BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUSTATYTOS SOMATROPINO PREPARATŲ KAINŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATOMS

  • 2000 11 23
  • Nutarimo Nr.: 143
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams L.Darulienei, V.Kavaliauskui, P.Kvietkauskienei, M.Skarulienei, V.Vyšniauskienei, A.Žegūnaitei,
dalyvaujant proceso šalims:
UAB „Biotechna“ generaliniam direktoriui V.A.Bumeliui, įgaliotam atstovui A.Tutliui, įgaliotam atstovui J.Masiokui.
Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotai atstovei N.Ramančiuckaitei, įgaliotam atstovui V.Abramovičiui,
tvarkomajame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos somatropino preparatų kainų kompensavimo tvarkos atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatoms.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas buvo pradėtas 2000 m. liepos 4 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.81, UAB „Biotechna“ pareiškimo pagrindu. Pareiškėjai prašė išaiškinti, ar Sveikatos apsaugos ministerijos 200 m. vasario 9 d. įsakymu Nr.73 patvirtinta Kompensuojamų vaistų grupavimo bazinei kainai nustatyti grupavimo tvarka“ ir šios tvarkos pagrindu nustatytas somatropino preparatų kainų kompensavimas atitinka Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatas.
LR Vyriausybė 2000 m. sausio 24 d. nutarimu Nr.84 „ Dėl ambulatoriniam gydymui skirtų vaistų, kompensuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo’, patvirtino tokių vaistų bazinių kainų apskaičiavimo tvarką. Bazinė kaina – tai vaisto mažmeninės kainos dalis, pagal kurią kompensuojamos vaisto įsigijimo išlaidos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.
Vyriausybės 2000 m. sausio 24 d. nutarimu Nr.84 patvirtintos bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos 3 punkte nurodyta, kad bazinei kainai nustatyti, vaistai Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka grupuojami pagal tuos pačius bendrinius (tarptautinius) vaistų pavadinimus, vartojimo būdą, formą, paskirtį ir veikimo trukmę.
Vadovaujantis Vyriausybės nutarimu Nr.84, Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. vasario 9 d. įsakymu Nr.73 buvo patvirtina „ Kompensuojamų vaistų grupavimo bazinei kainai nustatyti tvarka“. Pagal šią tvarką visi kompensuojami vaistai buvo sugrupuoti pagal Vyriausybės nutarimu Nr.84 patvirtintus kriterijus : vaisto bendrinį (tarptautinį) pavadinimą, vartojimo būdą, formą, paskirtį, veikimo trukmę. Šios tvarkos 3 punkte nurodoma, kad insulino ir somatropino preparatai yra grupuojami pagal kilmę, veikimo trukmę ir vartojimo ypatumus.
Vyriausybės nutarime buvo nurodyti konkretūs vaistų grupavimo kriterijai, tuo tarpu somatropino preparatai yra grupuojami remiantis kitais kriterijais. Kadangi visų somatropino medikamentų kilmė ir veikimo trukmė yra analogiška, pagrindiniu šių medikamentų grupavimo kriterijumi tapo vartojimo ypatumai. Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos savo atsiųstame rašte nurodo, kad vaistų vartojimo ypatumus apsprendžia vaistų specialios pakuotės, pritaikytos automatiniams arba beadatiniams injektoriams arba specialūs švirkštai dozatoriai su atitinkamu vaistų kiekiu juose. Importinio somatropino preparatai yra supakuoti vadinamuose „ penuose“, su dideliu vaistų kiekiu (nuo 12 iki 36 vnt.), kurio dalį – paprastai 2 vnt. galima bet kur ir bet kada susileisti, o UAB „ Biotechnos“ gaminami somatropino preparatai – sukomplektuoti iš švirkšto, adatų, skiediklio ir paties medikamento miltelių.
Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytais somatropino preparatų grupavimo kriterijais, vaistai supakuoti „penuose“ buvo priskirti injekcinių vaistų spec.pakuotėje grupei, o UAB „Biotechna“ – injekcinių vaistų grupei. Sugrupavus somatropinų medikamentus į dvi grupes, UAB „Biotechna“ medikamentai“, esant 100 procentų kompensuojamai sumai, pirkėjui kainuoja 3.38 Lt. (už 12 vnt.) iki 4,93 Lt. (už 24 lt.). Tokiu būdu Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytas vaistų kompensavimo bazinei kainai nustatyti mechanizmas sukuria tokias sąlygas, kad apskaičiavus kompensavimo kainas (priemoką), netolygiai pasikeičia proporcijos tarp atskirų gamintojų mažmeninių kainų ir vartotojų mokamų kainų, t.y. už gamintojo mažiausiomis kainomis parduodamus medikamentus rinkoje pirkėjas (vartotojas) turi mokėti aukščiausią kainą , todėl šie medikamentai tampa mažiau prienami vartotojui. Be to nustatyta nauja somatropino preparatų kompensavimo tvarka turi įtaką ir biudžeto išlaidoms – kaip nurodė UAB „Biotechna“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidos dėl to padidės maždaug 1,5 milijonų litų per metus. 1999 metais šios išlaidos sudarė 7,5 milijonų litų.
Pagal anksčiau galiojusią kompensuojamų vaistų bazinių kainų nustatytą metodiką, bazinės kainos buvo apskaičiuojamos priklausomai nuo vaistų analogų, atitinkančių vaisto tarptautinį pavadinimą, skaičiaus.Tokiu būdu apskaičiuotos kompensuojamų vaistų bazinės kainos galiojo iki 2000 m. kovo 13 dienos. Pagal anksčiau galiojusią kompensuojamų vaistų bazinių kainų nustatymo metodiką apskaičiavus bazinę kainą, esant 100 procentų kompensavimo sumai , už UAB „Biotechna“ gaminamą samotropiną pirkėjui nereikėjo visai primokėti, o už importinį somatropiną – priemoka buvo žymiai didesnė nei skaičiuojant pagal šiuo metų veikiančią Sveikatos ministerijos 2000 m. vasario 9 d. įsakymu Nr.73 patvirtintą „ Kompensuojamų vaistų grupavimo bazinei kainai nustatyti tvarką“.
Tyrimo metų buvo kreiptasi į Sveikatos apsaugos ministeriją su prašymu pagrįsti, kodėl somatropino preparatai yra grupuojami pagal skirtingus kriterijus nei kiti kompensuojami vaistai ir dėl ko buvo atsisakyta anksčiau galiojusios grupavimo tvarkos bei koks būtų lietuviško ir importinio somatropino preparatų bazinių kainų skirtumas priskyrus juos vienai grupei. Atsakyme dėl skirtingo grupavimo ir ankstesnės tvarkos atsisakymo buvo nurodytos formalios priežastys : skaidrumas, grupavimo detalizavimas. Taip pat buvo atsakyta, kad sugrupavus visus somatropinus į vieną grupę, priemoka ligoniams, perkantiems importinį somatropiną, labai padidėtų, o perkant pagamintus UAB „Biotechna“ – liktų nepakitusi.
Iš Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos buvo gautas raštas, patvirtinantis, kad UAB „Biotechna“ gaminamas somatropinas pagal savo veikimo ypatumus ir medikamentams būdingus faktorius yra analogiškas importiniam somatropinui. UAB „Biotechna“ pateikė Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos instituto Vaikų endokrinologijos laboratorijos ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų klinikos raštus, kuriuose taip pat patvirtinama, kad UAB „Biotechna“ gaminamas somatropinas yra analogiškas importiniam somatropinui.
Tyrimo išvadoje nurodoma, kad pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą kompensuojamų vaistų grupavimo bazinei kainai nustatyti tvarką somatropino preparatams, apskaičiuojant šių preparatų bazinę kainą, esant analogiškai kompensuojamų somatropino preparatų kokybei ir tinkamumui, išskiriant juos pagal vartojimo ypatumus – t.y. skirtingą pakuotę, žymiai pigesnis UAB „Biotechna“ gaminamas somatropinas, esant 100 procentų kompensuojamai sumai, vartotojui tampa net kelis brangesnis nei importinis somatropinas. Tai sąlygoja UAB „Biotechna“ gaminamo somatropino pasirinkimo gydymui sumažėjimą, o jo gamintojas UAB „Biotechna“ gali būti diskriminuojamas, stumiamas iš rinkos. Kadangi kaina yra viena iš svarbiausių konkurencijos sąlygų, vietiniam gamintojui lyginant su užsienio gamintojais atsirado skirtingos konkurencijos sąlygos.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavęs UAB „Biotechna“ generalinis direktorius V.A.Bumelis su tyrimo išvadomis sutiko ir paaiškino, kad tokia kompensavimo tvarka sudaro nevienodas sąlygas rinkoje. Taip yra pažeidžiami ne tik UA „Biotechna“, bet ir valstybės interesai, nes dėl to, kad vartotojui reikia primokėti už UAB „Biotechna“ gaminamą somatropiną, jis tampa mažiau patrauklus, o importinio somatropino kompensavimas reikalauja daugiau valstybės biudžeto lėšų. V.A. Bumelis pabrėžė, kad tiek jų gaminamo somatropino, tiek importinio somatropino efektyvumas yra toks pats.
UAB „Biotechna“ įgaliotas atstovas marketingo vadybininkas Baltijos šalims A.Tutlys paaiškino, kad šiuo atveju tiek UAB „Biotechna“, tiek importinio somatropino vartojimo būdas yra tas pats – injekcija po oda. A.Tutlio nuomone, grupavimo pagrindiniu kriterijumi turėtų būti vaistų veiklioji medžiaga.
Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotas atstovas V.Abramovičius paaiškino, kad ši kompensavimo tvarka yra taikoma visiems rinkoje veikiantiems ūkio subjektams vienodai. Visi somatropino preparatai nepriklausomai nuo gamintojo buvo suskirstyti pagal vartojimo būdo ypatumus. Importinių somatropinų įpakavimas skiriasi nuo „Biotechna“ įpakavimo, o tai sąlygoja ir skirtingą jų vartojimo būdą. Šie vaistai yra naudojami vaikams, todėl šiuo atveju yra labai svarbus patogumo kriterijus.
Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliota atstovė N.Ramančiuckaitė pateikė Ligoniu kasų duomenis apie somatropino pardavimus 1999 m. IV ketvirtyje : UAB „Biotechna“ gaminamo vaisto buvo išrašyti 23 receptai, o „Lilly“ gaminamo – 190 receptai. N.Ramančiuckaitės nuomone tai parodo, kad Biotechna“ pardavimai, taikant naują kompensavimo tvarką nesumažėjo. Ji pažymėjo, kad biudžeto lėšų taupymas buvo pagrindinis motyvas, tvirtinant naują kompensuojamų vaistų grupavimo bazinei kainai nustatyti tvarką.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr.VIII – 1099) 4 straipsnio 2 dalis nurodo, kad valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Vyriausybės 2000 m. sausio 24 d. nutarimu Nr.84 patvirtintos bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos 3 punkte nurodyta, kad bazinei kainai nustatyti, vaistai Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka grupuojami pagal tuos pačius bendrinius (tarptautinius) vaistų pavadinimus, vartojimo būdą, formą, paskirtį ir veikimo trukmę.
Vadovaujantis Vyriausybės nutarimu Nr.84, Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. vasario 9 d. įsakymu Nr.73 buvo patvirtina „ Kompensuojamų vaistų grupavimo bazinei kainai nustatyti tvarka“, kurios 3 punktas sugrupavo insulino ir somatropino preparatus pagal kilmę, veikimo trukmę ir vartojimo ypatumus. Kadangi visų somatropino medikamentų kilmė ir veikimo trukmė yra analogiška, pagrindiniu šių medikamentų grupavimo kriterijumi tapo vartojimo ypatumai. Išskyrus somatropino preparatus pagal vartojimo ypatumus, somatropino preparatai supakuoti vadinamuose „ penuose“, su dideliu vaistų kiekiu (nuo 12 iki 36 vnt.), kurio dalį – paprastai 2 vnt. galima bet kur ir bet kada susileisti ir UAB „ Biotechnos“ gaminami somatropino preparatai – sukomplektuoti iš švirkšto, adatų, skiediklio ir paties medikamento miltelių, buvo išskirti į skirtingas grupes.Vaistai, supakuoti „penuose“ buvo priskirti injekcinių vaistų spec.pakuotėje grupei, o UAB „Biotechna“ gaminami – injekcinių vaistų grupei. Apskaičiuojant šių preparatų bazinę kainą, esant analogiškai kompensuojamų somatropino preparatų kokybei ir tinkamumui, išskyrus juos pagal vartojimo ypatumus – t.y. skirtingą pakuotę, žymiai pigesnis UAB „Biotechna“ gaminamas somatropinas, esant 100 procentų kompensuojamai sumai, vartotojui tampa net kelis brangesnis nei kitoje grupėje esantis somatropinas. Tai sąlygoja UAB „Biotechna“ gaminamo somatropino pasirinkimo gydymui sumažėjimą, o jo gamintojas UAB „Biotechna“ yra diskriminuojamas ir stumiamas iš rinkos. Kadangi kaina yra viena iš svarbiausių konkurencijos sąlygų, vietiniam gamintojui lyginant su užsienio gamintojui atsiranda skirtingos konkurencijos sąlygos.
Sveikatos apsaugos ministerijos 2000 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 73 patvirtintos „Kompensuojamų vaistų grupavimo bazinei kainai nustatyti tvarkos“ 3 punktas sudarė sąlygas nustatyti diskriminacines somatropino preparatų kompensavimo kainas ir tuo pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalį.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d., 19 str.1 d. 4 p.,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. Pareikalauti Sveikatos apsaugos ministerijos per du mėnesius nuo Konkurencijos tarybos nutarimo gavimo dienos pakeisti „Kompensuojamųjų vaistų grupavimo bazinei kainai nustatyti tvarkoje“ 3 punkte nurodytus somatropino preparatų grupavimo bazinei kainai nustatyti kriterijus, kad jie atitiktų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimams.
2. Įpareigoti Sveikatos apsaugos ministeriją iki 2001 m. sausio 31 d. informuoti Konkurencijos tarybą apie priimtus sprendimus vykdant Konkurencijos tarybos nutarimą.
 
Konkurencijos tarybos pirmininkas R.Stanikūnas