BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KAUNO MIESTO VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO RAŠTO „DĖL GALIMŲ NESĄŽININGOS KONKURENCIJOS VEIKŲ“

  • 2000 05 19
  • Nutarimo Nr.: 53
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos Konkurencijos Taryba 2000m. gegužės 19 d. išnagrinėjo Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato 2000 05 10 raštą Nr. 0 - 3565 ir prie jo pridedamą medžiagą dėl galimo nesąžiningos konkurencijos nuostatų pažeidimo.
Konkurencijos taryba nustatė:
2000 m. gegužės mėn. 12 d. Konkurencijos taryba gavo Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato raštą dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo pagal personalinės įstaigos „Buhalteris“ pateiktą pareiškimą, kuriame nurodoma, kad jų buvusi darbuotoja - vyr. finansininkė pil. Eglė Tamašiūnienė pagal pasirašytą darbo sutartį įsipareigojo saugoti įstaigos komercines paslaptis. Dar nenutraukus darbo sutarties tarp PĮ „Buhalteris“ ir vyr. finansininkės E. Tamašiūnienės, pastaroji skiriama konkuruojančios įmonės UAB „Biznio etika ir K“ direktore tikslu organizuoti konkuruojančią veiklą. Pareiškėjos nuomone tai yra nesąžininga konkurencija, nes pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 4 punktą asmenys, kuriems komercinė paslaptis tapo žinoma dėl jų darbo ar kitokių sutartinių santykių su ūkio subjektu, gali naudoti šią informaciją praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo darbo ar kitokių sutartinių santykių pasibaigimo jeigu įstatymuose ar sutartyje nenumatyta kitaip.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 4 punktu, Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Šiuo atveju ginčai tarp šalių gali būti sprendžiami tik teismine tvarka.
Konkurencijos taryba nutarė:
Tyrimo dėl galimų nesąžiningos konkurencijos veikų nepradėti.
 
Tarybos Pirmininkas Rimantas Antanas Stanikūnas