BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „AIDMA“, UAB „LUKOIL BALTIJA“ SERVISAS IR UAB „KVISTIJA“ VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR VIII- 1099 5 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2001 01 18
  • Nutarimo Nr.: 7
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2001 m. sausio 18 d tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Pramonės skyriaus pranešimą del UAB „Aidma“. UAB „Lukoil Baltija“ servisas ir UAB „Kvistija“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo Nr. VIII - 1099 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimams.
Konkurencijos taryba nustatė:
Leono Dambrausko įmonė (Dambrausko g. 3, Kuršėnai, 5420 Šiaulių raj.) pateikė prašymą, kuriuo prašė Konkurencijos tarybą įvertinti UAB „Aidma“, UAB „Lukoil Baltija“ servisas ir UAB „Kvistija“ veiksmų, nustatant joms priklausančiose degalinėse degalų kainas kelyje Šiauliai - Kuršėnai, atitikimo Konkurencijos įstatymui.
Pareiškėjo teigimu, nuo 2000 m. sausio mėnesio UAB „Aidma“ ir UAB „Lukoil Baltija“ servisas degalinėse yra nustatomos vienodos degalų kainos kairėje Šiauliai - Kuršėnai kelio pusėje. Tokių suderintų veiksmų pasekmėje, pareiškėjo teigimu, jau .2000 m. birželio mėnesį bankrutavo dvi degalines. Virginijos Ziogevicienės ir „Oranžerijos“. Buvusią „Oranžerijos“ degalinę 2000 07 01 įsigijo UAB „Kvistija“, kuri pradėjo nustatinėti tokias pačias kainas kaip UAB „Aidma“ ir UAB „Lukoil Baltija“ servisas.
UAB „Aidma“, UAB „Lukoil Baltija“ servisas, UAB „Kvistija“ ir Leono Dambrausko įmonės veikla apima degalų pardavimą joms priklausančiose degalinėse, t. y. minėtos įmonės yra konkurentai kelyje Šiauliai - Kuršėnai degalų rinkose.
Per-tiriamąjį laikotarpį, t. y. 2000 m. vasario - spalio mėnesius kairėje Šiauliai - Kuršėnai kelio pusėje įmonių: UAB „Aidma“, UAB „Lukoil Baltija“ servisas, UAB „Kvistija“, degalinėse degalų kainos iš esmės buvo nevienodos, išskyrus UAB „Aidma“ ir UAB „Lukoil Baltija“ servisas degalinėse degalų kainas 2000 m. liepos -rugpjūčio mėnesiais.
Konkurencijos taryba konstatavo:
2000 m. vasario - spalio mėnesiais UAB „Aidma“, UAB „Lukoil Baltija“ servisas, UAB „Kvistija“ nustatomos degalinėse degalų kainos kairėj-e Šiauliai -Kuršėnai kelio pusėje iš esmės buvo nevienodos.
Konstatuojant Konkurencijos įstatyme numatytą pažeidimą galima tik tuo atveju, kai nustatoma atitinkamo teisės pažeidimo sudėtis, t. y. teisės pažeidimo subjektas, šio subjekto kaltė bei jo veiksmų, pažeidžiančių Konkurencijos įstatymą, faktas. Pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, teisės pažeidimu gali būti visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „Aidma“, UAB „Lukoil Baltija“ servisas ir UAB „Kvistija“ neatliko suderintų veiksmų tiesiogiai ar netiesiogiai nustatant degalų kainas minėtų įmonių degalinėse per tiriamąjį laikotarpį kairėje Šiauliai - Kuršėnai kelio pusėje. Tyrimas nutraukiamas nesant teisės pažeidimo sudėties.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi,
Konkurencijos taryba nutarė:
Tyrimą dėl UAB „Aidma“, UAB „Lukoil Baltija“ servisas ir UAB „Kvistija“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktui nutraukti.
 
Tarybos pirmininkas Rimantas Stanikūnas