BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „MICHEL IR PARTNERIAI“ VEIKŲ ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2001 03 08
  • Nutarimo Nr.: 2/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams: V.Aleksienei, A.Karpavičiui, P.Kvietkauskienei, V.Rimkui, E.Navickaitei, J.Šovienei,
UAB „Michel ir partneriai“ apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuota Konkurencijos tarybos 2001 02 23 registruotu raštu Nr.1285, įteiktu 2001 02 26, tačiau posėdyje nedalyvavo.
viešajame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Michel ir partneriai“ veikų atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas buvo pradėtas 2001 m. sausio 4 d. nutarimu Nr.1 Konkurencijos tarybos iniciatyva. Laidojimo paslaugas teikianti UAB „Michel ir partneriai“ laidojimo namuose J.Matulaičio 3, Vilnius reklaminėje iškaboje pateikė informaciją „mirties liudijimų išrašymas“. Tyrimo metu nustatyta, kad Vilniaus mieste mirtį registruoja ir mirties liudijimus išrašo Savivaldybės teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius. UAB „Michel ir partneriai“ už 35 Lt mokestį pagal mirusiojo artimųjų raštiškus įgalinimus atlieka tarpininkavimo paslaugas gaunant minėtame skyriuje išrašytą mirties liudijimą bei pažymėjimą laidojimo pašalpai gauti.
Konkurencijos tarybos įgaliotas pareigūnas, atlikęs tyrimą savo pranešime Konkurencijos tarybai teigė, kad UAB „Michel ir partneriai“ reklaminis skelbimas „mirties liudijimų išrašymas“ galėjo klaidinti ir paveikti reklamos vartotojų, nežinančių tikrosios mirties liudijimų išdavimo tvarkos, ekonominį elgesį mokant 35 Lt už paslaugą, kurią be mokesčio galėtų gauti Civilinės metrikacijos skyriuje.
UAB „Michel ir partneriai“ 2000 01 10 raštu pripažino, kad reklaminėje iškaboje užrašas „dokumentų apiforminimas ir mirties liudijimų išrašymas“ nėra visiškai tikslus...„ir informavo, kad jis pakeistas užrašu „dokumentų sutvarkymas“.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Reklamos įstatymo 5 str. 1 d. draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 4 d klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Remiantis šiuo klaidinančios reklamos apibrėžimu, norint pripažinti UAB „Michel ir partneriai“ iškaboje minimą teiginį „dokumentų apiforminimas ir mirties liudijimų išrašymas“ klaidinančia reklama, reikia įrodyti šių aplinkybių visetą:
1) reikia nustatyti, kad teiginys yra reklama, remiantis Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.;
2) reikia nustatyti, kad reklama klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuri juos pasiekia;
3) reklama dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti šių asmenų ekonominį elgesį.
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis. UAB „Michel ir partneriai“ teikia laidojimo paslaugas, todėl iškaboje minimas teiginys “dokumentų apiforminimas ir mirties liudijimų išrašymas" tiesiogiai susijęs su UAB „Michel ir partneriai“ vykdoma veikla ir skatina naudotis jų teikiamomis paslaugomis. Taigi remiantis šiais samprotavimais galima teigti, kad teiginys „dokumentų apiforminimas ir mirties liudijimų išrašymas“ yra reklama.
Rinkoje egzistuojant veiksmingai konkurencijai, tą pačią prekę ar paslaugą teikiančių įmonių siūloma kaina yra panaši, konkurencinga. Taigi tikėtina, kad vartotojas, perskaitęs, kad UAB „Michel ir partneriai“ „išrašo“ mirties liudijimus, preziumuoja, kad šios įmonės siūloma paslaugos kaina yra konkurencinga ir mažai skiriasi nuo tą pačią paslaugą teikiančių konkurentų siūlomų kainų.
Rinkos ekonomikos sąlygomis prekė ar paslauga, kuri teikiama rinkoje tiesiogiai be tarpininkų, paprastai yra pigesnė nei prekė ar paslauga, teikiama vartotojams per tarpininkus. Taigi, tikėtina, kad vartotojas vietoj teisingo teiginio „tarpininkaujame išrašant“ perskaitęs neteisingąjį – „išrašome“ neįvertina UAB „Michel ir partneriai“ siūlomos tarpininkavimo paslaugos kainos ir tokiu būdu yra suklaidinamas.
Taip pat reikėtų pabrėžti, kad paslaugos kaina, yra santykinai didelė, turint omenyje, kad mirtį registruoja ir mirties liudijimus išrašo Savivaldybės teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius nemokamai, todėl mažai tikėtina, kad vartotojas, žinodamas, kad paslaugą galima gauti nemokamai, kreipsis šios paslaugos į tarpininką - UAB „Michel ir partneriai“.
Iš aukščiau nurodytų teiginių galima daryti išvadą, kad UAB „Michel ir partneriai“ reklaminis skelbimas „mirties liudijimų išrašymas“ galėjo klaidinti reklamos vartotojus, nežinančius tikrosios mirties liudijimų išdavimo tvarkos.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 19 straipsnio 2 dalimi,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. Pripažinti UAB „Michel ir partneriai“ reklaminį skelbimą „mirties liudijimų išrašymas“ klaidinančia reklama.
2. Įpareigoti UAB „Michel ir partneriai“ nuo Konkurencijos tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos nutraukti minėtos klaidinančios reklamos naudojimą.
3. Įspėti UAB „Michel ir partneriai“, kad, nenutraukus klaidinančios reklamos naudojimo, bus taikomos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatytos baudos.
 
Konkurencijos tarybos pirmininkas R.Stanikūnas