Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LEIDIMO VYKDYTI KONCENTRACIJĄ ELION ETTEVÕTTED AS ĮSIGYJANT 100 PROC. MICROLINK AS AKCIJŲ

  • 2005 10 27
  • Nutarimo Nr.: 1S-122
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2005 m. spalio 27 d. posėdyje išnagrinėjo Elion Ettevõtted AS (toliau - „Elion“) 2005 m. birželio 23 d. pranešimą apie koncentraciją įsigyjant 100 proc. MicroLink AS akcijų.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
„Elion“ yra viena didžiausių telekomunikacijų ir informacinių technologijų paslaugų teikėja Estijoje. „Elion“ priklauso grupei įmonių, kurias kontroliuoja TeliaSonera AB (toliau - „TeliaSonera“). „TeliaSonera“ netiesiogiai (per savo visiškai - 100 proc. - kontroliuojamą dukterinę įmonę „Baltic Tele AB“) valdo 50,26 proc. „Eesti Telekom“ akcijų, kuri yra „Elion“ motininė įmonė. Nei „Elion“, nei kuri nors kita „AS Eesti Telekom <http://www.telekom.ee/>“ grupės įmonė neturi tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamų Lietuvos Respublikoje registruotų ūkio subjektų. Tačiau „TeliaSonera“ grupei priklauso kelios Lietuvos įmonės, kurios laikomos susijusiomis su „Elion“. Lietuvoje „TeliaSonera“ tiesiogiai valdo 100 proc. UAB „TeliaSonera International Carrier Lietuva“ akcijų. Be to, „TeliaSonera“ netiesiogiai (per savo visiškai - 100 proc. - kontroliuojamą dukterinę įmonę „Amber Mobile Teleholding AB“) valdo 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų bei (per savo visiškai - 100 proc. - kontroliuojamą dukterinę įmonę „Amber Teleholding A/S“) 60 proc. AB „Lietuvos telekomas“ akcijų.
Pagal 2005 m. gegužės 16 d. tarp „Elion“ ir „MicroLink“ akcininkų pasirašytą Akcijų pirkimo sutartį „Elion“ įsigis apytiksliai 95 proc. „MicroLink“ akcijų. Numatoma, kad „Elion“ IT paslaugų veiklos sektorius bus perduotas „MicroLink“, tuo tarpu „MicroLink“ interneto paslaugų ir duomenų perdavimo veiklą vykdys „Elion“. „MicroLink“ bus atsakinga už informacinių technologijų paslaugų siūlymą bei teikimą, o „Elion“ užsiims IT sprendimų ir integruotų sprendimų pardavimu Pagal 2005 m. gegužės 16 d. tarp „Elion“, „SIA Lattelekom“ ir AB „Lietuvos telekomas“ sudarytą atitinkamų „AS Microlink Eesti“ dukterinių įmonių išankstinio pirkimo sutartį, „Elion“ parduos „SIA Lattelekom“ Latvijoje esančią „MicroLink“ dukterinę įmonę „SIA MicroLink Latvia“. Sutartyje taip pat numatoma AB „Lietuvos telekomas“ galimybė per du mėnesius įgyvendinti pirkimo opcioną. AB „Lietuvos telekomas“ 2005 m. liepos 7 d. įgyvendino šį pirkimo opcioną, Lietuvoje įsikūrusių „MicroLink“ įmonių akcijos bus parduotos AB „Lietuvos telekomas“. Lietuvoje „MicroLink“ tiesiogiai valdo 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų. Be to, netiesiogiai (per savo visiškai - 100 proc. - kontroliuojamą dukterinę įmonę „MicroLink Latvia SIA“) „MicroLink“ valdo 100 proc. UAB „Fortek“ akcijų. Nagrinėjma koncentracija įtakoja informacinių technologijų (IT) ir telekomunikacijų (T) sektorius.
Konkurencijos taryba k o n s t a t a v o:
Nagrinėjamos koncentracijos kontekste išskiriamos ir apibrėžiamos 2 atitinkamos rinkos: didmeninė plačiajuosčio ryšio prieigos rinka Lietuvoje ir mažmeninė plačiajuosčio ryšio prieigos rinka Lietuvoje. Šios rinkos yra vertikaliai susijusios pagal teikiamų paslaugų pobūdį. Detalesnis atitinkamų rinkų išskyrimas ir apibrėžimas nagrinėjamos koncentracijos kontekste netikslingas.
Nagrinėjama koncentracija vertinama kaip vertikali ir horizontali mažmeninėje plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje Lietuvoje.
Atsižvelgiant į tai, kad AB „Lietuvos telekomas“ yra vienintelis didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos teikėjas Lietuvoje ir turi gerai išvystytą fiksuoto telefono tinklą ir infrastruktūrą, kurie apima visą Lietuvos teritoriją, be to, dominuoja skirtųjų linijų paslaugų rinkoje ir kartu su susijusiais ūkio subjektais vysto alternatyvias interneto prieigos ir duomenų perdavimo technologijas, galima teigti, kad po koncentracijos įsigijęs konkurentą, kuris nors ir neužima reikšmingos rinkos dalies, bet yra vienas iš didžiausių, AB „Lietuvos telekomas“ kartu su susijusiais ūkio subjektais sustiprins savo padėtį rinkoje, tuo itin apribodamas konkurenciją atitinkamoje mažmeninėje plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje Lietuvoje. Konkurentų galimybės padidinti savo dalį atitinkamoje rinkoje yra žymiai mažesnės, kadangi jų valdomi tinklai pasižymi mažesne skvarba.
Vadovaujantis LR konkurencijos įstatymo 14 str. 1 d. 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Leisti Elion Ettevõtted AS vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. MicroLink AS akcijų pagal pateiktą pranešimą su tokiais įpareigojimais ir koncentracijos vykdymo sąlygomis:
1.1. AB „Lietuvos telekomas“ įpareigojama parduoti UAB „MicroLink Lietuva“ per nustatytą laikotarpį ūkio subjektui, nesusijusiam pagal LR Konkurencijjos įstatymą su Elion Ettevõtted AS, AB „Lietuvos telekomas“, MicroLink AS. Pardavimo terminas laikomas konfidencialiu ir aprašomas konfidencialiame priede (pridedama).
1.2. AB „Lietuvos telekomas“ privalo, vadovaujantis verslo logika, išlaikyti parduodamos įmonės įvaizdį, konkurencingumą, turimus prekės ženklus, kitas įgytas teises, užtikrinti sudarytų sutarčių su verslo partneriais ir klientais tęstinumą.
1.3. AB „Lietuvos telekomas“ privalo apie visus vykdomus įmonės struktūrinius pertvarkymus susijusių ūkio subjektų grupės viduje, įmonės pardavimo veiksmus ir eigą nuolat informuoti Konkurencijos tarybą, nurodydamas potencialius pirkėjus, pardavimo būdą ir kt., kad Konkurencijjos taryba galėtų laiku įvertinti pirkėjo potencialias galimybes sėkmingai konkuruoti Lietuvos mažmeninėje plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje ir pritarti pasirinkto pirkėjo kandidatūrai.
1.4. Pardavimo laikotarpiu AB „Lietuvos telekomas“ įpareigojama laikytis nediskriminavimo sąlygų teikiant didmenines plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas visų šių paslaugų gavėjų atžvilgiu.
2. Už įpareigojimų ir koncentracijos vykdymo sąlygų, nurodytų šio nutarimo 1 punkte, nevykdymą taikoma atsakomybė, numatyta Konkurencijos įstatymo 40-41 straipsniuose.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas