Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL NAFTOS PRODUKTAIS PREKIAUJANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTĄ IR UAB „LUKOIL BALTIJA“ IR UAB „LUKOIL BALTIJA“ SERVISAS VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNĮ TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2004 04 29
  • Nutarimo Nr.: 1S-68
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2004 m. balandžio 29 d. Konkurencijos tarybos posėdyje pagal pateiktą Pramonės skyriaus pranešimą išnagrinėjo klausimą dėl naftos produktais prekiaujančių ūkio subjektų veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir UAB „Lukoil Baltija“ ir UAB „Lukoil Baltija“ Servisas veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas 2003-10-16 Konkurencijos tarybos iniciatyva nutarimu Nr. 1S-114, papildytas 2003-11-11 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-130, pratęstas 2004-01-15 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.lS-8 ir 2004-03-12 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-33.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 26 straipsniu bei Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003-10-30, 2003-11-11 ir 2004-03-16 nutartimis buvo atlikti patikrinimai šiose bendrovėse: UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Lukoil Baltija“ Servisas, UAB „Uotas“, UAB „EMSI“, UAB „Neste Lietuva“, UAB „Hydro Teksako“ („UNO-X“), UAB „Lietuva Statoil“, UAB „Ventus Nafta“, UAB „Antira“, UAB „SiburBaltija“, UAB „Dujųpsaulis“, UAB „Eurovista ir Ko“, UAB „Gazolita“, UAB „Lariteksas“, UAB „Autokras“, UAB „Apsagą“, TŪB „Videra“, UAB „Advena“, UAB „Kovaras“ ir Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijoje.
Tyrimo metu nustatyta, kad 2002-2003 metais minėtų bendrovių degalinėse degalų kainos pagal miestus ir atskirus Lietuvos regionus buvo vienodos arba labai panašios ir keitėsi beveik tuo pačiu metu. Minėtu laikotarpiu ypatinga padėtis buvo mažmeninėje automobilių dujų rinkoje. Minėtų bendrovių (kurios prekiavo jomis) degalinėse automobilių dujų kainos iš esmės buvo vienodos Vilniaus mieste ir keitėsi labai retai. Ši automobilių dujų kainų tendencija buvo būdinga visoje Lietuvoje. Mažmeninė automobilių dujų rinka nėra dinamiška ir kainos, lyginant su kitomis degalų kainomis, keičiasi žymiai rečiau.
Nustatyta, kad buvo vienpusis UAB „Lukoil Baltija“ Serviso ryšys su kai kuriomis anksčiau minėtomis bendrovėmis, susijęs su degalų kainų nustatymu degalinėse. Papildomų patikrinimų metu nebuvo rasta tiesioginių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti ei. pašte nustatytą galimą dvipusį ryšį tarp bendrovių, kad jos galėjo tartis dėl vienodų degalų kainų nustatymo.
Svarbiu veiksniu, nustatant degalų kainas degalinėse, yra kainų stebėjimas konkurentų degalinėse ir „sekimas paskui lyderį“. Kai kurios minėtos bendrovės (UAB „Lukoil Baltija“ Servisas, UAB „Neste Lietuva“, UAB „Hydro Teksako“ („UNO-X“), UAB „Lietuva Statoil“ ir kt.) sudarinėja konkurentų kainų stebėjimo lenteles, kitose bendrovėse direktorius arba vadybininkas (UAB „Apsagą“, TŪB „Videra“, UAB „Advena“, UAB Kovaras“ ir kt) rytais ir/arba po pietų apvažiuoja konkurentų degalines ir telefonu nustato degalų kainas savo degalinėse.
Minėtų bendrovių darbuotojai aktyviai bendrauja pagal miestus ar atskirus Lietuvos regionus (žino vieni kitų telefonus, darbo kalendoriuose pasižymi būsimus susitikimus ir pan.), tačiau nebuvo nustatyta, kad tai susiję su degalų kainų nustatymu degalinėse.
Tyrimas dar kartą patvirtino, kad vienodų arba panašių degalų kainas Lietuvoje sąlygoja pagrindinis veiksnys - degalų įsigijimas iš AB „Mažeikių nafta“ (šiuo metu galioja 15 proc. muitų už importuojamus naftos produktus tarifas).
AB „Mažeikių nafta“ kiekvieną dieną nustato didmenines naftos produktų pardavimo kainas kitai dienai, išskyrus automobilių dujų kainas. Kadangi AB „Mažeikių nafta“ automobilių dujų kainas skaičiuoja ne pagal ARA biržų Platt's kainos vidurkį, todėl AB „Mažeikių nafta“ automobilių dujų kainas keičia labai retai, vidutiniškai vieną-du kartus per mėnesį, todėl tai turi įtakos ir automobilių dujų kainos kitimui mažmeninėje prekyboje.
Tyrimo metu buvo vertinamas UAB „Lukoil Baltija“ ir UAB „Lukoil Baltija“ Servisas veiksmų atitikimas Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį. Jo metu buvo išanalizuota patikrinimų metu bendrovėse paimta informacija ir informacija gauta iš minėtų bendrovių. Taip pat buvo išnagrinėta apie 70 minėtų bendrovių sutarčių Konkurencijos teisės normų atžvilgiu.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Tyrimo metu nebuvo rasti įrodymai, kurie patvirtintų UAB „Lukoil Baltija“ Serviso darbuotojų elektroninio susirašinėjimo žinutėse nustatytą galimą ryšį su bendrovėmis dėl degalų kainų nustatymo miestuose ar atskiruose regionuose. Taip pat nebuvo nustatytas faktas, kuris patvirtintų esamą bendradarbiavimą tarp kitų minėtų bendrovių, kaip galimą susitarimą dėl degalų kainų nustatymo.
Konstatuojant Konkurencijos įstatyme numatytą pažeidimą galima tik tuo atveju, kai nustatoma atitinkamo teisės pažeidimo sudėtis, t.y. teisės pažeidimo subjektas, šio subjekto kaltė bei jo veiksmų, pažeidžiančių Konkurencijos įstatymą, faktas.
Pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, teisės pažeidimu gali būti visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Lukoil Baltija“ Servisas, UAB „Uotas“, UAB „EMSI“, UAB „Neste Lietuva“, UAB „Hydro Teksako“ („UNO-X“), UAB „Lietuva Statoil“, UAB „Ventus Nafta“, UAB „Antira“, UAB „SiburBaltija“, UAB „Dujų psaulis“, UAB „Eurovista ir Ko“, UAB „Gazolita“, UAB „Lariteksas“, UAB „Aiitokras“, UAB „Apsagą“, TUB „Videra“, UAB „Advena“, UAB „Kovaras“ ir Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija atliko suderintus veiksmus tiesiogiai ar netiesiogiai, nustatant degalų kainas minėtų bendrovių degalinėse per tiriamąjį laikotarpį.
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje, atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus. Tyrimu nenustatyta, kad per tiriamąjį laikotarpį UAB „Lukoil Baltija“ ir UAB „Lukoil Baltija“ Servisas atliko veiksmus, kurie pažeistų minėtą straipsnį.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, Konkurencijos tarybos darbo reglamento 96.1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl naftos produktais prekiaujančių ūkio subjektų veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir UAB „Lukoil Baltija“ ir UAB „Lukoil Baltija“ Servisas veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas