Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS VEŽĖJŲ AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJOS „LINAVA“ IR JOS NARIŲ VEIKSMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS [STATYMO 5 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTĄ TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2003 05 22
  • Nutarimo Nr.: 1S-51
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos Transporto ir informacijos analizės skyrius atliko tyrimą dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava" ir jos narių veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.
Tyrimas pradėtas 2003 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-20 „Dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava" ir jos narių veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą tyrimo pradėjimo" esant tam tikriems požymiams, kad gali būti pažeista Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata dėl galimo susitarimo vežėjams kartu didinti krovinių gabenimo kainas ir siekiant užkirsti kelią galimam Konkurencijos įstatymo pažeidimui. Tyrimas pradėtas po 2003 m. kovo 19 d. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava" kreipimosi į Lietuvos vežėjus dėl krovinių vežimo sąnaudų perskaičiavimo ir krovinių gabenimo paslaugų įkainių peržiūrėjimo, kuris buvo paskelbtas asociacijos „Linava" interneto tinklapyje.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas atliktas asociacijos „Linava" 2003 m. kovo 19 d. kreipimosi į Lietuvos vežėjus dėl krovinių vežimo sąnaudų perskaičiavimo ir krovinių gabenimo paslaugų įkainių peržiūrėjimo pagrindu. Tyrimo metu atliktas patikrinimas asociacijos „Linava" ir jos 6 Vilniaus regiono narių - transporto įmonių buveinėse, apklausti tiriamų ūkio subjektų darbuotojai.
Lietuvos telegramų agentūros ELTA informacija, taip pat Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava" tinklalapyje 2003-03-19 paskelbto kreipimosi į Lietuvos vežėjus tekstas rodo, kad krovinių automobiliais vežėjai yra raginami perskaičiuoti krovinių pervežimo sąnaudas ir didinti krovinių pervežimo paslaugų įkainius atsižvelgus į padidėjusius mokesčius ir kitas šių paslaugų teikimo kaštų augimo priežastis.
Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava" kreipimesi į Lietuvos vežėjus nurodyta, kad surengtuose regioniniuose asociacijos narių susirinkimuose buvo inicijuotas kreipimasis į visus Lietuvos vežėjus su prašymu perskaičiuoti vežimo sąnaudas ir peržiūrėti krovinių gabenimo paslaugų įkainius. Aukščiau minėti faktai kėlė įtarimą, kad asociacija „Linava" siekia, jog jos nariai derintų tarpusavyje naujus krovinių pervežimo tarifus tuo apribodami konkurenciją bei pažeisdami Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą.
Asociacija ..Linava" ir jos nariai tyrimo metu netęsė veiksmų dėl vieningo krovinių gabenimo paslaugų įkainių peržiūrėjimo.
Konkurencijos taryba konstatuoja:
Asociacijos ..Linava" ir jos narių raginimas derinti ūkinės veiklos sprendimus dėl krovinių gabenimo įkainių padidinimo (krovinių vežimo sąnaudų perskaičiavimo ir krovinių gabenimo paslaugų įkainių peržiūrėjimo) nepasiekė tokio lygio, kuris galėtų turėti neigiamą poveikį konkurencijai. Tolimesni Asociacijos „Linava" ir/ar jos narių veiksmai dėl suderinto kainų didinimo galėtų būti traktuojami kaip Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų pažeidimas.
Pagal Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 punkto nuostatas, nesant šio įstatymo pažeidimo, byla pagal 2003-03-20 Konkurencijos tarybos nutarimą Nr. 1S-20 „Dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava" ir jos narių veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą tyrimo pradėjimo" turėtų būti nutraukta.
Konkurencijos taryba, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 3 dalimi, turi teisę nutrauktą tyrimą atnaujinti, jeigu būtų nustatyta, kad siekiama įgyvendinti ketinimus vieningai peržiūrėti krovinių gabenimo paslaugų kainas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava" ir jos narių veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas