leisti vykdyti koncentraciją AB „flyLAL Group Services“ įsigyjant iki 100 proc. UAB „Baltic ground services“ akcijų.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Koncentracija vykdoma AB „flyLAL Group Services“ įsigyjant iki 100 proc. UAB „Baltic ground services“ akcijų ir tokiu būdu įgyjant pastarosios įmonės vienvaldę kontrolę. Vykdomos koncentracijos atveju atitinkamos rinkos, kuriose veikia koncentracijos dalyviai, yra vertikaliai susijusios pagal teikiamų paslaugų pobūdį. AB „flyLAL Group Services“ ir su ja susijusio ūkio subjekto AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ veikla yra keleivių skraidinimas, krovinių ir pašto siuntų gabenimas reguliariaisiais ir užsakomaisiais reisais. UAB „Baltic ground services“ veikia orlaivių antžeminio aptarnavimo paslaugų rinkoje, kur užimama rinkos dalis yra pakankamai didelė ir siekia apie 41 proc. Vilniaus aerouoste, kuriame analogiškas paslaugas teikia tik vienas konkurentas. Dėl saugumo, techninių ir technologinių kliūčių įėjimas į orlaivių antžeminio aptarnavimo paslaugų rinką yra ribotas.
AB „flyLAL Group Services“, įgijusi UAB „Baltic ground services“ vienvaldę kontrolę, įgytų galimybę pastarąją įmonę reorganizuoti ir/ar prijungti prie AB „flyLAL Group Services“ ar su ja susijusių ūkio subjektų. Dėl kryžminio subsidijavimo galimybės leidimas vykdyti koncentraciją galėtų suteikti AB „flyLAL Group Services“ ir su ja susijusiems ūkio subjektams pranašumą ir prieš kitus ūkio subjektus, dėl ko grupės įmonės įgytų didesnę rinkos galią bei santykinai didesnį pranašumą prieš kitas orlaivių bendroves Vilniaus aerouoste, įtakojant orlaivių antžeminio aptarnavimo paslaugų rinką, o tuo pačiu ir ribojant konkurenciją atitinkamose rinkose.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Leisti AB „flyLAL Group Services“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. UAB „Baltic ground services“ akcijų pagal pateiktą pranešimą su koncentracijos vykdymo sąlyga:
UAB „Baltic ground services“ negali būti reorganizuojama prijungimo ar sujungimo būdu su AB „flyLAL Group Services“ ar su ja susijusiu ūkio subjektu be atskiro Konkurencijos tarybos leidimo.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas