BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „DEILENA“ VEIKSMŲ REKLAMUOJANT ARBATĄ „SULIESĖK. NATŪRA 1“ ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNĮ

  • 2002 04 11
  • Nutarimo Nr.: 3/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams: V.Kavaliauskui, P.Kvietkauskienei, V.Vorobjovai, A.Žegūnaitei,
posėdyje nedalyvaujant proceso šaliai UAB „Deilena“, kuri apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuota Konkurencijos tarybos registruotu laišku Nr.59 įteiktu 2002 m. balandžio 2 d.,
viešajame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Deilena veiksmų reklamuojant arbatą „Suliesėk. Natūra 1“ atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnį.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas 2001 m. gruodžio 13 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.147 Konkurencijos tarybos iniciatyva.
Tyrimo metu nustatyta, kad reklamos apie arbatą „Suliesėk.Natūra 1“ davėja yra UAB „Deilena“. Įmonė arbatą „Suliesėk.Natūra 1“ importavo į Lietuvos Respubliką iš Lenkijos nuo 2000 metų kovo mėnesio. Šia arbata buvo prekiaujama prekybos įmonėse BĮ UAB „Sanitex“, UAB „Norfos mažmena“, UAB „Ravita“, UAB „Remena“, UAB „Ribosa“, UAB „Petaura“, UAB „Gapijus“. Ant arbatos dėžučių buvo nurodyta : „Suliesėk. Arbata Natūra 1. Hibiscus – „Suliesėk“ arbata. Žolelių dėka arbata „Suliesėk“ turi unikalių savybių. Padeda normaliai maisto virškinimo aparato veiklai ir natūraliam organizmo išvalymui. Padeda numesti svorį ir turintiems problemų dėl vidurių užkietėjimo bei sumažina celiulito požymius.“ Konkurencijos tarybos administracija 2001 m. gruodžio 20 d. raštu Nr.06-02-1399 paprašė UAB „Deilena“ pateikti dokumentus patvirtinančius šios arbatos reklamuojamas vartojamąsias savybes. UAB „Deilena“ pateikė arbatos gamintojo „Ekon Natūra“ patvirtintą sudėtį, kurioje nurodyta, kad šią arbatą sudaro 25 procentai senos lapų ir 75 procentai hibiscus žiedų. Taip pat buvo pateiktas gamintojo paaiškinimas, kuriame nurodoma, kad „Žolelių, esančių arbatos „Suliesėk“ sudėtyje dėka, ji pasižymi eile unikalių savybių, daro teigiamą įtaką virškinamajam traktui, organizmui padeda išsivalyti ir numesti viršsvorį, yra veiksminga, esant vidurių pūtimui ir užkietėjimui“. Pateiktoje medžiagoje nieko nėra aiškinama apie reklamoje nurodomą celiulito sėkmingą gydymą, o pateikti duomenys apie šios žolelių arbatos savybes mažinant viršsvorį nėra pakankami norint įvertinanti, ar arbata „Suliesėk. Natūra 1“ turi reklamuojamas savybes. Gamintojas nepateikė atitinkamų institucijų patvirtinimo apie arbatos sudėtyje esančių žolelių savybes mažinti kūno masę bei celiulito požymius. Importuotoja UAB „Deilena“, reklamuodama arbatą „Suliesėk. Natūra 1“ ant arbatos dėžučių nurodė tokius teiginius: „<…> Padeda numesti svorį <…> sumažina celiulito požymius.“
Atlikus tyrimą dėl įmonės UAB „Deilena“ veiksmų reklamuojant arbatą „Suliesėk. Natūra 1“ atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnį nustatyta, kad UAB „Deilena“, ant šios arbatos dėžučių nurodžiusi reklaminius teiginius „<…> Padeda numesti svorį <…> sumažina celiulito požymius.“ negalėjo įrodyti jų teisingumo reklamos davimo metu. Bendrovė naudojo klaidinančią, nepagrįstą informaciją ir tikslingai skatino vartotojus pirkti reklamuojamas prekes, veikė jų ekonominį elgesį ir tokiais veiksmais pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį. Tyrimą atlikusi Konkurencijos tarybos pareigūnė V.Vorobjova pasiūlė aukščiau paminėtą reklamą pripažinti klaidinančia, įpareigoti UAB „Deilena“ per 10 dienų nuo Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo pašalinti nuo arbatos dėžučių užrašus „<…> Padeda numesti svorį <…> sumažina celiulito požymius“, per 10 dienų nuo nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo paneigti naudotą klaidinančią reklamą, paskelbiant apie tai dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Respublika“, įspėti, kad per nustatytą laiką nenutraukus klaidinančios reklamos, bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatytos baudos.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis. Ant arbatos „Suliesėk. Natūra 1“ dėžučių skelbta informacija atitinka Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. išvardintus požymius ir gali būti laikoma reklama. Pagal to paties įstatymo 2 str. 4 d. klaidinančia reklama pripažįstama tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį. Spręsdama, ar reklama yra klaidinanti, Konkurencijos taryba vadovavosi teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijais, numatytais Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje. Remiantis teisingumo kriterijumi, galima reklamoje pateiktus teiginius pripažinti neteisingais, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių reklaminių teiginių teisingumo.
UAB „Deilena“ ant arbatos „Suliesėk. Natūra 1“ dėžučių nurodė reklaminius teiginius „<…> Padeda numesti svorį <…> sumažina celiulito požymius“, kurių teisingumo reklamos davimo metu negalėjo įrodyti. Reklamoje nepagrįstai buvo nurodytos šios vartotojams patrauklios savybės, kurios galėjo paveikti jų ekonominį elgesį, skatinant vartotojus pirkti šią arbatą. UAB „Deilena“, pateikdama vartotojams neteisingas žinias apie reklamuojamos prekės vartojamąsias savybes, savo veiksmais pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 5 straipsniu, 19 straipsnio 2 dalies 1, 3, 4 ir 5 punktais, 23 straipsnio 1 dalimi,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti ant arbatos „Suliesėk. Natūra 1“ dėžučių esantį užrašą „… padeda numesti svorį … sumažina celiulito požymius“ klaidinančia reklama;
2. Įpareigoti UAB „Deilena“ per 10 dienų nuo nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo nuo arbatos dėžučių pašalinti pirmame punkte nurodytus užrašus;
3. Įpareigoti UAB „Deilena“ per 10 dienų nuo nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo paneigti naudotą klaidinančią reklamą apie tai paskelbiant dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Respublika“. Skelbiamame paneigime turi būti nurodytas klaidinančios reklamos davėjas;
4. Įspėti UAB „Deilena“, kad, nenutraukus klaidinančios reklamos naudojimo, bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatytos baudos;
5. Įpareigoti UAB „Deilena“ per 1 mėnesį nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo informuoti Konkurencijos tarybą apie nutarimo įvykdymą.
 
Pirmininkas R.Stanikūnas