BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL PAKRUOJO RAJONO VALDYBOS VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2001 01 25
  • Nutarimo Nr.: 15
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2001 m. sausio 25 d. Konkurencijos tarybos tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Pakruojo rajono valdybos 2000 12 06 sprendimo Nr.501 „Dėl buitinių atliekų priėmimo į Linkuvos sąvartyną kainos patvirtinimo“ atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba NUSTATĖ: Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Pakruojo valdybos 2000 05 31 sprendimas Nr.238 nustatė skirtingas buitinių atliekų priėmimo į Linkuvos sąvartyną kainas: UAB „Svarinta“ už 1 m3 buitinių atliekų 6 Lt su PVM, o UAB „Pakruojo komunalininkas“ ir kitų rajono įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms už 1 m3 buitinių atliekų 2 Lt su PVM. Šis sprendimas sudarė nevienodas (diskriminacines) sąlygas ūkio subjektams ir dėl to atsiranda konkurencijos sąlygų skirtumai. Atlikę tyrimą pareigūnai pasiūlė Konkurencijos tarybai vadovaujantis Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr.VIII-1099) 4 straipsnio 2 dalimi ir 19 straipsnio 1 dalies 4 punktu, pareikalauti iš Pakruojo savivaldybės, kad būtų pakeistas Pakruojo rajono valdybos 2000 05 31 sprendimas Nr.238 taip, jog visoms įmonėms būtų taikomi ekonomiškai pagrįsti ir nediskriminuojantys atliekų priėmimo į sąvartyną tarifai.
Pakruojo rajono valdyba, susipažinusi su tyrimo medžiaga, neprieštaravo tyrimo išvadoms. 2000 12 11 Pakruojo rajono valdyba atsiuntė raštą Nr. 06-15-5 5 9 ir priėjo pridėjo savo naują 2000 12 06 sprendimą Nr.501, kuriuo UAB „Pakruojo komunalininkas“, UAB „Svarinta“ ir kitiems buitinių atliekų vežėjams nustatė 1 m3 buitinių atliekų priėmimo į Linkuvos sąvartyną kainą 6 Lt su PVM.
Konkurencijos taryba KONSTATAVO:
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Konkurencijos taryba išnagrinėjusi klausimą dėl valstybės valdymo ar savivaldos institucijų veiksmų ribojančių konkurenciją ir nustačiusi, kad šie veiksmai neatitinka Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, gali priimti tik vieną sprendimą - pareikalauti pakeisti norminius teisės aktus ar kitus konkurenciją ribojančius sprendimus. Kadangi, iki Konkurencijos tarybai pradedant nagrinėti klausimą dėl Pakruojo rajono valdybos veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Valdyba pakeitė ginčijamą teisės aktą, tai nagrinėti senojo, negaliojančio teisės akto atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui nėra tikslinga. Naujasis priimtas Pakruojo rajono valdybos 2000 12 06 sprendimas Nr.501 neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.
Vadovaujantis aukščiau išdėstytu,
Konkurencijos taryba NUTARĖ:
Tyrimą dėl Pakruojo rajono valdybos veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 4 straipsniui nutraukti.
 
TARYBOS PIRMININKAS R. STANIKŪNAS