BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL LIETUVOS TEKSTILĖS INSTITUTO VEIKŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR.I-2878 7 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PUNKTUI IR GALIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR.VIII-1099 4 STRAIPSNIO PAŽEIDIMO, TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2000 02 24
  • Nutarimo Nr.: 16
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2000 m. vasario 24 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Lietuvos tekstilės instituto veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo Nr.I-2878 7 str. 1 d. 2 p. ir galimo Konkurencijos įstatymo Nr.VIII-1099 4 str. pažeidimo.
Konkurencijos taryba nustatė:
AB „Skalmantas“ 1999 m. rugsėjo 6 d. raštu kreipėsi į Konkurencijos tarybą su pareiškimu dėl Lietuvos tekstilės instituto veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymui ir galimų jo pažeidimų. 1999 m. spalio 15 d. Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.36 buvo pradėtas tyrimas dėl galimų Lietuvos tekstilės instituto veikų pažeidimų pagal Konkurencijos įstatymą.
Lietuvos tekstilės institutas, įregistruotas Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijoje kaip mokslo įstaiga, veikia pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą ir savo įstatus. Institutas atlieka mokslinius tyrimus tekstilės medžiagų asortimento ir technologijos srityje. Savo sukurtas tekstilės medžiagas ir iš jų pasiutus gaminius realizuoja dalyvaudamas viešųjų pirkimų konkursuose.
Tyrimo tikslas - išsiaiškinti ar Lietuvos tekstilės institutas nėra finansuojamas iš valstybės biudžeto ir tuo pagrindu ar neturi išskirtinių sąlygų dalyvaudamas viešųjų pirkimų konkursuose su kitomis įmonėmis, bei ar neužsiima nesąžininga konkurencija skelbdamas klaidingą informaciją apie savo gaminamos medžiagos kokybę, vartojimo savybes, pagaminimo vietą ir būdą, parduodamą kiekį ir kainą.
Lietuvos tekstilės institutui, remiantis 2000 m. sausio 7 d. Finansų ministerijos atsiųstu raštu, 1998 - 1999 metais nebuvo skirta lėšų iš valstybės biudžeto. Pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 26 str. mokslo ir studijų institucijos disponuoja turimomis lėšomis statutų (įstatų) nustatyta tvarka. Jos turi teisę realizuoti mokslinę produkciją ir gaminius. Lietuvos tekstilės instituto įstatai nedraudžia savarankiškai planuoti kitą savo (neturinčią nuolatinio pobūdžio komercinę) veiklą, remiantis LR įstatymais, įvykdžius steigėjo įpareigojimus. Realizuojant savo gaminius, institutas gali dalyvauti viešojo pirkimo konkursuose kartu su kitomis įmonėmis.
1998 m. pradėjęs tyrimus „Goretex“ tipo medžiagų gamyboje ir bendro projekto su Belgijos firma „Seyntex“ rezultate, institutas pagamino medžiagą, rekomenduojamą lauko uniformų komplektų gamybai. Lietuvos tekstilės institutas neteigė ir viešai neskelbė, kad buvo pagaminta membraninė medžiaga savo savybėmis analogiška medžiagai gaminamai JAV kompanijoje „Gore“. Šiai dienai nėra pateikta jokių patentinių paraiškų firmos „Gore“ vardu dėl patentų išdavimo.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Išnagrinėjus pareiškėjo pateiktą pareiškimą, Lietuvos tekstilės instituto atsakymus į Konkurencijos tarybos pateiktus klausimus, Finansų ir Krašto apsaugos ministerijų pateiktus raštus ir papildomą medžiagą, prieita nuomonės, kad Lietuvos tekstilės institutas 1998-1999 metais nebuvo finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų. LR mokslo ir studijų įstatymas bei Lietuvos tekstilės instituto įstatai nedraudžia jam užsiiminėti komercine veikla, realizuoti savo tyrimų metu sukurtas medžiagas ir iš jų pagamintus gaminius, todėl viešųjų pirkimų konkursuose institutas dalyvavo lygiomis teisėmis ir galimybėmis su kitomis įmonėmis.
Tyrimo metu nenustatytos aplinkybės įrodančios, kad Lietuvos tekstilės institutas viešai ar kitaip skelbė, klaidino vartotojus apie savo kartu su Belgijos „Seyntex“ bendro projekto rezultate pagamintos trisluoksnės, iš vienos pusės nepralaidžios vandeniui, iš kitos pusės kvėpuojančios „goretex“ tipo medžiagos savybes, bei jos tapatumą JAV „Gore“ kompanijoje gaminamai membraninei medžiagai. Šiai dienai nėra pateikta jokių patentinių paraiškų firmos „Gore“ vardu dėl patentų išdavimo.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo Nr.VIII-1099 30 straipsnio 1 dalimi,
Konkurencijos taryba nutarė:
Nesant įstatymo pažeidimų, tyrimą dėl Lietuvos tekstilės instituto veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo Nr.I-2878 7 str. 1 d. 2 p. ir galimo Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 4 str. pažeidimo, nutraukti.
 
Pirmininkas R. A. Stanikūnas