BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL LIETUVOS IR JAV AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 9 STRAIPSNIO 3 PUNKTUI TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2000 10 05
  • Nutarimo Nr.: 115
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2000 m. spalio 5 d. Konkurencijos tarybos tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Paslaugų skyriaus pranešimą dėl Lietuvos ir JAV AB „Klaipėdos nafta“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo Nr.VIII-1099 9 straipsnio 3 punkto reikalavimams.
Konkurencijos taryba nustatė: Uždaroji akcinė bendrovė „Topselis“ 2000 m. kovo 22 d. pateikė prašymą Nr.563, kuriuo prašė Konkurencijos tarybą įvertinti AB „Klaipėdos nafta“ veiksmų atitikimą Konkurencijos įstatymui.
Pareiškėjo teigimu, AB „Klaipėdos nafta“ naudodamasi dominuojančios įmonės rinkoje padėtimi, už teikiamas paslaugas perkraunant naftos produktus, gabenamus per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu, vienodo pobūdžio sutartyse su kompanijomis sudaro nevienodas konkurencijos sąlygas atskiriems ūkio subjektams - bendrovės klientams taikant krovos tarifus ir nustatant krovos kvotas.
AB „Klaipėdos nafta“ patvirtino kompanijai „Osman Trading“ AB 2000 metams individualų tarifą 4,5 JAV dol. už mazuto M-100 vienos tonos perkrovimą ir naftos produktų krovos kvotą 3,2 mln. tonų per metus. Kitoms kompanijoms krovos tarifai taikomi pagal patvirtintą tarifų ir jų nuolaidų schemą - nuo 6,00 iki 5,20 JAV dol. už toną.
Kompanija „Osman Trading“ AB įsipareigojo pateikti perkrauti per 2000 metus 2000 tūkst. tonų naftos produktų. Neįvykdžius įsipareigojimo bus taikomi tarifai pagal patvirtintą tarifų taikymo schemą, t.y. mazutui M-100 nuo 6,0 iki 5,20 JAV dol. už toną.
Konkurencijos taryba konstatavo, kad AB „Klaipėdos nafta“, atliekanti tranzitinių naftos produktų krovos paslaugas, minėtų naftos produktų darbų apimtis per š.m. pirmą pusmetį Baltijos jūros baseino uostų geografinėje rinkoje sudarė apie 19 proc. (Baltijos valstybių - apie 21,5 proc) nuo viso perkrauto naftos produktų kiekio ir nevertinama kaip užimanti dominuojančią padėtį šioje geografinėje rinkoje.
Konstatuojant Konkurencijos įstatyme numatytą pažeidimą galima tik tuo atveju, kai nustatoma atitinkamo teisės pažeidimo sudėtis, t.y. teisės pažeidimo subjektas, šio subjekto kaltė bei jo veiksmų, pažeidžiančių Konkurencijos įstatymą, faktas. Pagal Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį, teisės pažeidimo subjektu gali būti tik ūkio subjektas, užimantis dominuojančią padėtį atitinkamoje prekės ir geografinėje rinkoje. Nagrinėjimu atveju nustatyta, kad AB „Klaipėdos nafta“ neužima dominuojančios padėties, todėl vertinant jos veiksmus Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis negali būti taikomas. Tyrimas nutraukiamas nesant teisės pažeidimo sudėties.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi,
Konkurencijos taryba nutarė:
Tyrimą dėl Lietuvos ir JAV AB „Klaipėdos nafta“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 3 punktui nutraukti.
 
Tarybos Pirmininkas Rimantas Stanikūnas