Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „LITERA“ VEIKSMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2003 12 11
  • Nutarimo Nr.: 1S-137
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003 m. gruodžio 11 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl UAB „Litera“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas 2003 m. lapkričio 6 d. vykdant Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimą Nr. 1S-123 „Dėl UAB „Litera“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus“. Pareiškėjas UAB „Avitelos prekyba“ (Taikos pr. 98, Klaipėda) (toliau – pareiškėjas) 2003 m. spalio 3 d. Konkurencijos tarybai pateiktame skunde, be kita ko, prašė pripažinti, jog UAB „Litera“ (Lietuvininkų 20, Šilutė) Šilutės ir Pagėgių krašto laikraštyje „Pamarys“ reklamuodama vaizdo kameras „Panasonic“, naudojo neleidžiamą lyginamąją reklamą. Pareiškėjas nurodė, jog minėtame laikraštyje š. m. birželio mėnesį pasirodė reklama: „Kanceliarijos ir fotopaslaugų parduotuvėje (prekybos centre „Egmina“) vaizdo kameros Panasonic pigiau nei buities technikos prekybos centre „Avitela“. Palankiausias metas pirkti“. Reklamoje taip pat pavaizduotos 3 vaizdo kameros ir nurodytos jų kainos. Pareiškėjo nuomone ši reklama neatitinka lyginamosios reklamos leidžiamumo sąlygų, nes neįvykdyti Reklamos įstatymo 6 str. 2 dalyje numatyti reikalavimai. Kadangi, pasak pareiškėjo, reklamoje pateiktas konkretus pasiūlymas - nurodytos kainos, todėl, pagal Reklamos įstatymo 6 str. 2 dalį, reklamoje turi būti aiškiai nurodyta pasiūlymo galiojimo pabaigos data bei tai, jog pasiūlymas priklauso nuo turimų prekių kiekio. Pareiškėjas nurodė, jog ši reklama pažeidė jo interesus. Tai, pasak pareiškėjo, patvirtina, jog, remiantis pateiktais duomenimis, po reklamos pasirodymo iki š. m. spalio 1 d. Šilutėje prekybos centre „Avitela“ parduotos tik 6 reklamoje nurodytos vaizdo kameros, be to, po reklamos paskelbimo gerokai sumažėjo bendras UAB „Avitelos prekyba“ parduotuvėse parduotas šių vaizdo kamerų kiekis.
Tyrimo metu nustatyta, jog aukščiau minėtos reklamos davėjas yra UAB „Litera“. Ši reklama buvo skelbta reklamos davėjui priklausančiame laikraštyje „Pamarys“ š. m. birželio 17, 20 ir 27 dienomis. UAB „Avitelos prekyba“ pareiškus pretenzijas dėl minimos reklamos, reklamos davėjas šią reklamą nutraukė. UAB „Litera“ reklamoje nurodomomis vaizdo kameromis „Panasonic“ (3 vnt.) prekiavo š. m. birželio 10 – 30 dienomis kanceliarijos ir fotopaslaugų parduotuvėje, įsikūrusioje iš UAB „Egmina“ nuomojamose patalpose H. Šojaus g. 2b, Šilutėje. Visos kameros buvo pardavinėjamos 10 Lt pigiau nei „Avitelos“ prekybos centre Klaipėdoje. Nepavykus parduoti nė vienos iš reklamuotų vaizdo kamerų, visos 3 kameros š. m. birželio 30 d. pagal debetinę sąskaitą Nr. 5 buvo grąžintos UAB „Avitelos prekyba“, iš kurios ir buvo įsigytos.
Konkurencijos tarybai adresuotame 2003-11-28 rašte Nr. 48 UAB „Litera“ pasižadėjo savo veikloje ateityje vadovautis Konkurencijos įstatymo nuostatomis, Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimais ir nepažeidinėti kitų Reklamos įstatymo reikalavimų.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Atlikus tyrimą nustatyta, jog š. m. birželio 17, 20 ir 27 dienomis laikraštyje „Pamarys“ skelbta vaizdo kamerų „Panasonic“ reklama, kurios davėjas yra UAB „Litera“, remiantis Reklamos įstatymo 2 str. 5 dalimi, yra lyginamoji reklama, nes joje nurodoma UAB „Litera“, kuri reklamos pasirodymo metu prekiavo vaizdo kameromis „Panasonic“, konkurentui – UAB „Avitelos prekyba“ priklausanti parduotuvė bei joje parduodamos prekės – vaizdo kameros „Panasonic“. Kadangi minėtoje reklamoje reklamos vartotojams pateikiamas konkretus pasiūlymas – pavaizduotos vaizdo kameros ir nurodytos jų kainos – pagal Reklamos įstatymo 6 str. 2 dalį, šioje reklamoje turėjo būti aiškiai nurodyta pasiūlymo pabaigos data bei tai, jog šis pasiūlymas priklauso nuo turimų prekių kiekio, nes reklamos davėjas pardavimui turėjo tik po vieną visų trijų reklamuojamų vaizdo kamerų.
Remiantis turimais duomenimis, galima teigti, jog šis Reklamos įstatymo 6 str. 2 dalies pažeidimas nepadarė esminės žalos Reklamos įstatymo saugomiems interesams.  Pareiškėjo pateikti duomenys apie, tai, jog po aukščiau minėtos reklamos pasirodymo iki š. m. spalio 1 d. Šilutėje prekybos centre „Avitela“ parduotos tik 6 reklamoje nurodytos vaizdo kameros, be to, po reklamos pasirodymo gerokai sumažėjo bendras UAB „Avitelos prekyba“ parduotuvėse parduotas šių vaizdo kamerų kiekis, negali būti vertinami kaip įrodantys, jog ši reklama pažeidė pareiškėjo interesus, nes tai, jog reklamoje nebuvo nurodyta pasiūlymo pabaigos data bei, tai, jog šis pasiūlymas priklauso nuo turimų prekių kiekio, negalėjo įtakoti reklamos vartotojų sprendimų dėl vaizdo kamerų „Panasonic“ įsigijimo prekybos centre „Avitela“.
Kadangi laikraštyje „Pamarys“ skelbta vaizdo kamerų „Panasonic“ reklama nepadarė esminės žalos Reklamos įstatymu saugomiems interesams, o UAB „Litera“, geranoriškai nutraukė šios reklamos naudojimą bei pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų neatlikti,
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 str. 1 d., Konkurencijos įstatymo 30 str. 1 d., Konkurencijos tarybos darbo reglamento 98. p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Nutraukti tyrimą dėl UAB „Litera“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus.
 
Pirmininkas R. Stanikūnas