BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „LUKOIL BALTIJA“ SERVISAS VEIKSMŲ, PASKELBUS REKLAMINĘ AKCIJĄ „LUKOIL PRIZINIS RUGSĖJIS“, ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNĮ

  • 2004 03 18
  • Nutarimo Nr.: 2S-1
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: Vytauto Kavaliausko, Jono Rasimavičiaus, Danguolės Klimašauskienės, Gendriko Stuko;
sekretoriaujant Zitai Balsienei;
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijai: Vidai Vorobjovai, Jurgitai Brėskytei;
dalyvaujant UAB “Lukoil Baltija” Servisas marketingo vadovei Justei Kostikovaitei, UAB “Lukoil Baltija” atstovui Vytautui Zenevskiui,
2004 m. kovo 18 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB “Lukoil Baltija” Servisas skelbtos reklamos atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas 2003-10-23 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.1S-115 Tarybos iniciatyva pagal Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos persiųstą A.Stulpino pareiškimą.
Tyrimo metu nustatyta, kad 2003 m. rugsėjo 1-28 dienomis visose “Lukoil” degalinėse pagal UAB “Lukoil Baltija” Servisas paruoštą akcijos vykdymo tvarką buvo vykdoma akcija “Lukoil” prizinis rugsėjis”. Šią akciją reklamavo radijo stotys LR1, “Radiocentras” ir “Ruskoje Radijo Baltija”. Šios radijo stotys 2003 m. rugsėjo 1-26 dienomis transliavo reklaminį klipą, kuriame tarp kitų siužete naudotų teiginių buvo nurodoma: “... “Lukoil” degalinėse pilk degalų už 40 litų, trink akcijos bilietą ir laimėk nuolaidų degalams kasdien ir kiekvieną savaitę - skrydį oro balionu, 250 litų degalams ar žurnalo “Keturi ratai” prenumeratą ...”.
Be to, nustatyta, kad radijo stotis "Radiocentras" 2003 m. rugsėjo 26 d. transliavo reklaminį klipą, kuriame be kitų teiginių buvo skelbiama: “...Šį savaitgalį pilk “Lukoil” degalų už penkiasdešimt litų ir gauk nuolaidų kortelę; akcija vyksta “Lukoil” degalinėse Vilniuje Naugarduko ir Saltoniškių gatvėse, Kaune Raudondvario plente ir Šėtos gatvėje; “Lukoil” nuolaidų kortelės”.
Nustatyta, kad žurnalo "Keturi ratai" 2003 m. rugsėjo mėn. 9 numeryje ir 2003 m. rugsėjo 4, 11, 18, 25 dienomis buvo patalpintas A4 formato dydžio reklaminis plakatas, kuriame be kitų teiginių buvo nurodyta: “...Prizinis “Lukoil” rugsėjis! Rugsėjo 1-28 d. visose “Lukoil” degalinėse pirkite degalų ne mažiau kaip už 40 litų ir atsiskaitykite grynaisiais pinigais. Gavę akcijos bilietą, nutrinkite pažymėtą vietą ir iškart sužinokite, ar laimėjote momentinį prizą...”. Tokio pat turinio reklama buvo nurodyta reklaminėse skrajutėse, kurios buvo platinamos prieš akcijos pradžią, 2 A4 formato reklaminiuose plakatuose, kurie buvo iškabinti “Lukoil” degalinėse akcijos metu.
Tyrimo metu nustatyta, kad aukščiau nurodytos reklamos davėja yra UAB “Lukoil Baltija” Servisas.
Nustatyta, kad transliuojant UAB “Lukoil Baltija” Servisas organizuotos akcijos reklamą aukščiau nurodytų radijo stočių bangomis buvo nurodyta, kad vartotojai, užsipildę už 40 ir daugiau litų, gali dalyvauti “Lukoil” skelbtoje akcijoje. Reklamuojant minėtą akciją spausdintoje reklamoje buvo nurodyta papildoma sąlyga, kad įvykdžius akcijos metu reklamoje nurodytas sąlygas ir atsiskaičius už degalus grynaisiais pinigais galima laimėti reklamoje nurodytus prizus. Vartotojai, išpildę reklamoje skelbtas sąlygas, bet atsiskaitę banko mokėjimo kortelėmis, neturėjo galimybės dalyvauti skelbtoje akcijoje ir laimėti prizus.
Tyrimo metu nustatyta, jog 2003 m. rugsėjo mėnesį, kuomet buvo skelbiama “Lukoil” reklaminė akcija, UAB “Lukoil Baltija” Servisas degalinėse degalų už 40 ir daugiau litų pirko ir atsiskaitė už juos mokėjimo kortelėmis 184302 vartotojai.
UAB “Lukoil Baltija” atstovas V.Zenevskis pripažino, kad radijo bangomis transliuojama reklama buvo neišsami ir galėjo suklaidinti vartotojus. Prašė atkreipti dėmesį į tai, kad reklaminė akcija buvo vykdoma ne tik per radiją, bet ir spaudoje, plakatuose, skrajutėse. Šiuose rašytinės reklamos tekstuose reklama buvo išsami, pilna ir teisinga, todėl palyginus minėtas reklamas galima matyti, kad radijo bangomis skleista reklama buvo tik vienas reklamos segmentų, kurį bendrovė vertina kaip klaidą. Minėta reklamos kampanija truko trumpą laiką (4 savaites) ir “Lukoil Baltija” Servisas nespėjo pastebėti klaidos. Bendrovės nuomone, per tą laiką esminės žalos vartotojams nebuvo padaryta. Palyginus duomenis matyti, kad iki akcijos ir po jos bendrovės apyvarta nepakito. Prašė atsižvelgti į tai, kad “Lukoil Baltija” Servisas geranoriškai bendradarbiavo, teikė visą įmanomą informaciją, o tai laikytina lengvinančia aplinkybe.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnis draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 4 d. klaidinančia reklama pripažįstama tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Atsižvelgus į tai, siekiant nustatyti, ar reklamos metu pateikta informacija yra klaidinanti reklama, būtina nustatyti šių aplinkybių visumą:
1. Informacija yra reklama pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.
2. Reklama klaidina ar gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia.
3. Reklama dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti šių asmenų ekonominį elgesį.
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.
Tyrimo metu surinkta informacija leidžia teigti, kad UAB “Lukoil Baltija” Servisas veikla laikytina komercine-ūkine veikla, o per radiją, spaudoje, skrajutėse ir reklaminiuose plakatuose skleista reklama yra tiesiogiai susijusi su UAB “Lukoil Baltija” Servisas vykdoma veikla ir skatina vartotojus naudotis pastarosios teikiamomis paslaugomis. Atsižvelgus į tai darytina išvada, kad per radiją, spaudoje, skrajutėse ir reklaminiuose plakatuose skleista reklama yra reklama, kaip ji apibrėžiama Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.
Spręsdama, ar reklama yra klaidinanti, Konkurencijos taryba vadovaujasi Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. numatytais kriterijais. Nustatant klaidinantį reklamos pobūdį, pakanka nustatyti, kad ji yra klaidinanti nors pagal vieną Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. numatytą kriterijų - šiuo atveju išsamumo kriterijų. Remiantis išsamumo kriterijumi reklamoje pateiktus reklaminius teiginius galima pripažinti neišsamiais, jeigu praleista tam tikra informacijos dalis, kurios pateikimas, atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateikiamą informaciją, būtinai reikalingas reklamos vartotojų klaidinimui išvengti.
Byloje surinkta informacija rodo, kad skelbtoje akcijoje galėjo dalyvauti ne visi akcijos metu “Lukoil” degalinėse pirkę degalų už 40 ir daugiau litų, o tik tie vartotojai, kurie atsiskaitė grynaisiais pinigais.
Vartotojai, pirkdami degalus, pirmiausia važiuoja prie degalų kolonėlės ir, tik įsipylę reikiamą kiekį degalų eina prie kasos. Tikėtina, kad dalis vartotojų, girdėję reklamą radijo bangomis, pildėsi degalų už reklamoje nurodytą sumą neabejodami girdėtos reklamos teisingumu ir siekdami dalyvauti UAB “Lukoil Baltija“ Servisas akcijoje. Todėl konstatuotina, kad informacijos apie atsiskaitymą už pirktus degalus grynaisiais pinigais pateikimas atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateikiamą informaciją buvo būtinai reikalingas vartotojų suklaidinimui išvengti. Tikėtina, kad radijo bangomis transliuota reklama, kurioje buvo praleista vartotojų suklaidinimui išvengti būtina informacija, galėjo turėti įtakos paprasto reklamos vartotojo ekonominiam elgesiui bei paskatinti “Lukoil” degalinėse pirkti degalų už 40 ir daugiau litų.
Darytina išvada, kad radijo stočių LR1, “Radiocentras” bei “Ruskoje Radio Baltija” transliuotuose reklaminio siužeto tekstuose: “... “Lukoil” degalinėse pilk degalų už 40 litų, trink akcijos bilietą ir laimėk ...” bei “... Šį savaitgalį pilk “Lukoil” degalų už penkiasdešimt litų ir gauk nuolaidų kortelę; akcija vyksta degalinėse Vilniuje Naugarduko ir Saltoniškių gatvėse, Kaune Raudondvario plente ir Šėtos gatvėje...” pateikta informacija yra klaidinanti reklama, nes reklamoje nurodoma informacija yra neišsami, reklamoje praleista informacijos dalis, kurios pateikimas, atsižvelgiant į kitą šioje reklamoje pateikiamą informaciją yra būtinai reikalingas reklamos vartotojų klaidinimui išvengti, t.y. reklamoje praleista informacijos dalis apie tai, kad skelbiamoje akcijoje gali dalyvauti tik tie vartotojai, kurie “Lukoil” degalinėse perka degalų už 40 ir daugiau litų ir atsiskaito grynaisiais pinigais. Radijo stočių transliuotuose siužetuose nurodžius visą informaciją apie atsiskaitymo būdą už degalus, dalis vartotojų galbūt būtų degalus pirkę kitose degalinėse.
Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Konkurencijos taryba, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, kai pažeidimas yra mažareikšmis ir pažeidimu nepadaroma esminės žalos reklamos įstatymo saugomiems asmenų interesams, gali ūkio subjektams taikyti administracinę nuobaudą - įspėjimą.
Žurnale, skrajutėse ir plakatuose buvo patalpintas visas reklamos tekstas ir visa informacija, kuri reikalinga suklaidinimui išvengti, t.y. buvo nurodyta, kad loterijoje dalyvauja tik asmenys, mokėję už degalus grynaisiais pinigais.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad suma, už kurią reikia įsipilti degalų norint dalyvauti loterijoje, yra sąlyginai nedidelė, todėl galima teigti, kad pakankamai didelė dalis vartotojų, degalinėse perskaitę akcijos “Prizinis “Lukoil” rugsėjis” reklaminius plakatus, už kurą galėjo sumokėti grynaisiais pinigais.
Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad reklamos davėjas už klaidinančios reklamos naudojimą atsako tik tuo atveju, jei jis neįrodo, kad šio įstatymo nuostatos buvo pažeistos ne dėl jo kaltės. Konstatuotina, kad UAB “Lukoil Baltija” Servisas yra klaidinančios reklamos davėja, kadangi tyrimo metu surinkti įrodymai patvirtino šią bendrovę savo iniciatyva ir interesais užsakius tyrimo metu nagrinėtą reklamą. Tyrimo metu UAB “Lukoil Baltija” Servisas nepateikė įrodymų, kad LR reklamos įstatymo 5 straipsnis buvo pažeistas ne dėl jos kaltės, todėl ši bendrovė yra atsakinga už klaidinančios reklamos skleidimą.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 5 str.2 d. 2 p., 19 str. 2 d. 1 ir 6 p., 22 str. 1 d.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti UAB “Lukoil Baltija” Servisas reklaminės akcijos “Lukoil” prizinis rugsėjis" metu skelbtus reklaminius teiginius “... “Lukoil” degalinėse pilk degalų už 40 litų, trink akcijos bilietą ir laimėk ...” bei “... Šį savaitgalį pilk degalų už 50 litų ir gauk nuolaidų kortelę ...” klaidinančia reklama.
2. Už klaidinančios reklamos naudojimą UAB “Lukoil Baltija” Servisas skirti administracinę nuobaudą - įspėjimą.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas