Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „NAUJASIS NEVĖŽIS“ GALIMAI KLAIDINANČIOS REKLAMOS NAUDOJIMO REKLAMUOJANT KUKURŪZŲ DRIBSNIUS - SAUSUS PUSRYČIUS „OHO“ TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2002 04 18
  • Nutarimo Nr.: 45
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2002 m. balandžio mėn. 18 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl UAB „Naujasis Nevėžis“ galimų Konkurencijos bei Reklamos įstatymų pažeidimo veikų reklamuojant šios bendrovės gaminamus kukurūzų dribsnius - sausus pusryčius „OHO“.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Gamintojas - UAB „Naujasis Nevėžis“ - tiekė prekybos organizacijoms kukurūzų dribsnius - sausus pusryčius „OHO“ su reklaminiu užrašu ant jų „Rekomenduoja Dietologų asociacija“. Konkurencijos tarybos 2002 m. kovo mėn. 7 d. nutarimu Nr. 25 pradėto tyrimo metu nustatyta, kad organizacija „Lietuvos Dietologų asociacija“ Lietuvoje nėra registruota, o licencinės sutarties tarp pareiškėjo - Lietuvos dietologų draugijos ir UAB „Naujasis Nevėžis“ nėra.
Gamintojas bei reklamos davėjas - UAB „Naujasis Nevėžis“ - 2002 m. balandžio 8 d. raštu Nr.48 Konkurencijos tarybos administraciją informavo, kad iš karto nutraukė šią reklamą ir kreipėsi į Lietuvos dietologų draugiją, su kuria sutarė sudaryti licencinę sutartį. Apie tai, kad minėtos reklamos platinimas sustabdytas, bei tai , kad bus pasirašyta licencinė sutartis dėl Lietuvos dietologų draugijos vardo panaudojimo, Konkurencijos tarybos administraciją 2002 m. balandžio mėn. 2 d. raštu informavo ir pareiškėjas -Lietuvos dietologų draugija.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Yra pagrindo teigti, kad ant UAB „Naujasis Nevėžis“ gaminamų kukurūzų dribsnių - sausų pusryčių „OHO“ naudotą reklaminį užrašą „Rekomenduoja Dietologų asociacija“ sutinkamai su Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi galima vertinti kaip klaidinančią reklamą. Vadovaujantis Reklamos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 3 punktu, poveikio priemonė, kurią galima būtų taikyti pažeidėjui už Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą - įpareigojimas nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą. Šiuo atveju klaidinančios reklamos naudojimas nutrauktas.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies ir Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 ir 3 dalių reikalavimais,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Nutraukti tyrimą dėl UAB „Naujasis Nevėžis“ galimai klaidinančios reklamos naudojimo reklamuojant kukurūzų dribsnius - sausus pusryčius „OHO“.
2. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms nutrauktą tyrimą atnaujinti.
 
L.e. pirmininko pareigas Danguolė Klimašauskienė