BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „LEOGENA“ VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. I-2878 7 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PUNKTO NUOSTATOMS

  • 2000 06 29
  • Nutarimo Nr.: 10/b
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba, susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretariaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant įmonės „Naujasis žingsnis“ įgaliotai atstovei J.Kvederytei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams: V.Aleksienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei, V.Rimkui, A.Žegūnaitei,
Proceso šalims į posėdį neatvykus,
UAB „Leogena“ apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuota Konkurencijos tarybos 2000 06 16 registruotu raštu Nr1077, tačiau posėdyje nedalyvavo,
G.Rybakovo įmonei „Kosmedara“ siųstas Konkurencijos tarybos 2000 06 16 registruotas raštas Nr.1076 grižo neįteiktas. Paskambinus telefonu G.Rybakovas paaiškino, kad 2000 m. birželio 29 d. jis bus išvykęs ir kad bylą galima nagrinėti jam nedalyvaujant,
viešame Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos (toliau - Konkurencijos tarybos) posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Leogena“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo Nr. I-2878 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatoms.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas Konkurencijos taryboje buvo pradėtas 2000 m. vasario 10 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.10 G.Rybakovo įmonės „Kosmedara“ pareiškimo pagrindu. Pareiškėjas nurodė, kad UAB „Leogena“ tiekia realizavimui kėnio aliejų, ant kurio pakuotės nurodo jo galiojimo terminą iki 2002 m. rugpjūčio mėn., t.y. 3 metus nuo pagaminimo datos, tuo tarpu pagal galiojantį šiam gaminiui standartą OST-13-221-86 nustatytas 6 mėnesių galiojimo terminas, kuris gali būti pratęstas tik atlikus pakartotinę laboratorinę analizę.
Apie tyrimo rezultatus ir išvadas informavo Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojas V.Rimkus. Jis teigė, kad tyrimo metu buvo gautas raštas iš Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, kuriame informuojama, kad kėnio aliejus nėra vaistas, jis nėra įregistruotas Valstybiniame vaistų registre. Nustatyta, kad nuo 1987 01 01 galiojančiame standarte OST 13-221-86 nustatytas garantinis 6 mėnesių kėnio aliejaus galiojimo terminas. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 1998 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.137 patvirtintų Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių 7.1. punkte nustatyta, kad už importuojamų prekių ženklinimą bei vartojimo taisyklių pateikimą yra atsakingas importuotojas. Valstybinės vaistų kontrolės viršininko 2000 01 24 įsakymu Nr.17 UAB „Leogena“ platinamas kėnio aliejus iš apyvartos išimtas ir šiuo metu UAB „Leogena“ vartotojus klaidinančių veiksmų neatlieka. Tyrimo išvadose buvo siūloma už Konkurencijos įstatymo Nr.I-2878 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimą skirti UAB „Leogena“ 1000 Lt baudą.
Konkurencijos taryba konstatavo:
2000 sausio mėn. 6 d. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba atliko patikrinimą su kokiomis vartojimo instrukcijomis UAB „Leogena“ parduoda kėnių aliejų. Buvo nustatyta, kad kėnių aliejus parduodamas su vartojimo instrukcija, neatitinkančia preparato higieniniame pažymėjime nurodytos jo vartojimo paskirties. Vadovaujantis šiuo patikrinimu, 2000 01 24 Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininkas V.Budnikas išleido įsakymą Nr. 17 išimti iš apyvartos farmacinėse įmonėse kėnio aliejų, platinamą UAB „Leogena“. Šiuo metu UAB „Leogena“ minėto kėnio aliejaus neplatina.
ATPK 250 str. nurodo, kad administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, jeigu dėl to paties fakto administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atžvilgiu yra priimtas kompetentingo organo sprendimas.
Kadangi Valstybinės vaistų kontrolės tarnyba išėmė iš apyvartos UAB „Leogena“ platinamą kėnio aliejų ir šis ūkio subjektas daugiau nagrinėjamų veiksmų neatliko, byla turi būti nutraukta.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo Nr.VIII-1099 36 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 str. 1 d. 8 p.,
Konkurencijos taryba nutarė:
bylą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Leogena“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo Nr. I-2878 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatoms nutraukti.
 
Konkurencijos tarybos pirmininkas R.Stanikūnas