Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LEIDIMO VYKDYTI KONCENTRACIJĄ TEO LT, AB ĮSIGYJANT 100 PROC. UAB „NACIONALINĖ SKAITMENINĖ TELEVIZIJA“ AKCIJŲ

  • 2007 12 13
  • Nutarimo Nr.: 1S-179
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2007-12-13 posėdyje išnagrinėjo TEO LT, AB 2007-10-30 pateiktą pranešimą apie koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ akcijų.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvoje šiuo metu yra teikiamos analoginės ir skaitmeninės televizijos paslaugos. Analoginės radijo ir televizijos programų siuntimo (didmeninių) paslaugų teikimą numatoma baigti 2012 m. Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – LRTC) vienintelis teikia analoginės radijo ir televizijos programų siuntimo didmenines paslaugas (t.y. šiandien transliuojamų antžeminės televizijos kanalų retransliavimo paslaugas).
Pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau - RRT) 2005-08-31 konkurso būdu suteiktus leidimus naudoti radijo dažnius skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinkluose šiuo metu Lietuvoje veikia 2 skaitmeninės antžeminės (DVB-T) televizijos programų siuntėjai: LRTC ir TEO LT, AB.
Skaitmeninės antžeminės televizijos (DBV-T) signalui retransliuoti (mažmeninėms paslaugoms) skaitmeninės televizijos tinklais Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) konkurso būdu išdavė licencijas 2 ūkio subjektams: UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Tele-3“. UAB „Mikrovisatos TV“ įsteigė naują įmonę UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“, kuriai perdavė abi turėtas licencijas skaitmeninės antžeminės televizijos 24 programoms retransliuoti.
Vykdydama nagrinėjamą koncentraciją, TEO LT, AB siekia įsigyti skaitmeninės antžeminės televizijos (DBV-T) retransliuotojo verslą ir taip integruoti numatomas teikti didmenines ir mažmenines DBV-T paslaugas.
TEO LT, AB numato giminingų, technologiškai intensyvių verslo sričių vystymą, tame tarpe televizijos signalų siuntimo tinklų ir daugiakanalės abonentinės televizijos retransliavimo paslaugų srityje. TEO LT, AB nuo 2006 m. spalio mėn. pradžios pradėjo teikti internetinės televizijos (IPTV) paslaugas.
Šiuo metu daugiakanalės abonentinės televizijos rinkoje Lietuvoje veikia virš 50 ūkio subjektų. Apie 26 proc. Lietuvos namų ūkių yra prijungti prie kabelinės arba mikrobangės daugiakanalės televizijos. 38 ūkio subjektai, teikiantys kabelinės televizijos ir (arba) mikrobangės daugiakanalės televizijos paslaugas, teikia ir interneto prieigos paslaugas. 10 ūkio subjektų abonentams teikė 3 paslaugų (fiksuoto telefono ryšio, interneto prieigos ir kabelinės televizijos) paketą. Vienas ūkio subjektas teikia palydovinės televizijos paslaugas, keli ūkio subjektai pradėjo teikti internetinės televizijos (IPTV) paslaugas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Nagrinėjamos koncentracijos kontekste išskiriamos ir apibrėžiamos 2 atitinkamos rinkos: didmeninė televizijos signalo siuntimo rinka Lietuvos Respublikoje ir mažmeninė abonentinės daugiakanalės televizijos paslaugų teikimo rinka Lietuvos Respublikoje. Šios rinkos yra vertikaliai susijusios pagal teikiamų paslaugų pobūdį. Detalesnis atitinkamų rinkų išskyrimas ir apibrėžimas nagrinėjamos koncentracijos kontekste netikslingas.
Nagrinėjama koncentracija vertinama kaip vertikali ir horizontali atitinkamoje mažmeninėje daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugų rinkoje Lietuvoje. Nors koncentracijos laipsnis atitinkamoje mažmeninėje daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugų rinkoje keičiasi labai nežymiai, tačiau atsižvelgiant į televizijos paslaugų rinkos vystymosi perspektyvas ir į tai, kad TEO LT, AB turi gerai išvystytą fiksuoto telefono ryšio tinklą ir laidinę duomenų perdavimo infrastruktūrą, kurie apima visą Lietuvos teritoriją, be to, dominuoja plačiajuosčio ryšio prieigos didmeninės paslaugos ir skirtųjų linijų paslaugų rinkose, kartu su susijusiais ūkio subjektais vysto alternatyvias interneto prieigos ir duomenų perdavimo technologijas, galima teigti, kad po koncentracijos gali būti užimta reikšmingesnė dalis atitinkamoje mažmeninėje daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugų rinkoje. Be to, vystydamas naujas skaitmeninės televizijos paslaugas ir tinklus, TEO LT, AB kartu su susijusiais ūkio subjektais gali sustiprinti savo padėtį tam tikrose teikiamų paslaugų rinkose, ypač tose rinkose, kuriose šiuo metu užima dominuojančią padėtį, ir teikia fiksuoto telefono ryšio, interneto prieigos, internetinės televizijos bei ateityje teiks ir  DBV-T paslaugų paketus. Siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta kryžminio paslaugų subsidijavimo ar piktnaudžiavimo, nustatant teikiamų paslaugų įkainius, įskaitant naujai teikiamas skaitmeninės televizijos paslaugas, įvertinus tai, kad TEO LT, AB taps ir televizijos signalų siuntėju ir televizijos programų retransliuotoju, būtina visas vykdomas skaitmeninės televizijos paslaugų veiklas griežtai atskirti. Tuo tikslu mažmeninės skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugos turi išlikti su atskira savo pajamų ir išlaidų apskaita, taip pat turi būti užtikrinta atskira visų kitų skaitmeninės televizijos paslaugų, įskaitant didmenines antžeminės televizijos siuntimo paslaugas bei internetinės televizijos paslaugas, pajamų ir išlaidų apskaita.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Leisti TEO LT, AB vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ akcijų pagal pateiktą pranešimą.
2. Įpareigoti TEO LT, AB per 1 mėnesį nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios” priede „Informaciniai pranešimai“ įdiegti ir užtikrinti atskirą visų teikiamų skaitmeninės televizijos paslaugų apskaitą.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios” priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas