BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL LIETUVOS KINOLOGŲ DRAUGIJOS LEIDIMO REMTI TARPTAUTINĘ PARODĄ „PALANGOS TAURĖ 2001“ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NUOSTATOMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2001 09 06
  • Nutarimo Nr.: 102
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2001 m. liepos 20 d. tvarkomajame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo - grupės įmonių: R.Januškauskienės įmonės, UAB „Jorildė“, firmų „Seltė“, „Hipika“, „Kaivana“, ir „Tavo draugas“, prekiaujančių šunų maistu ir aksesuarais prašymą išsiaiškinti, ar Lietuvos kinologų draugijos leidimas ir sąlygos remti Tarptautinę parodą „Palangos taurė 2001“ neprieštarauja Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 nuostatoms.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas buvo pradėtas pagal grupės įmonių: R.Januškauskienės įmonės, UAB „Jorildė“, firmų „Seltė“, „Hipika“, „Kaivana“ ir „Tavo draugas“ prašymą.
Minėtų įmonių grupė Lietuvos kinologų draugijai pateikė paraiškas remti- Tarptautinę parodą „Palangos taurė 2001“, skiriant jai savo pardavinėjamą šunų maistą atributiką su savo firminiais ženklais, prizines taures bei po 1000 litų parodos išlaidoms ir prašė minėtoje parodoje suteikti joms reklaminį - prekybinį plotą. Analogiškas rėmimo priemones savo paraiškoje nurodė ir įmonė „KIKA“.
Lietuvos kinologų draugija minėtų įmonių grupei leido parodą remti finansiškai ir suteikėjoms po 5 kv. m. nemokamo reklaminio ploto. Tuo tarpu įmonė „KIKA“ buvo patvirtinta analogiškų parodų generaliniu rėmėju 3 metams, jai suteiktas neribotas reklaminis - prekybinis plotas ir nenurodyti jos konkretūs finansiniai įsipareigojimai. Šiuos faktus patvirtino įmonių pateikta Lietuvos kinologų draugijos prezidiumo posėdžio protokolo kopija.
Lietuvos kinologų draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, jo pagrindu patvirtintais įstatais, įregistruotais Teisingumo ministerijoje ir suteikiančiais Kinologų draugijai teisę tvirtinti rengiamų parodų taisykles bei organizuoti oficialias tarptautines, nacionalines bei atskirų šunų veislių klubų parodas. Vadovaujantis minėtomis taisyklėmis, Draugija sudaro rengiamų šunų parodų programą taip pat derina tokių parodų metu leidžiamos prekybos klausimus. Lietuvos kinologų draugija, rengiamų parodų metu parduodama žiūrovams bilietus, gauna pajamas, kurios sudaro apie 6 proc. visų Draugijos metinių įplaukų. Tai leidžia ją laikyti ūkio subjektu ir dėl to jos veiksmai pakliūva į Konkurencijos įstatymo reguliavimo sritį.
Tokiu būdu, Lietuvos kinologų draugija galėjo dominuoti, rengiant tarptautines šunų parodas Lietuvoje ir suteikdama parodos rėmėjams skirtingus reklaminius - prekybinius plotus galėjo jiems sudaryti skirtingas konkurencijos sąlygas, reklamuojant ir pardavinėjant savo produkciją parodos metu, kas galėtų prieštarauti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 3 punkto nuostatoms.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Konkurencijos taryba 200lm. liepos 26 d. raštu Nr. 11 - 01 - 944 kreipėsi į Lietuvos kinologų draugiją, prašydama pateikti jos veiklą reglamentuojančius dokumentus bei paaiškinti skirtingų rėmimo sąlygų nustatymo priežastis.
Lietuvos kinologų draugija, atsižvelgdama į Konkurencijos tarybos nuostatas, Tarptautinės parodos „Palangos taurė 2001“ rėmimo problemas liepos 31d. prezidiumo posėdyje apsvarstė iš naujo ir visiems ūkio subjektams, pageidaujantiems remti minėtą parodą nustatė vienodas sąlygas, kurios yra nurodytos Konkurencijos tarybai pateiktoje posėdžio protokolo kopijoje.
Pasibaigus minėtai parodai, š. m. rugpjūčio 8 d. minėta įmonių grupė pateikė dar vieną prašymą, kuriame nurodė, kad Kinologų draugija faktiškai parodos metu jų grupės įmonėms nustatytų vienodų rėmimo sąlygų nesilaikė, tačiau naujų faktų nenurodė ir savo nusiskundimų dokumentais nepagrindę. Tuo tarpu Kinologų draugija pateikė medžiagą, įrodančią, kad įmonių grupės nusiskundimai dėl skirtingo reklaminio - prekybinio ploto skyrimo yra nepagrįsti, nes visiems rėmėjams buvo skirta po 5 kv. m. nemokamo reklaminio - prekybinio ploto, o už likusį, kuris buvo skiriamas pagal pateiktas paraiškas - visos firmos turės mokėti pagal nustatytus įkainius. O įmonių grupės netenkinusi rėmėjų reklamavimo per mikrofonus tvarka, atsisakymas paimti prizus bei atributiką parodos metu yra reguliuojami Parodų rengimo taisyklių, kurios patvirtintos Lietuvos kinologų draugijos posėdyje ir galioja nuo 2001 m. vasario 1 d..
Kadangi Kinologų draugija visiems ūkio subjektams suvienodino Tarptautinės parodos „Palangos taurė 2001“ rėmimo sąlygas, susijusias su reklaminio - prekybinio ploto skyrimu, neliko pagrindo šį klausimą nagrinėti Konkurencijos įstatymo požiūriu.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII - 1099 36 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
Konkurencijos taryba nutarė:
Tyrimą dėl Lietuvos kinologų draugijos leidimo remti Tarptautinę parodą „Palangos taurė 2001“ atitikimo Konkurencijos įstatymo nuostatoms nutraukti.
 
Tarybos pirmininkas Rimantas Stanikūnas