BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „AB FARMACIJA“ VEIKŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2000 05 04
  • Nutarimo Nr.: 46
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba, 2000 m. gegužės 4 d. Konkurencijos tarybos tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo V.Radionovo personalinės įmonės „Naidras“ (Širvintos, Upelio g. 16, Rejestro Nr. ĮP 92 - 62) 2000 balandžio 10 d. skundą dėl UAB „AB Farmacija“ veikų atitikimo Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymui.
Konkurencijos taryba NUSTATĖ:
Tyrimas buvo pradėtas pagal V.Radionovo personalinės įmonės „Naidras“ pareiškimą.
AB „Farmacija“' sudarytoje sutartyje su V.Radionovo personaline įmone „Naidras“ numatė sąlygą, kad PĮ „Naidras“ kosmetikos priemones vartotojams parduos taikydamas 25 procentų prekybinį antkainį.
Tam, kad išsiaiškinti, ar sudaromose su kitais pirkėjais sutartyse yra numatyta sąlyga, įpareigojanti kosmetikos priemones parduoti taikant nustatyto dydžio antkainį, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 26 straipsniu, UAB „AB Farmacija“ buvo atliktas patikrinimas. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad, Konkurencijos tarybai leidus ( 1999 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr.17), UAB „Tamro“ filialas „Farmacija Vilnius“ įsigijo UAB „AB Farmacija“ turtą, kuri nuo 1999 m. gruodžio mėn. prekybinę veiklą nutraukė ir kosmetikos priemonėmis neprekiauja ir naujų sutarčių 2000 metams nesudarinėjo. Jos sutartis su V.Radionovo PĮ „Naidras“ buvo sudaryta 1997 metais ir joje numatyta sąlyga, reikalaujanti taikyti fiksuoto dydžio prekybos antkainį parduodamoms kosmetikos priemonėms iki 2000 m. sausio 1 d. neprieštaravo Konkurencijos įstatymo nuostatoms. Pagal Konkurencijos įstatymo įsigaliojimo įstatymo 3 sraipsnį, Konkurencijos įstatymo Nr. VIII -1099 5 straipsniu draudžiami susitarimai, sudaryti iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, nuo 2000 m. sausio 1 d. turėjo būti arba nutraukti, arba pakeisti, arba jiems ūkio subjektai privalėjo gauti atskirąją išimtį.
Buvo patikrintas UAB „Tamro“ filialas „Farmacija Vilnius“, kaip UAB „AB Farmacija“ funkcijų tęsėjas, ar jo sudaromose sutartyse nėra sąlygos, įpareigojančios pirkėją parduodant kosmetikos prekes taikyti fiksuoto dydžio antkainį, Buvo nustatyta, kad 2000 m. su kosmetikos prekių pirkėjais buvo sudarytos tik trys sutartys ir jose jokių sąlygų, reikalaujančių taikyti fiksuoto dydžio prekybos antkainį, nenumatyta.
Konkurencijos taryba KONSTATAVO:
UAB „AB Farmacija“ sutartis su V.Radionovo personaline įmone „Naidras“, kurioje numatyta sąlyga, kad PĮ „Naidras“ kosmetikos priemones vartotojams parduos taikydamas 25 proc. antkainį buvo sudaryta 1997. UAB „Tamro“ filialas „Farmacija Vilnius“ įsigijo UAB „AB Farmacija“ turtą, o pastaroji nuo 1999 m. gruodžio mėn. nutraukė prekybą kosmetikos priemonėmis ir naujų sutarčių 2000 metams nesudarinėjo.
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo įsigaliojimo įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr.VIII - 1100) 3 straipsnyje numatyta, kad jei Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr.VIII -1099) 5 straipsniu draudžiami susitarimai yra sudaryti iki šio įstatymo įsigaliojimo ir nebuvo draudžiami pagal Konkurencijos įstatymo (1992 m. rugsėjo 15 d. Nr. I -2878) 4 straipsnį, jie yra galiojantys ir dėl jų sudarymo Konkurencijos įstatymo Nr.VIII -1099 nustatytos sankcijos iki 2000 m. sausio 1 d. netaikomos. Kadangi UAB „AB Farmacija“ nuo 2000 m. nutraukė prekybą kosmetikos priemonėmis, taikyti Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr.VIII - 1099) 5 straipsnį nėra pagrindo (nėra pažeidimo sudėties).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr.VIII -1099) 30 straipsnio 1 d., Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo įsigaliojimo įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1100) 3 straipsniu, Konkurencijos tarybos 2000 m. sausio mėn. 13 d. nutarimo Nr.2 „Laikinieji nurodymai Konkurencijos tarybos administracijai dėl kai kurių Konkurencijos tarybos funkcijų įgyvendinimo“ 13.1. punktu,
Konkurencijos taryba NUTARĖ:
1. Tyrimą dėl UAB „AB Farmacija“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktui nutraukti.
 
Tarybos Pirmininkas Rimantas Stanikūnas