BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „NAUJASIS AITVARAS“ „VILNIAUS LAIKRAŠTIS VAKARO ŽINIOS“ VEIKSMŲ ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 1 DALIES REIKALAVIMUS

  • 2001 11 29
  • Nutarimo Nr.: 10/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus, sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, K.Martišienei, E.Pociūnienei, dalyvaujant proceso šalims:
„Vilniaus laikraštis Vakaro žinios vyriausiajam redaktoriui Raimundui Celencevičiui,
UAB „Lietuvos žinios“ generaliniam direktoriui Danui Arlauskui, įgaliotam atstovui Valdemarui Bužinskui,
Viešajame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Naujasis aitvaras“ „Vilniaus laikraštis “Vakaro žinios“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 6 straipsnio l dalies reikalavimus.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos nutarimu Nr.79 2001 liepos 16 d. UAB „Lietuvos žinios“ pareiškimo pagrindu.
2001 m. birželio 20 UAB „Lietuvos žinios“ kreipėsi raštu dėl UAB „Naujasis aitvaras“ „Vilniaus laikraštyje Vakaro žinios“ reguliariai spausdinamos reklamos, kurioje nurodoma, kad „VL Vakaro žinios“ šeštadienio numerio prenumerata - nepadoriai pigi! Netikite? Palyginkite su pigiomis bulvarinėmis „Lietuvos žiniomis“ (toliau pateikiamos abiejų leidinių kainų palyginimas)...VL Vakaro žinios perpus pigiau, o malonumo daugiau ! Pareiškėjas nurodo, kad „...visai neaišku kokiais kriterijais vadovaujantis jie įvardija dienraštį „Lietuvos žinios“ kaip bulvarinį laikraštį. Toks palyginimas yra nepagarbus ir žeminantis, nes lietuvių kalboje žodis „bulvarinis“ turi neigiamą prasmę...be to mums neaišku, kokiais kriterijais vertinamas malonumas, kurį patiria skaitytojas, skaitydamas „VL Vakaro žinias“ ir dienraštį „Lietuvos žinios“...“.
Atliekant tyrimą 2001 m. liepos 19 d. raštu Nr.06-01-924 buvo kreiptasi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją prie LR Seimo dėl sąvokos "bulvarinė" spauda prasmės paaiškinimo. Gautame iš komisijos tekste rašoma: „Žodis bulvarinis [<bulvaras>], kalbant apie spaudą, vartojamas perkeltine reikšme: „menkavertis, dažnai sensacingo pobūdžio, skiriamas neišlavinto skonio skaitytojams“, pvz.; bulvarinė spauda (žr.Tarptautinių žodžių žodynas. - Vilnius, 1985, p.78). „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (Vilnius, 1993, p.93) junginys bulvarinė spauda paaiškintas žodžiu prasta ir dar nurodyta, kad tai menkinamosios reikšmės pasakymas.“
2001 m. liepos 23 d. raštu Nr.06-01-941 buvo kreiptasi į UAB „Naujasis aitvaras“ „Vilniaus laikraštis Vakaro žinios“ dėl tyrimui reikalingos informacijos ir dokumentų pateikimo iki 2001 rugpjūčio 3 d. Atsakymas gautas 2001 rugpjūčio 3 d. , kuriame nurodama, kad minėta lyginamoji reklama buvo skelbta dienraščio „vilniaus laikraščio Vakaro žinios“ redakcijos iniciatyva, viso buvo išspausdinta 14 skelbimų, taip pat teigiama, kad „...Visi teiginiai šioje informacijoje atitinka tikrovę. Išsireiškimas „bulvarinis“ negali „būti vertinamas kaip menkavertis“, kadangi Žurnalistikos enciklopedijoje (Vilnius, Pradai, 1997) rašoma, kad tai kategorijai periodinių leidinių priklauso leidiniai "skelbiantys daugiausia intriguojančius, sensacingo pobūdžio rašinius, pasakojimus apie nusikaltėlių nuotykius, skandalingas aferas, spausdinantys asmeninio gyvenimo smulkmenas, intymių santykių aprašymus. Jie priklauso pramoginių leidinių grupei“.
Tyrimo rezultatai parodė, kad UAB „Naujasis aitvaras“ "Vilniaus laikraštis Vakaro žinios skelbdamas lyginamąją reklamą menkino konkurento UAB „Lietuvos žinios“ prekę - dienraštį „Lietuvos žinios“ skaitytojų akyse, taip pat lygino prekių savybes, kurios negali būti tikrinamos ir šiais veiksmais pažeidė LR reklamos įstatymo 6 straipsnio l dalies 3 ir 5 punktus.
Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, tyrimą atlikusi pareigūnė E.Pociūnienė pasiūlė Konkurencijos tarybai pripažinti UAB „Naujasis aitvaras“ „Vilniaus laikraštis Vakaro žinios“ skelbtą lyginamąją reklamą pagal LR reklamos įstatymo 6 straipsnio l dalies 3,5 punktus neleidžiama, įpareigoti nedelsiant nutraukti šios lyginamosios reklamos naudojimą, įspėti, kad per nustatytą laiką nenutraukus tokios reklamos naudojimą, bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatytos baudos.
Posėdyje dalyvavęs UAB „Lietuvos žinios“ įgaliotas atstovas V.Bužinskas paaiškino, kad prieš kreipiantis į Konkurencijos tarybą buvo kreiptasi į „VL Vakaro žinios“ ir prašoma geranoriškai nutraukti minėtą reklamą, kuri kenkia bendrovės reputacijai ir interesams. V.Bužinskas teigė, jog pagal Visuomenės informavimo įstatymą bet kuri šalis turi teisę manyti, kad bet kokios žinios žemina jos reputaciją, o kita šalis turi įrodyti, kad tokios žinios jos reputacijai nekenkia. Todėl 2001 m. birželio 30 d. buvo kreiptasi į UAB [Naujasis aitvaras“ su reikalavimą paneigti minėtoje reklamoje pateiktas žinias. V.Bužinskas paaiškino, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymą ir Aukščiausiojo Teismo Senato išaiškinimą dėl CK 7 ir 7' straipsnių žinia yra tai ką galima patikrinti tiesos kriterijumi, tuo tarpu malonumo kiekio negalima išmatuoti tiesos kriterijumi, todėl ir tokio palyginimo neturėtų būti. V.Bužinskas teigė, kad nutraukus minėtą reikiamą, prenumerata vėl padidėjo, todėl atstovo nuomone, galima teigti, kad dėl minėtos reklamos buvo padaryta žala. V.Bužinskas teigė, kad žodis "bulvarinis" lietuvių kalboje turi neigiamą prasmę ir toks pavadinimas netinka laikraščiui „Lietuvos žinios“, pats laikraštis taip savęs nevadina, todėl ir kiti neturi teisės to daryti. V.Bužinskas sutiko su pateiktomis tyrimo išvadomis ir siūlymais. UAB „Lietuvos žinios“ generalinis direktorius D.Arlauskas teigė, kad pagal „Baltijos tyrimai“ atliktus tyrimus „Lietuvos žinios“ laikraščio pagrindiniai skaitytojai yra išsilavinę, dideles pajamas turintys žmonės.
Posėdyje dalyvavęs „Vilniaus laikraštis Vakaro žinios“ vyriausias redaktorius R.Celencevičius patvirtino, kad minėta reklama buvo parengta „Vilniaus laikraštis Vakaro žinios“ redakcijos iniciatyva. R.Celencevičius teigė, kad Konkurencijos tarybai pradėjus tyrimą minėta reklama buvo nutraukta.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis. Pagal to paties įstatymo 2 str. 5 d. lyginamąją reklama pripažįstama tokia reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos.
Reklamos įstatymo 6 straipsnio l dalis numato kada yra leidžiama lyginamoji reklama. Šios straipsnio l dalies 3 punkte sakoma, kad lyginamoji reklama yra leidžiama, kada joje objektyviai lyginamos viena ar daugiau esminių, tikrinamų ir būdingų prekių ar paslaugų savybių, taip pat gali būti lyginama ir kaina. UAB „Naujasis aitvaras“ „Vilniaus laikraštyje Vakaro žinios“ paskelbtoje reklamoje nurodoma, kad „...Vilniaus laikraščio Vakaro žinios“ perpus pigiau, o malonumo daugiau!“ Prekės savybė teikti malonumą yra neišmatuojama, nes nėra kriterijų kuriais remiantis galima būtų įvertinti UAB „Naujasis aitvaras“ „Vilniaus laikraštyje Vakaro žinios“ skelbtą teiginį "malonumo daugiau“.
Reklamos įstatymo 6 straipsnio l dalies 5 punkte nurodoma, kad lyginamoji reikiama yra leidžiama kai nediskredituoja ir nemenkina konkurento prekių, paslaugų, jo prekių ar paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų žymenų, veiklos, jo teisinės, finansinės ar kitokios padėties. UAB „Naujasis aitvaras“ „Vilniaus laikraštyje Vakaro žinios“ skelbtoje reklamoje nurodoma, kad UAB „Lietuvos žinios“ dienraštis „Lietuvos žinios“ yra „pigios bulvarinės“. Valstybės lietuvių kalbos komisijos prie LR Šeimos paaiškinime sakoma, kad žodis „bulvarinis“ spaudos atžvilgiu turi menkinančią reikšmę, todėl toks dienraščio „Lietuvos žinios“ įvardinimas kaip „pigaus bulvarinio“ buvo menkinamojo pobūdžio.
UAB „Naujasis aitvaras“ „Vilniaus laikraštis Vakaro žinios“ skelbdamas lyginamąją reklamą menkino konkurento UAB „'Lietuvos žinios“ prekę - dienraštį „Lietuvos žinios“ skaitytojų akyse bei lygino nepalyginamas prekių savybes.
Vadovaudamasi LR reklamos įstatymo 6 str. l dalies 3 ir 5 punktais, 17 str. 2 dalimi, 19 str. l dalimi ir 22 str. 5 ir 9 dalimis,
Konkurencijos taryba nutarė:
Pripažinti, kad UAB „Naujasis aitvaras“ dienraštyje „Vilniaus laikraštis Vakaro žinios“ skelbta lyginamoji reklama: „VL „Vakaro žinios“ šeštadienio numerio prenumerata - nepadoriai pigi“! Netikite? Palyginkite su pigiomis bulvarinėmis „Lietuvos žiniomis“. „VL Vakaro žinios perpus pigiau, o malonumo daugiau ! “ neatitinka LR reklamos įstatymo 6 str. reikalavimų ir yra draudžiama.
Įpareigoti UAB „Naujasis aitvaras“ nedelsiant nutraukti l punkte nurodytos lyginamosios reklamos naudojimą.
Įspėti UAB „Naujasis aitvaras“, kad nesilaikius įpareigojimo nutraukti lyginamosios reklamos naudojimo bus skiriama LR reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatyta bauda.
Įpareigoti UAB „Naujasis aitvaras“ per 10 dienų nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos informuoti Konkurencijos tarybą apie nutarimo įvykdymą.
 
Pirmininkas R.Stanikūnas