Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO LAIKRAŠTYJE „SANTARVĖ“ SKELBTOS REKLAMOS ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2007 06 21
  • Nutarimo Nr.: 1S-72
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2007 m. birželio 21d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie Mažeikių rajono laikraštyje „Santarvė“ Nr. 19 (9109) 2007-02-15 ir Nr. 22 (9112) 27-02-24 skelbtos reklamos atitikimo Reklamos įstatymo nuostatoms.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2007 – 04 - 05 nutarimu Nr. 1S-25 „Dėl Mažeikių rajono laikraštyje „Santarvė“ skelbtos reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams tyrimo pradėjimo“.
2007-03-13 UAB „Spaudos tinklas“ pateikė Konkurencijos tarybai prašymą, kuriame nurodė, jog Mažeikių rajono laikraštyje „Santarvė“ Nr. 19 (9109) 2007 – 02 – 15 ir Nr. 22 (9112) 2007 – 02 – 24 atspausdinta reklama, kur be kito teksto, nurodyta: „Lietuvos Respublikoje yra daug spaustuvių. Kaip teisingai pasirinkti Mažeikiuose? Pasirinkimo biuletenis Nr. 1. Pažymėkite tik vieną sąrašą, už kurį balsuojate <…>„, reklamoje pateiktas žymėjimo pavyzdys „X“ ženklas, ir tekste, atskirose eilutėse nurodyta: „<…> Kažkokia agentūra. Neaiški spaustuvė. Mažeikių spaustuvė. Kombinatoriai – trintukai. Pažadukai. Pirk 2 ir mokėk už 3 <…>„. Reklamoje nurodyti 19 pavadinimų spaudos produktai (vizitinės kortelės, skaitmeninės nuotraukos, plakatai, kvietimai – atvirukai, lipdukai, diplomai, padėkos raštai, firminiai marškinėliai, firminės kepurėlės, firminiai kalendoriai, lankstinukai, bukletai, skrajutės, brošiūros, firminiai blankai, loterijos bilietai su nutrinamu sluoksniu, spalvotas kopijavimas, įrišimas metaline spirale ir kietais viršeliais, savekopijuojantys blankai). Reklamos vartotojai kviečiami balsuoti, į reklamoje pateiktus langelius įrašant penkis spaudos produktų numerius iš pateikto sąrašo, suteikiant jiems pirmumo balsą . Pareiškėja nurodė, jog Mažeikiuose yra tik dvi spaustuvės, tai UAB „Mažeikių spaustuvė“ ir UAB „Spaudos tinklas“, todėl reklamoje nurodyti teiginiai diskredituoja bei menkina UAB „Spaudos tinklas“ ir gali prieštarauti Reklamos įstatymo nuostatoms. Įmonė prašė ištirti skundžiamos reklamos atitiktį Reklamos įstatymo nuostatoms.
Tyrimo metu V. Mačernio TŪB „Meškinas“, kurios padalinys yra įmonė „Mažeikių spaustuvė“, Konkurencijos tarybai nurodė, jog Mažeikiuose spaudos produktus parduoda (gamina) ir kitos įmonės. Tai UAB „Antkona“, UAB „Salas“, UAB „Santarvės laikraštis“, Dariaus Rubino individuali įmonė, UAB „Artegama“, V. Mačernio TŪB „Meškinas“, UAB „Spaudos tinklas“. Bendrovė savo rašte Konkurencijos tarybai paaiškino, jog reklamos skelbimo laikas sutapo su priešrinkiminiu laikotarpiu, todėl, tikintis rinkimais besidominčių dėmesio, reklama buvo apipavidalinta panašiai, kaip rinkimų biuletenis ir siūloma balsuoti už penkis, reklamos vartotojams reikalingiausius spaudos produktus. Reklamoje, teigia reklamos davėjas, išskyrėme „Mažeikių spaustuvę“ ir pasakėme, jog mes esame savarankiška įmonė, o ne „Kažkokia agentūra“. Nurodėme, jog aiški spaustuvės veikla, o ne „Neaiški spaustuvė“. Turime patirtį ir gaminius gaminame kokybiškai, nes nesame, kaip nurodyta reklamoje „Kombinatoriai – trintukai“. Užsakymus atliekame laiku, todėl nesame „Pažadukai“. Reklamoje panaudotas teiginys „pirk 2 mokėk už 3“ yra parodija dažnai reklamoje naudojamam teiginiui „pirk 3 mokėk už 2“ . Bendrovė teigia, jog reklamoje nurodytų savybių, nei vienai iš konkuruojančių įmonių, nepriskiria. Atkreipiamas dėmesys į tai, jog skunde nurodyta aplinkybė, jog Mažeikiuose yra tik dvi įmonės, kurios gamina ir parduoda spaudos produktus, neatitinka tikrovės.
Reklamos įstatymo 2 str. 8 d. nurodyta, jog reklamos davėjas yra asmuo, kurio iniciatyva ir interesais naudojama ( užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama.
V. Mačernio TŪB „Meškinas“ pripažįsta, jog įmonės iniciatyva ir interesais buvo skleista skundžiama reklama. Nagrinėjama reklama tiesiogiai susijusi su bendrovės vykdoma veikla, skatinanti įsigyti būtent šio ūkio subjekto reklamuojamą produktą. Todėl V. Mačernio TŪB „Meškinas“ laikytina nagrinėjamos reklamos davėja ir atsakomybė už skundžiamos reklamos naudojimą tenka reklamos davėjai V.Mačernio TŪB „Meškinas“.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Reklamos įstatymo 2 str. 5 d. nurodo, kad liginamąja reklama laikoma tokia reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ir paslaugos.
Vadovaujantis Reklamos įstatymo 6 str. 5 d., lyginamoji reklama atitinka leidžiamumo kriterijus, jeigu reklama nediskredituoja ir nemenkina konkurento prekių ar paslaugų, firmos vardo, kitų skiriamųjų žymenų, jo prekių, paslaugų, veiklos, finansinės ar kitokios padėties.
Gavus tyrimui reikalingą papildomą informaciją, tyrimo metu nustatyta, jog Mažeikiuose yra ne dvi, kaip nurodo pareiškėja įmonės, vykdančios tą pačią ūkinę veiklą, o 8 įmonės, gaminančios spaudos produktus ir juos realizuojančios. Skundžiamojoje reklamoje metaforiškai, neigiamą prasmę turinčiais teiginiais, pavadintos konkuruojančios įmonės, tačiau mažai tikėtina, jog reklamos vartotojai galėtų aiškiai suprasti, ar net numanyti, kuriam iš konkurentų priskirtinas, galimai diskredituojantis bei įmonę menkinantis reklaminis teiginys. Todėl, atsižvelgus į nurodytą, teigti jog V. Mačernio TŪB „Meškinas“ skleista skundžiama reklama neatitinka Reklamos įstatymo 6 str. 5 d. leidžiamumo kriterijų, nėra pagrindo.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir Konkurencijos
Įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl Mažeikių rajono laikraštyje „Santarvė“ skelbtos reklamos atitikties Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymo reikalavimams nutraukti.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas