BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „BROXLIT“ VEIKSMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2001 04 26
  • Nutarimo Nr.: 50
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2001 m. balandžio mėn. 26 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Nesąžiningos konkurencijos tyrimų skyriaus informaciją dėl UAB „BROXLIT“ galimo Reklamos įstatymo 5“ straipsnio pažeidimo.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas atliktas vykdant Konkurencijos tarybos 2001 m. kovo 09 d. nutarimą Nr. 35.
UAB „BROXLIT“ priklausančio restorano „UŽSUK“ išorinėje reklamoje skelbiama: „Kava, arbata, šviežios daržovių sultys nemokamai 7,30-10,30 jei pusryčiaujate čia“. Reklamos vartotojai, pusryčiavę 2001 03 08 10 vai. minėtame restorane už išsirinktą maistą: spurgą su šokoladu ir šviežias daržovių sultis sumokėjo 4,00 Lt (spurga kainavo 1,00 Lt, o daržovių sultys-3,00 Lt). Kitas pusryčių rinkinys: obuolių pyragas ir kava kainavo 3,80 Lt. Taip pat ir 2001 03 14 vartotojai, patikėję išorine reklama, pusryčiavo „UŽSUK“ restorane, tačiau tik atsiskaitę kasoje už išsirinktą maistą sužinojo, kad reikėjo mokėti ir už arbatą. Tik iš kasininkės paaiškinimo sužinojo, kad pusryčiaujant ne mažiau kaip už 4,50 Lt išorinėje reklamoje skelbtas maistas duodamas nemokamai. Restorano kasoje išduoti kasos kvitai rodo, kad naudotos reklamos teiginiai neatitiko tikrovės, vartotojai, pusryčiavę minėtame restorane, už šviežias daržovių sultis, kavą ar arbatą turėjo mokėti. Tyrimo metu iš UAB „BROXLIT“ buvo gauta informacija, kad detalesnę informaciją apie reklamą „kava, arbata, šviežios daržovių sultys nemokamai 7,30 -10,30 vai. jei pusryčiaujate Čia“ vartotojas gauna restorano viduje, kur specialiame pusryčių valgiaraštyje yra nuoroda, kad „nuo 7,30 -10,30 pusryčiaujant ne mažiau kaip už 4,50 Lt kava, arbata ir šviežios daržovių sultys siūlomos nemokamai“. Tai rodo, kad UAB „BROXLIT“ naudota išorinė reklama yra neišsami, nes joje praleista svarbi informacijos dalis (pusryčiaujant ne mažiau kaip už 4,50 Lt).
Nagrinėjant kaip suteikiama papildoma informacija „UŽSUK“ restorane, nustatyta, kad valgiaraštyje „Pusryčiai“ yra įrašytas specialus pasiūlymas - „Kava, arbata arba natūralios daržovių sultys nemokamai, jei pusryčiaujate ne mažiau kaip už 4,50 Lt nuo 7,30 - 10,30 vai.“ Šis valgiaraštis padėtas miltinių ir daržovinių patiekalų skyriuje. Todėl tikėtina, kad reklamos vartotojai, kurie pusryčiams rinkosi maistą iš šio valgiaraščio galėjo pastebėti minėtą informaciją.
Be to, UAB „BROXLIT“ 2001 04 17 pranešė, kad siekdami išvengti reklamos vartotojų suklaidinimo, nutraukė išorinės reklamos naudojimą.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Reklamos įstatymo 5 str. 1 d. draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Klaidinančios reklamos sąvoka pateikta Reklamos įstatymo 2 str. 4 d., pagal kurią klaidinanti reklama suprantama kaip reklama, kuri bet kokiu būdu klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta ar kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Remiantis klaidinančios reklamos apibrėžimu, nustatant ar buvo Reklamos įstatymo 5 str. pažeidimas, būtina įrodyti tokių aplinkybių visumą:
1) ar tai yra reklama, remiantis Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. pateiktu reklamos apibrėžimu;
2) ar ši reklama klaidina ar gali suklaidinti remiantis Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. pateiktais reklamos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijais;
3) ar ši reklama gali paveikti asmenų ekonominį elgesį.
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine - ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekę ar naudotis paslaugomis.
UAB „BROXLIT“ registravimo pažymėjime veikla nurodyta komercinė -ūkinė. Kaip nurodė pati bendrovė, UAB BROXLIT“ įstatuose viena iš įmonės veiklos rūšių yra viešasis maitinimas - gamybinė ir prekybinė veikla. Taigi restorano „UŽSUK“ vitrinose pateikta informacija apie išskirtines pusryčiavimo sąlygas, tiesiogiai susijusi su minėtos bendrovės komercine - ūkine veikla, todėl galime teigti, kad tai yra reklama.
Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. reklama laikoma klaidinančia, jei ji turi vieną iš 3 šiame straipsnyje nurodytų požymių, vienas kurių yra reklamos neišsamumas. Reklama laikoma klaidinančia, jei joje pateikta informacija yra neišsami ir praleistos informacijos dalis pateikimas, atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateiktą informaciją, yra būtinas reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti.
Remiantis pateiktu reklamos išsamumo kriterijumi, galima teigti, kad minėta UAB „BROXLIT“ reklama buvo klaidinanti, nes buvo neišsami. Joje praleista svarbi informacijos dalis (kava, arbata arba šviežios daržovių sultys nemokamai, jei pusryčiaujate ne mažiau kaip už 4,50 Lt nuo 7,30 - 10,30 vai.), reikalinga reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti. Taigi UAB „BROXLIT“ išorinė reklama galėjo suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta ar kuriuos ji pasiekia.
Ekonominis elgesys pagal Reklamos įstatymo 2 str. 2 dalį apibrėžiamas kaip reklamos vartotojų sprendimai ar veiksmai, susiję prekių ar paslaugų įsigijimu, komercine-ūkine veikla, finansine ar profesine veikla. Mūsų nagrinėjama UAB „BROXLIT“ išorinė reklama galėjo turėti tam tikros įtakos vartotojų sprendimui pusryčiauti šiame restorane, tikintis nemokamai gauti kavą, arbatą ar šviežias daržovių sultis, tačiau restorano salėje vartotojams buvo pateikta papildoma informacija (valgiaraštyje ar paaiškinta prie kasos), kad kava, arbata ar šviežios daržovių sultys nemokamai, jei pusryčiaujama ne mažiau kaip už 4,50 Lt, todėl vartotojas, gavęs pilną informaciją, gali atsisakyti savo sprendimo ir nepusryčiauti „UŽSUK“ restorane. Taigi ne visų vartotojų, kurie galėjo būti suklaidinti, ekonominį elgesį galėjo paveikti išorinė reklama.
Remiantis aukščiau išdėstytu, bei tuo, kad pažeidimas truko trumpą laiką (ūkio subjektas nutraukė reklamos, kuri buvo tyrimo objektas, naudojimą), jo mastas nedidelis, todėl darytina išvada, kad UAB „BROXLIT“ „UŽSUK“ restorane naudota išorinė reklama, nors yra neišsami ir turi klaidinančios reklamos požymių, dėl savo mažareikšmiškumo nedaro esminės žalos Reklamos įstatymo saugomiems interesams.
Vadovaujantis Reklamos įstatymo 19 str. 1 dalimi, Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi,
Konkurencijos taryba nutarė:
Tyrimą dėl UAB „BROXLIT“ veiksmų atitikimo LR Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams nutraukti.
 
Tarybos pirmininkas Rimantas Stanikūnas