Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL TYRIMO „DĖL UAB „BISERIS“ IR UAB „KASANDROS GRUPĖ“ VEIKSMŲ, DALYVAUJANT LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS VYKDOMUOSE VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ HORIZONTALAUS ŽENKLINIMO, ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIUI“ NUTRAUKIMO

  • 2005 03 03
  • Nutarimo Nr.: 1S-26
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), 2005 m. kovo 3 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Pramonės skyriaus pranešimą dėl tyrimo „Dėl UAB „Biseris“ ir UAB „Kasandros grupė“ veiksmų, dalyvaujant Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdomuose viešuosiuose pirkimuose dėl valstybinės reikšmės kelių horizontalaus ženklinimo, atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsniui“.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas 2004 m. liepos 5 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-105, gavus iš Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informaciją apie 2004 m. kovo mėnesį vykusius viešųjų pirkimų konkursus dėl valstybinės reikšmės kelių horizontalaus ženklinimo, įtarus Konkurencijos įstatymu draudžiamą susitarimą. Konkurencijos tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr.1S-167 tyrimas buvo pratęstas.
Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau-LAKD) konkursus valstybinės reikšmės kelių ženklinimo darbams rengia nuo 1996 m. Visus konkursus nuo 1996 m. iki 2000 m. laimėjo UAB „Biseris“. 2002-2004 metais visus valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalaus ženklinimo konkursus, kurių vertė buvo nuo 3 mln. iki 17,5 mln. Lt, paeiliui laimėjo dvi tos pačios bendrovės – UAB „Biseris” ir UAB „Kasandros grupė“. Tyrimo metu nagrinėtas laikotarpis nuo 2000 m. iki 2004 m.
UAB „Biseris“ ir UAB „Kasandros grupė“ yra konkurentai automobilių kelių horizontalaus ženklinimo rinkoje ir nuo 2000 m. dalyvauja visuose LAKD skelbiamuose konkursuose dėl valstybinės reikšmės kelių horizontalaus ženklinimo. Šios bendrovės pagal horizontalaus ženklinimo darbų apimtis yra didžiausios bendrovės Lietuvoje. 2003 m. UAB „Biseris“ (kartu su dukterinėmis įmonėmis) ir UAB „Kasandros grupė“ automobilių kelių horizontalaus ženklinimo rinkoje užėmė apie 87% rinkos. Automobilių valstybinės reikšmės magistraliniuose ir krašto (LAKD konkursai) kelių horizontalaus ženklinimo rinkos segmente kiekviena iš bendrovių dominuoja rinkoje, o abi kartu bendrovės užima 100% rinkos.
2000 m. UAB „Kasandros grupė“ pirmą kartą dalyvavo konkurse „Valstybinės reikšmės kelių horizontalus ženklinimas 2001-2002 m.(pagal LST 1379 ir TS 01-96)“, kurio skaičiuojamoji kaina sudarė 22 414 860 Lt. Konkurso metu UAB „Kasandros grupė“ kreipėsi į teismą dėl konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, teigdama, kad konkursų sąlygos buvo sudaromos pagal UAB „Biseris“ techninius – ekonominius parametrus, kas sudarė šiai bendrovei sąlygas valdyti 100 % rinkos, taip pat, kad iki šiol nuolatinis konkursų laimėtojas UAB „Biseris“ atlieka darbus „žymiai brangiau“. Šiame konkurse UAB „Biseris“ konkursiniame pasiūlyme 1 m2 ženklinimo dažais kaina buvo 18, 00 Lt, 1 m2 ženklinimo polimerinėmis medžiagomis - 65,97 Lt; UAB „Kasandros grupė“ atitinkamai: 12,29 Lt ir 60,00 Lt. Konkurencijos taryba dėl šio konkurso teismui pateikė savo nuomonę, kur pabrėžė, kad kelių ženklinimo rinkoje susidariusi monopolinė padėtis trukdo kitoms bendrovėms įeiti į šią rinką, o konkursai turėtų būti rengiami tokiu būdu, kad kuo daugiau bendrovių galėtų įeiti į atitinkamą rinką. Konkurso laimėtoju 2000 m. lapkričio 21 d. buvo pripažinta UAB „Biseris“. 2001 m. gruodžio 17 d. UAB „Kasandros grupė“ prašymu byla buvo nutraukta.
2002 m. sausio 18 d. bendrovės pasirašė subrangos sutartį (2 122 726 Lt) dėl ginčyto konkursinio objekto, sutartimi nustatytos 1 m2 ženklinimo kainos tokios pačios kaip UAB „Biseris“ laimėtame konkurse.
2002 m. vasario 1 d. UAB „Kasandros grupė“ pirmą kartą laimėjo konkursą „Valstybinės reikšmės kelių ženklinimas 2002 m. (pagal LST 1379 ir TS 01-96)“. Šiame konkurse UAB „Kasandros grupė“ 1 m2 ženklinimo dažais kaina buvo 18,28 Lt, tai yra žymiai aukštesnė negu prieš tai vykusiame 2000 m. konkurse, bendrovės kainos tapo panašiomis į UAB „Biseris“ konkursines kainas. Šios konkurso kainos taip pat buvo aukštesnės už tas su kuriomis UAB „Kasandros grupė“ dirbo kelių horizontalaus ženklinimo rinkoje ir dalyvavo savivaldybės konkurse, 1 m2 ženklinimo dažais kainos atitinkamai buvo 12,29 Lt ir 14,38 Lt.
2003 m. vienu metu vyko du pagal savo vertę labai panašūs konkursai. Kiekvieno konkurso vertė sudarė apie 7,5 mln. Lt. 2003-03-19 buvo paskelbti abiejų konkursų laimėtojai: vieną konkursą „Valstybinės reikšmės kelių Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse bei kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 10,0-100,0 km horizontalus ženklinimas 2003 m” laimėjo UAB „Kasandros grupė”, o kitą konkursą „Valstybinės reikšmės kelių Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės, Kauno ir Alytaus apskrityse bei kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,0-305,0 km horizontalus ženklinimas 2003 m.” laimėjo UAB „Biseris”. Abiejų konkursų dalyviais buvo UAB „Biseris”, UAB „Kasandros grupė” ir UAB „Punktyras“.
Kadangi UAB „Punktyras“ yra dukterinė UAB „Biseris” įmonė, tai konkurentai šiame konkurse buvo tik - UAB „Biseris” ir UAB „Kasandros grupė”.
Laimėję po vieną panašios vertės konkursą, 2003-05-09 UAB „Biseris” ir UAB „Kasandros grupė” tarpusavyje sudarė vieną subrangos sutartį pagal abu laimėtus konkursus. Sutartimi konkurentai įsipareigojo, kad „darbų kiekiai iš vienos pusės ir iš kitos pusės sumine (pinigine) išraiška turi būti lygūs“.
2004 m. taip pat vienu metu vyko du konkursai, kuriuose vieną konkursą –„Valstybinės reikšmės kelių Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse bei kelio A1 Vilnius-Kaunas ruožo nuo 10,0 iki 100,0 km horizontalaus ženklinimo 2004-2005 m. laimėjo UAB „Kasandros grupė“, o antrąjį konkursą – „Valstybinės reikšmės kelių Klaipėdos, Telšių Tauragės, Marijampolės, Kauno ir Alytaus apskrityse bei kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,0 iki 305,0 km horizontalaus ženklinimo 2004-2005 m.“ laimėjo UAB „Biseris“. Abiejų konkursų vertė labai panaši - apie 17,5 mln. Lt.
Konkursų dalyviai buvo tie patys ūkio subjektai kaip ir 2003 m. - UAB „Biseris”, UAB „Kasandros grupė” ir UAB „Punktyras“.
Tyrimo metu nustatyta, kad konkurentai, vėl laimėję po panašios vertės konkursą, 2004-05-14 tarpusavyje taip pat sudarė subrangos sutartį pagal abu laimėtus konkursus, kuria įsipareigojo, kad „darbų kiekiai iš vienos pusės ir iš kitos pusės sumine (pinigine) išraiška turi būti lygūs“.
Nustatyti2003 ir 2004 metų konkursinių pasiūlymų kainų, skirtumų tarp jų ir kitų rodiklių panašumai, taip pat panašūs santykiai ir proporcijos tarp bendrovių laimėjimų ir pralaimėjimų konkursuose.
Patikrinimo metu UAB “Biseris” patalpose rastas 2004 m. kovo 16 d. dokumentas „Ženklinimo 1 m2 vidutinės kainos“. Jame konkursinio objekto „Valstybinės reikšmės kelių Klaipėdos, Telšių Tauragės, Marijampolės, Kauno ir Alytaus apskrityse bei kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,0 iki 305,0 km horizontalaus ženklinimo 2004-2005 m.“ kaina paskaičiuota žymiai mažesnė - 13 991 368 Lt. Kitame dokumente „Konkurso pasiūlymas 2“ yra užpildyta konkursinio pasiūlymo forma su šia kaina. Minėtą konkursą UAB “Biseris” laimėjo pasiūlydamas 17 495 28 Lt kainą. Pagal rengtą, bet nepateiktą konkursinį pasiūlymą siūloma kaina mažesnė buvo 3,504 mln. Lt.
Kelių horizontalaus ženklinimo rinkoje 1 m2  ženklinimo kainos yra ženkliai mažesnės negu tos, kuriomis buvo laimėti 2003 m. ir 2004 m. konkursai. 2003 m. UAB „Eismas“ ženklinimo dažais kaina (be PVM) buvo 15,72 Lt/m2, 16,28 Lt/m2, polimerinėmis medžiagomis – 64,01 Lt/m2;UAB „Kauno signalas“ –14,28 Lt/m2; UAB „Eismo juosta“ – 13,55 Lt/m2; UAB „Lemminkainen“ – 14,41 Lt/m2 ir polimerinėmis medžiagomis 47,55 Lt/m2. LAKD skelbti konkursai buvo laimėti tokiomis ženklinimo dažais kainomis: 17,99; 18,17; 18,20 Lt/m2 ir polimerinėmis medžiagomis 58,40; 65,40; 65,56; 66,51 Lt/m2.
LAKD organizuotuose konkursuose laimėjusių bendrovių pelningumas žymiai aukštesnis negu kitų bendrovių.
Abi bendrovės laimėjo konkurso organizatoriaus - LAKD skelbtus konkursus ir 2003 m. ir 2004 m. tose pačiose Lietuvos teritorijose. Dėl to 2003 ir 2004 m. abiejų bendrovių laimėtų konkursų geografija pasiskirstė atitinkamai -UAB „Kasandros grupė“ pagal laimėtus konkursus savo veiklą vykdė Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse bei kelio A1 Vilnius–Kaunas- Klaipėda 10,0-100,0 km ruože, o UAB „Biseris“ savo veiklą vykdė Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės, Kauno ir Alytaus apskrityse bei kelio A1 Vilnius–Kaunas- Klaipėda 100,0-305,0 km ruože.
Kvalifikacinių reikalavimų dėl atliktų darbų dydžio ir kitų rodiklių pagal atskirus konkursus analizė rodo, kad LAKD nustatomi kvalifikaciniai reikalavimai kasmet keičiasi ir atitinka tiktai dviejų bendrovių UAB „Kasandros grupė“ ir UAB „Biseris“ galimybes. Kitoms bendrovėms yra sudėtinga konkuruoti esant tokiems kvalifikaciniams reikalavimams ir, kaip parodė tyrimas, paskutinius dvejus metus jos nedalyvavo LAKD rengtuose konkursuose.
LAKD pasirašytose rangos sutartyse kelių ženklinimo terminai nukelti iki gruodžio mėnesio. Pagal Susisiekimo ministro įsakymu patvirtintus Automobilių kelių priežiūros normatyvus kelių ženklinimas turi būti atliekamas iki rugsėjo mėnesio.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Tai, kadvisus 2002-2004 metų LAKD surengtus valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalaus ženklinimo konkursus, kurių vertė buvo nuo 3 mln. Lt. iki 17,5 mln. Lt, paeiliui laimėjo tiktai dvi tos pačios bendrovės – UAB „Biseris” ir UAB „Kasandros grupė” rodo, kad konkurencija rinkoje yra nepakankama.
LAKD organizuojamuose konkursuose laiminčių bendrovių konkursinės kainos yra didesnės negu kitų ūkio subjektų, kurie dalyvauja tik savivaldybių organizuojamuose konkursuose, atliekant tokius pat kelių ženklinimo darbus. Konkurso organizatorius (LAKD) horizontalaus kelių ženklinimo rinkoje rengia stambaus dydžio konkursus, kurių darbų apimtis bei kitos nustatomos dalyvavimo konkursuose sąlygos yra palankesnės stambioms bendrovėms.
Konkurencijos įstatymo 5 straipsniu yra draudžiama sudaryti bet kokius susitarimus, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, įskaitant susitarimus nustatyti prekės kainas, susitarimus pasidalyti prekės rinką teritoriniu pagrindu.
Tyrimo metu nebuvo rasta tiesioginių įrodymų, kurie patvirtintų, kad bendrovės UAB „Biseris” ir UAB „Kasandros grupė” sudarė draudžiamą susitarimą dėl konkursų kainų ar teritorijų pasidalijimo.
Konstatuotina, kad tyrimo metu rasti įrodymai ir nustatytos faktinės aplinkybės yra nepakankami pripažinti, kad tarp bendrovių UAB „Biseris” ir UAB „Kasandros grupė” buvo sudarytas draudžiamas konkurentų susitarimas dėl dalyvavimo LAKD skelbiamuose valstybinės reikšmės kelių ženklinimo konkursuose. 
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktų,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą „Dėl UAB „Biseris“ ir UAB „Kasandros grupė“ veiksmų, dalyvaujant Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdomuose viešuosiuose pirkimuose dėl valstybinės reikšmės kelių horizontalaus ženklinimo, atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsniui“ nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas