Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „KLAIPĖDOS LAIKRAŠČIO REDAKCIJA“ VEIKSMŲ ATITIKTIES KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2005 06 30
  • Nutarimo Nr.: 1S-78
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2005 m. balandžio 30 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Klaipėdos” laikraščio redakcija” veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas Konkurencijos tarybos 2005 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr.1S-41, gavus UAB „Vakarinė Palanga” prašymą ištirti, ar UAB „Klaipėdos” laikraščio redakcija” nepažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimų. UAB „Vakarinė Palanga” savo skunde Konkurencijos tarybai teigė, kad UAB “Klaipėdos” laikraščio redakcija” piktnaudžiauja užimama dominuojančia padėtimi ir nustatė nesąžiningus laikraščio spausdinimo įkainius, nesąžiningas laikraščio „Palangos tiltas“ pardavimų kainas ir nesąžiningus reklamos šiame laikraštyje įkainius.
Tyrimo metu apklausus 17 įmonių, teikiančių spausdinimo paslaugas buvo nustatyta, kad pagal turimas technologines galimybes laikraščių spausdinimo paslaugas gali teikti šešios spaustuvės: UAB „Panevėžio spaustuvė“, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Respublikos spaustuvė“, AB Spaustuvė „Titnagas“, AB „Raidė“ ir UAB „Klaipėdos“ laikraščio redakcija“. Visos aukščiau paminėtos įmonės gali teikti UAB „Vakarinė Palanga“ reikalingas paslaugas - spausdinti laikraštį spalvotai. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Klaipėdos” laikraščio redakcija” laikraščių spausdinimo paslaugų rinkoje, kuri apima Lietuvos teritoriją, užimama rinkos dalis nesudaro 10 procentų atitinkamos rinkos. Tyrimo metu nenustatyta, kad UAB „Klaipėdos“ laikraščio redakcija“ užimtų dominuojančią padėtį nagrinėtose rinkose.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Remiantis Konkurencijos įstatymo 9 straipsniu, piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi konstatuojamas tik nustačius ūkio subjekto dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalis dominuojančią padėtį rinkoje apibrėžiakaip vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtį atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri įgalina daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentų.
Remiantis tyrimo metu nustatytomis aplinkybėmis, geografinė rinka, kurioje veikia UAB „Klaipėdos“ laikraščio redakcija“, teikdama laikraščių spausdinimo paslaugas, apima visą Lietuvos teritoriją. Konstatuotina, kad šioje rinkoje bendrovė neužima dominuojančios padėties ir todėl yra laisva nustatyti teikiamų paslaugų įkainius.
Teikdamos reklamos laikraštyje paslaugas, bendrovės UAB „Klaipėdos“ laikraščio redakcija“ ir UAB „Vakarinė Palanga“ konkuruoja ne tik tarpusavyje, bet ir su ūkio subjektais, platinančiais reklamą kitais būdais, tokiais kaip pavyzdžiui, reklaminiuose lankstinukuose, skelbimų lentose skelbiamos reklamos ir panašiai. Mažai tikėtina, kad šioje rinkoje UAB „Klaipėdos“ laikraščio redakcija“ užimtų dominuojančią padėtį.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 9 straipsniu ir 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl UAB „Klaipėdos“ laikraščio redakcija“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas