BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL REMIGIJAUS ADOMAIČIO INDIVIDUALIOS ĮMONĖS VEIKŲ ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2001 05 18
  • Nutarimo Nr.: 6/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: A.Klimo, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams: V.Aleksienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei, V.Vorobjovai, V.Vyšniauskienei,
Proceso šalys: Remigijus Adomaitis - Remigijaus Adomaičio individualios įmonės savininkas; Teodoras Bitvinskas - Remigijaus Adomaičio individualios įmonės įgaliotas atstovas.
J.Kvietinsko firma „Rolekspa“ apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuota Konkurencijos tarybos 2001 05 04 registruotu raštu Nr.1366, įteiktu 2001 05 05, tačiau posėdyje nedalyvavo.
viešajame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Remigijaus Adomaičio individualios įmonės veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas buvo pradėtas 2001 m. vasario 9 d. nutarimu Nr.24 J.Kvietinsko firmos „Rolekspa“ pareiškimo pagrindu. Pareiškėjas nurodė, kad Remigijaus Adomaičio individuali įmonė klaidina vartotojus "nurodydami veterinarinio tepalo „Evija“ savybes, žadančias žmonių (net vaikų) gydymo efektą".
Tyrimo metu nustatyta, kad Remigijaus Adomaičio individualios įmonės kremas „Evija“ dabartiniu metu parduodamas Lietuvos Respublikos vaistinėse. Parduodant apsauginį kremą „Evija“ R.Adomaičio IĮ vaistinėms kartu su preparatu pateikdavo informacinį lapelį, kuriame be kitos informacijos nurodomos apsauginio kremo savybės: „...lengvai įsiskverbia į poodį, veikia kaip antiseptikas, mažina uždegimą, labai tinka odos pažeidimams gydyti. Kremas minkština odą, saugo veidą ir rankas nuo nušalimo. Jį galima vartoti kaip apsauginę priemonę nuo radioaktyviųjų spindulių, saulės. Vartojant „Evija“ gydomojo masažo metu, labai sumažėja nerviniai galūnių, nugaros, strėnų ir sąnarių skausmai, be to, kremas tinka esant hemorojui, kirkšnių iššutimui, praguloms, raumenų sumušimams. Padeda pūliuojant dantenoms, prasidėjus slogai, minkština gimdyvių krūtų sukietėjimus, išsklaido besiformuojančius pūlinius“.
R.Adomaičio IĮ gaminamas apsauginis kremas „Evija“, nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje kaip vaistas neužregistruotas. Tačiau vartotojams buvo parduodamas su informaciniu-reklaminiu lapeliu, kur nurodyta minimo kremo gydomosios savybės. Įmonei išduotame higieninės ekspertizės protokole nurodyta: „kremas „Evija“ naudojamas kaip apsauginė priemonė nuo odos mikro sužeidimų žemdirbiams ar dirbantiems įmonėse, statybose“.
Remigijaus Adomaičio individuali įmonė, kaip reklamos davėjas, įrodymų dėl teiginių apie apsauginio kremo „Evija“ gydomąsias savybes, nurodytas informaciniame-reklaminiame lapelyje, teisingumo Konkurencijos tarybai nepateikė.
Posėdyje dalyvavęs Remigijaus Adomaičio individualios įmonės įgaliotas atstovas T.Bitvinskas pripažino, kad minėtas preparatas nėra tinkamai užregistruotas. T.Bitvinskas paaiškino, kad, jo nuomone, lapelyje pateikti teiginiai yra teisingi, tai liudija gauti atsiliepimai iš vartotojų ir gydytojų, tačiau tam, kad jie būtų patvirtinti, reikalingi brangiai kainuojantys bandymai, o tam trūksta lėšų. Šiuo metu yra parengtas naujas informacinis - reklaminis lapelis, kuriame jau nėra žodžio „gydomasis“. Tuo pačiu T.Bitvinskas paaiškino, kad šiuo metu jau yra sukurtas naujas preparatas, kuris bus tinkamai užregistruotas.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Reklamos įstatymo 5 straipsnis draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 4 d klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį.
Remiantis šiuo klaidinančios reklamos apibrėžimu, norint pripažinti Remigijaus Adomaičio individualios įmonės skelbtus teiginius: „...lengvai įsiskverbia į poodį, veikia kaip antiseptikas, mažina uždegimą, labai tinka odos pažeidimams gydyti. Kremas minkština odą, saugo veidą ir rankas nuo nušalimo. Jį galima vartoti kaip apsauginę priemonę nuo radioaktyviųjų spindulių, saulės. Vartojant „Evija“ gydomojo masažo metu, labai sumažėja nerviniai galūnių, nugaros, strėnų ir sąnarių skausmai, be to, kremas tinka esant hemorojui, kirkšnių iššutimui, praguloms, raumenų sumušimams. Padeda pūliuojant dantenoms, prasidėjus slogai, minkština gimdyvių krūtų sukietėjimus, išsklaido besiformuojančius pūlinius“ klaidinančia reklama, reikia įrodyti šių aplinkybių visetą:
1) reikia nustatyti, kad teiginiai yra reklama, remiantis Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.;
2) reikia nustatyti, kad reklama klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuri juos pasiekia;
3) reklama dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti šių asmenų ekonominį elgesį.
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis. Remigijaus Adomaičio individualios įmonės veiklos pobūdis – vaistų, veterinarinių vaistų gamyba ir farmacijos prekių didmeninė prekyba, todėl informaciniuose lapeliuose pateikti teiginiai tiesiogiai susiję su Remigijaus Adomaičio individualios įmonės vykdoma veikla ir skatina vartotojus įsigyti įmonės reklamuojamas prekes. Remiantis šiais samprotavimais darytina išvada, kad teiginiai "...lengvai įsiskverbia į poodį, veikia kaip antiseptikas, mažina uždegimą, labai tinka odos pažeidimams gydyti. Kremas minkština odą, saugo veidą ir rankas nuo nušalimo. Jį galima vartoti kaip apsauginę priemonę nuo radioaktyviųjų spindulių, saulės. Vartojant „Evija“ gydomojo masažo metu, labai sumažėja nerviniai galūnių, nugaros, strėnų ir sąnarių skausmai, be to, kremas tinka esant hemorojui, kirkšnių iššutimui, praguloms, raumenų sumušimams. Padeda pūliuojant dantenoms, prasidėjus slogai, minkština gimdyvių krūtų sukietėjimus, išsklaido besiformuojančius pūlinius” yra reklama.
Sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti Konkurencijos taryba vadovavosi Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu teisingumo kriterijumi, kuriuo remiantis galima reklamoje pateiktus teiginius pripažinti neteisingais, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu. Tyrimo metu Remigijaus Adomaičio individuali įmonė negalėjo pagrįsti skelbtų teiginių teisingumo ir įrodymų Konkurencijos tarybai nepateikė. Taigi darytina išvada, kad Remigijaus Adomaičio individualios įmonės skelbta reklama yra klaidinanti.
Remdamasi protingumo principu Konkurencijos taryba priėjo išvados, kad Remigijaus Adomaičio plačiai reklamuojamos kremo „Evija“ gydomosios savybės dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti asmenų ekonominį elgesį ir daro įtaką vartotojų ekonominiam apsisprendimui, tai yra Konkurencijos taryba turi pagrindo manyti, kad jei reklamuojamas kremas „Evija“ neturėtų aukščiau minėtų gydomųjų savybių, yra didelė tikimybė, kad vartotojas šio kremo nepirktų.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 5 str., 19 str.,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. Remigijaus Adomaičio individualios įmonės parduodamo apsauginio kremo „Evija“ informaciniame-reklaminiame lapelyje nurodytus teiginius, „...kremas veikia kaip antiseptikas, mažina uždegimą, labai tinka odos pažeidimams gydyti. Kremas minkština odą, saugo veidą ir rankas nuo nušalimo. Jį galima vartoti kaip apsauginę priemonę nuo radioaktyviųjų spindulių, saulės. Vartojant „Evija“ gydomojo masažo metu, labai sumažėja nerviniai galūnių, nugaros, strėnų ir sąnarių skausmai, be to, kremas tinka esant hemorojui, kirkšnių iššutimui, praguloms, raumenų sumušimams. Padeda pūliuojant dantenoms, prasidėjus slogai, minkština gimdyvių krūtų sukietėjimus, išsklaido besiformuojančius pūlinius“, pripažinti klaidinančia reklama.
2. Įpareigoti Remigijaus Adomaičio individualią įmonę nedelsiant nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą ir per 2 savaites nuo Konkurencijos tarybos nutarimo šiuo klausimu rezoliucinės dalies paskelbimo dienos informuoti Konkurencijos tarybą apie minėto nutarimo vykdymą.
3. Įspėti Remigijaus Adomaičio individualią įmonę, kad per Konkurencijos tarybos nustatytą laiką nenutraukus klaidinančios reklamos naudojimo, bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 str. numatytos baudos.
 
Konkurencijos tarybos pirmininkas Rimantas Stanikūnas