BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „OLGA IR OLGA“ VEIKSMŲ ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNĮ TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2002 04 04
  • Nutarimo Nr.: 38
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2002 m. balandžio mėn. 4 d. posėdyje išnagrinėjo vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie UAB „OLGA ir OLGA“ veiksmus reklamuojant preparatą Negyvosios jūros purvas.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
UAB „OLGA ir OLGA“ importuoja Negyvosios jūros purvą iš Izraelio ir realizuoja Lietuvoje. Produktas buvo importuotas 2001 m. gruodžio mėn., iš viso 150 kg. ir iki š. m. kovo 1 d. parduota 71 kg. už 2508 litus. Bendrovė, realizuodama minėtą prekę pateikia vaistinėms ir reklamines skrajutes, kur nurodyta: NEGYVOSIOS JŪROS PURVAS Aukščiausios klasės gydomoji galia iš žemiausios pasaulyje jūros Negyvosios jūros purvas ..., gydo celiulitą. Kūno procedūros: 1. Celiulitui gydyti:.. 3. Galvos odos gydymas (nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo)...“ Kaip nurodė UAB „OLGA ir OLGA“ savo 2002 m. kovo 12 d. rašte konkurencijos tarybos administracijai, iš viso buvo pagaminta 1500 vnt. reklaminių skrajučių su aukščiau nurodytu reklaminiu tekstu. Pirkėjams išplatintos 38 reklaminės skrajutės, likutis sandėlyje - 1462 vnt. Reklamoje nurodytų Negyvosios jūros purvo gydomųjų savybių patvirtinimo įmonė nepateikė ir nurodo, kad preparato gydomosios savybės reklamoje buvo nurodytos dėl vertimo netikslumų. Minima įmonė nurodo, kad gavusi Konkurencijos tarybos administracijos raštą, kuriame pranešama, kad pradėtas tyrimas dėl įmonės veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo reikalavimams reklamuojant Negyvosios jūros purvą skubiai padarė reklamos teksto pataisymus. Taip pat iš vaistinių surinko ankščiau pagamintas reklamines skrajutes ir atspausdino kitas, su nauju reklaminiu tekstu kuriame nėra teiginių apie Negyvosios jūros purvo gydomąsias savybes. Reklaminės skrajutės, su Negyvosios jūros purvo reklamos naujuoju tekstu pavyzdys, pateiktas Konkurencijos tarybos administracijai.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
UAB „OLGA ir OLGA“ skelbta reklama gali būti nagrinėjama pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnį, nes šio straipsnio 1 punktas draudžia klaidinančią reklamą. Yra pagrindo manyti, kad UAB „OLGA ir OLGA“ reklamuodama Negyvosios jūros purvą galėjo pažeisti Reklamos įstatymo 5 straipsnį. Vadovaujantis Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 3 punktu poveikio priemonė, kurią butų galima taikyti pažeidėjui už Reklamos 5 straipsnio pažeidimą -įpareigojimas nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą. UAB „OLGA ir OLGA“ tyrimo metu geranoriškai pakeitė Negyvosios jūros purvo reklamos tekstą nauju, kuris nekelia abejonių dėl reklamos klaidinančio pobūdžio, todėl nėra pagrindo taikyti ausčiau nurodytą poveikio priemonę.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi ir Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 ir 3 dalimis,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Nutraukti tyrimą pradėtą vykdant Konkurencijos tarybos 2002 m. vasario mėn. 20 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl UAB „OLGA ir OLGA“ veiksmų atitikimo reklamos įstatymo 5 straipsniui“.
2. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms arba jeigu ūkio subjektas nesilaikys Reklamos įstatymo reikalavimų, nutrauktą tyrimą atnaujinti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas