BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „OMNITEL“ SKELBTOS REKLAMOS ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 IR 6 STRAIPSNIŲ REIKALAVIMUS

  • 2003 11 13
  • Nutarimo Nr.: 2S-13
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: Vytauto Kavaliausko, Jono Rasimavičiaus, Danguolės Klimašauskienės;
sekretoriaujant Zitai Balsienei;
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijai: Jūratei Šovienei, Elonui Šatui;
dalyvaujant UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ atstovams Mikaeliui Feigelovičiui, Šarūnui Keserauskui;
UAB „Omnitel“ atstovei Loretai Andziulytei;
2003 m. lapkričio 13 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Omnitel“ skelbtos reklamos atitikimo Reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsnių reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas 2003 m. liepos 18 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.1S-78 UAB „Tele 2“ pareiškimo pagrindu. 2003 m. rugpjūčio 11 d. pareiškėjas pareiškimą atsiėmė.
Tyrimo metu buvo nagrinėjamos šios reklamos:
1) š.m. liepos 2 - 10 d. radijo stotyse M-1, „Laluna“, „Radiocentras“, „Ruskoje radijo Baltija“, „Europen Hit Radio“ transliuota išankstinio apmokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos „Extra“ reklama:
„O dabar tie, kurie turi mobilųjį telefoną ir nori kalbėti - atsistokite į dešinę pusę. Tie, kurie turi mobilųjį telefoną ir nori pildyti savo sąskaitą - prašom stoti į kairę. Dešinėje mes matome daug jaunų, gražių veidų. O kairėje... kairėje mes nematome nieko. Mažiau pildyk - daugiau kalbėk! Visą vasarą kalbantiems daugiau nei minutę - Extra tik 7 ct ir dieną, ir naktį, ir siųsti SMS. Extra - būk mobilus!“ (toliau - radijo klipas Nr.1);
2) š.m. liepos 12-23 d. imtinai radijo stotyse M-1, „Laluna“, „Ruskoje radijo Baltija“, „Radiocentras“ „Europen Hit Radio“ transliuota papildyta aukščiau minėta reklama, kurioje nurodoma, jog reklamuojamas 7 ct tarifas taikomas tik Omnitel tinkle (toliau - radijo klipas Nr.2);
3) š.m. liepos 9-23 d. imtinai televizijos kanalais LNK, LRT, Tango TV, TV3, TV4 rodytas reklaminis išankstinio apmokėjimo mobiliojo ryšio „Extra“ 30 sekundžių trukmės vaizdo klipas (toliau - vaizdo klipas Nr.1);
4) š.m. liepos 16-24 d. imtinai televizijos kanalais LNK, LRT, Tango TV, TV3, TV4 rodytas reklaminis išankstinio apmokėjimo mobiliojo ryšio „Extra“ 15 sekundžių trukmės vaizdo klipas (toliau - vaizdo klipas Nr.2);
5) š.m. liepos 24 - rugpjūčio 10 d. imtinai televizijos kanalais LNK, LRT, Tango TV, TV3, TV4 buvo rodytas reklaminis išankstinio apmokėjimo mobiliojo ryšio „Extra“ 15 sekundžių trukmės vaizdo klipas (toliau - vaizdo klipas Nr.3).
Reklaminiuose vaizdo klipuose Nr.1 ir Nr.2 balsu buvo pasakomas tekstas: „Mažiau pildyk, daugiau kalbėk. Visą vasarą „Extra“ tik 7 ct ir dieną, ir naktį, ir siųsti SMS.“ Taip pat parodomas užrašas papildantis tekstą: „Omnitel tinkle. Pokalbiams nuo antros minutės“. Vaizdo klipe Nr.3 balsu pasakomas tekstas toks pat, o tekstas yra papildytas: „Diena. Naktis. Esames. Omnitel tinkle. Pokalbiams nuo antros minutės. Yra papildomų sąlygų.“
Pareiškėjas UAB „Tele2“ 2003 liepos 14 d. pareiškime Konkurencijos tarybos prašė aukščiau minėtą įvairiais žiniasklaidos kanalais skleidžiamą reklamą pripažinti klaidinančia, o per radiją skleistą reklamą pripažinti neleidžiama lyginamąja reklama. Tyrimo metu nustatyta, kad per radiją skleista išankstinio apmokėjimo mobiliojo ryšio „Extra“ reklama negali būti pripažinta lyginamąja reklama, kaip tai apibrėžiama Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje, kadangi tokia reklama laikoma reklama, kurioje tiesiogiai ar netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos. Nustatyta, kad nei tiesiogiai, nei netiesiogiai UAB „Omnitel“ konkurentas UAB „Tele2“, jo prekės ar paslaugos reklamoje nebuvo minimos.
Tyrimo metu buvo nustatyta, jog potencialus išankstinio apmokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos vartotojas gali būti suklaidintas radijo klipuose Nr.1 ir Nr.2 bei vaizdo klipuose Nr.1 ir Nr.2 nenurodžius sąlygų, kuriomis galima pasinaudoti reklamuojamais „Extra“ paslaugos tarifais. Tokią tikimybę patvirtina Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pateikta nuomonė, išdėstyta Konkurencijos tarybai 2003 08 05 rašte Nr. S1-470-(1.7): „sakinys „Visą vasarą kalbantiems daugiau nei minutę „Extra“ - tik 7 centai ir dieną, ir naktį, ir siųsti SMS“ suprantamas vienareikšmiškai - t.y., kad paslauga „Extra“ suteikia galimybę visą parą skambinti mobiliojo ryšio telefonu už visas pokalbio minutes mokant po 7 ct, jeigu pokalbis ilgesnis nei 1 min.“.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad paslaugos „Extra“ vartotojai galėjo pasinaudoti reklamuojamais pokalbių tarifais dienos valandomis (9.00-21.00), jei yra pasirinkę planą „Diena“, kitomis valandomis vartotojai, pasirinkę minėtą planą, už pokalbio minutę „Omnitel“ tinkle moka nuo 30 ct iki 1,5 Lt, SMS siuntimo kaina nuo 15 ct iki 25 ct. Nakties valandomis (19:00-9:00) „Extra“ vartotojai gali pasinaudoti reklamuojamu tarifu, jei yra pasirinkę planą „Naktis“, kitomis valandomis vartotojai, pasirinkę šį planą, už pokalbio minutę „Omnitel“ tinkle moka nuo 30 ct iki 1.5 Lt, SMS siuntimo kaina nuo 15 ct iki 25 ct. Reklamuojamu SMS tarifu „Extra“ vartotojai gali pasinaudoti tik tuomet, jei yra pasirinkę planą „ESaMeS“, kitomis valandomis vartotojai, pasirinkę šį planą, už pokalbio minutę „Omnitel“ tinkle moka nuo 30 ct iki 1,5 Lt. Plano keitimo mokestis yra 1 Lt. Tyrimą atlikęs pareigūnas atkreipė dėmesį į tai, jog planas „Para“ nesuteikia šį planą turinčiam „Extra“ vartotojui galimybės pasinaudoti nė vienu iš reklamuojamų tarifų, tačiau būtent tokį planą gauna naujasis „Extra“ paslaugos vartotojas. Tokiu būdu, potencialus „Extra“ vartotojas, kurį pasiekia minėta reklama, tikisi kalbėti visą parą „Omnitel“ tinkle tik už 7 ct nuo antros pokalbio minutės, tačiau tokia galimybe jis gali pasinaudoti tik vieną parą, t.y. pasikeisti jam suteiktą planą „Para“ į planą „Diena“, o pastarąjį pasikeisti į planą „Naktis“, nes naujam „Extra“ vartotojui yra suteikiami 2 Lt plano keitimui. Norėdamas kitomis dienomis kalbėti reklamuojamais tarifais vartotojas kasdien turėtų mokėti po 2 Lt už plano keitimus (o jei norėtų dar ir siųsti SMS už 7 ct - 3 Lt kasdien), tačiau apie tai reklamoje neužsimenama. Tyrėjo nuomone, yra didelė tikimybė, jog tokia klaidinanti reklama gali paveikti potencialaus „Extra“ paslaugos vartotojo ekonominį elgesį ir paskatinti jį pasinaudoti „Extra“ paslauga. Žinodamas apie sąlygas, kuriomis galima pasinaudoti reklamuojamais pokalbių bei SMS siuntimo tarifais, vartotojas gal būtų pasirinkęs ne paslaugą „Extra“, o konkurentų teikiamas analogiškas paslaugas „Pildyk“ arba „Labas“, kurių kainos yra panašios kaip ir „Extra“ paslaugos tarifai, arba visai nesinaudotų išankstinio apmokėjimo mobiliojo ryšio paslaugomis.
Tyrimo metu buvo nustatyta, jog šios reklamos davėjas yra UAB „Omnitel“. UAB „Omnitel“ užsakymu šią reklamą sukūrė ir pagamino UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“, t.y. ši įmonė yra aukščiau minėtos reklamos gamintoja. Tyrimo metu reklamos davėjas UAB „Omnitel“ pateikė pakankamai įrodymų, jog atsakomybė už analizuojamą reklamą, ją pripažinus klaidinančia, tenka šios reklamos gamintojui UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“. Remiantis minėtais įrodymais galima teigti, jog reklamos gamintojas UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“, sutartimi įsipareigojęs įvertinti, ar analizuojama reklama atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (įskaitant ir ar reklama nėra klaidinanti pagal Reklamos įstatymo nuostatas), turėdamas reklamos davėjo pateiktą išsamią informaciją apie būsimos „Extra“ akcijos sąlygas, žinojo, ar turėjo žinoti, kad jo sukurta ir pagaminta reklama yra klaidinanti pagal Reklamos įstatymo nuostatas. Tai, jog klaidinanti reklama buvo panaudota dėl reklamos gamintojo kaltės, pripažįsta ir pats reklamos gamintojas UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“, kuris nurodė, jog reklaminiame radijo klipe Nr.1 dėl gamybos klaidos nebuvo nurodyta, jog 7 ct tarifas už pokalbio minutę taikomas tik pokalbiams „Omnitel“ tinkle. Įvertinus visus aukščiau pateiktus įrodymus bei argumentus, E.Šato nuomone, pagrįstai galima teigti, jog UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ tenka atsakomybė už klaidinančios reklamos (reklaminių radijo klipų Nr.1 ir Nr.2 bei vaizdo klipų Nr.1 ir Nr.2) naudojimą.
Tyrimą atlikęs pareigūnas, vadovaujantis Reklamos įstatymo 19 str. 2 dalies 6 punktu, atsižvelgus į 22 str. 10 dalyje numatytus baudų skyrimo kriterijus, t.y. jog pažeidimas tęsėsi pakankamai ilgą laiką nuo š.m. liepos 2 d. iki liepos 24 d. ir buvo padarytas pakankamai dideliu mastu (reklama skleista penkiose radijo stotyse bei penkiais televizijos kanalais), pasiūlė Konkurencijos tarybai skirti UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ piniginę baudą.
Posėdyje dalyvavęs UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ atstovas Mikaelis Freigelovičius teigė, jog nagrinėjamas atvejis yra laikytinas daugiau nesusipratimu, nei pažeidimu. Galima žala įmonės reputacijai yra labai svarbi. Įmonė yra geriausia įmonė, veikianti reklamos srityje Lietuvoje: įmonė buvo pripažinta „Metų agentūra“ praėjusiais metais, yra pelniusi tarptautinius apdovanojimus ir tuo pačiu reprezentavusi Lietuvos vardą kitose šalyse, įmonei buvo patikėta reklamuoti referendumą dėl stojimo į ES, todėl įmonės reputacija yra pats svarbiausias aspektas ir įmonė ją labai saugo. Tą patvirtina ir įmonės sudaromos sutartys tiek su „Omnitel“, tiek ir su kitais klientais. Bendrovė prisiima atsakomybę už pagamintos reklamos atitikimą teisės aktams. Jei nagrinėjamu atveju bendrovė būtų turėjusi tikslą suklaidinti vartotoją, tai būtų buvę padaryta visose žiniasklaidos priemonėse, kuriose buvo skleidžiama reklama. Buvo padaryta gamybos klaida, kuri negalėjo pakenkti vartotojams, be to, pastebėjus minėtą klaidą, ji tuojau pat buvo ištaisyta. Bendrovė dės visas pastangas, jog būtų išvengta galimų pažeidimų. Nagrinėjamas atvejis bus rimtas signalas bendrovei skirti tam daugiau dėmesio ir tas bus padaryta. UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ atstovas paaiškindamas dėl radijo ir TV priemonėmis skleidžiamos reklamos specifikos, teigė, jog tai yra labai brangus reklamos skleidimo būdas, šiuo atveju vadovaujamasi bendra praktika (tą patvirtina ir pasaulinė praktika) - pateikiama pagrindinė žinia, kartu tikint, kad žmonės susipažįsta su žymiai didesne jiems prieinamos informacijos dalimi.
Posėdyje dalyvavęs UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ atstovas Šarūnas Keserauskas teigė, kad labai svarbi yra aplinkybė, jog nagrinėjama reklama, skleista radijuje, nenurodant, kad pasiūlymas galioja tik „Omnitel“ tinkle, buvo tik labai trumpą laiką - 07.02-07.10 dienomis; klaidinimas įvyko dėl gamybos klaidos, kuri buvo nedelsiant ištaisyta, nepaisant to, kad, bendrovės nuomone, tai neturėjo jokio poveikio vartotojams; remiantis protingumo kriterijais ir visa prieinama informacija, suklaidinimas yra mažai tikėtinas, nes informacija buvo pateikiama ir kitoje reklaminėje medžiagoje: trumposiomis žinutėmis, plakatuose, skrajutėse, internete ir pan. Dėl radijuje ir TV skleistos reklamos, nenurodant sąlygų, kuriomis galima pasinaudoti reklamuojamais tarifais, taip pat galioja aukščiau pateikti argumentai, būtent, jog reikia vertinti visą vartotojui prieinamą informaciją: trumpąsias žinutes, be to, kiekvienas vartotojas, įsigydamas „Extra“ paslaugos komplektą, gauna „Naudotojo vadovą“, taip pat yra mokėjimo planų aprašymai ir t.t.
Atstovas teigė, kad audio ir video reklama yra labai brangi, todėl informacija turi būti pateikta labai koncentruota, ir todėl neišvengiamai nurodomi tik patys būtiniausi reklamuojamos paslaugos parametrai. Tokiu būdu skleidžiama reklama yra skirta tik atkreipti vartotojų dėmesį ir vartotojas nesirenka paslaugos tik pagal radijo ar TV reklamą, o prieš pirkdamas paslaugą turi visas galimybes susipažinti su visa informacija, kuri yra pateikiama kitose reklamos priemonėse.
Teigė, kad reklama būtų pagrįstai pripažinta klaidinančia, turi būti remiamasi pakankamai didelės vartotojų dalies suklaidinimo faktais arba įrodymais, kurie patvirtintų tokio suklaidinimo faktinę galimybę, t.y. poveikį ekonominiam elgesiui, o pranešime nesimato, kad tyrėjai būtų rėmęsi kuo nors kitu nei savo subjektyviais vertinimais. Be to, Reklamos įstatymo 22 str. 1 d. yra nurodyta, jog pažeidimo mastas visų pirma suprantamas kaip padaryta žala šio įstatymo saugomiems asmenų interesams, tuo tarpu pranešime nėra pateikta jokių duomenų apie asmenims padarytą žalą ir jos dydį, todėl minėtas tvirtinimas, kad pažeidimas yra padarytas pakankamai dideliu mastu, yra nepagrįstas. Pranešime pateikiamas siūlymas skirti „Brand Sellers DDB Vilnius“ baudą, bet nenurodytas siūlomos baudos dydis. Siūlomos baudos dydis buvo nurodytas tik posėdžio metu tyrėjui pristatant pranešimą. Tokiu būdu pranešimas prieštarauja Konkurencijos įstatymu suteiktai įtariamo pažeidimu ūkio subjekto teisei į gynybą, nes nebuvo galimybės pateikti paaiškinimus, kodėl su siūlomu baudos dydžiu nesutinkama.
UAB „Omnitel“ atstovė teigė, jog sutinka su UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ atstovų pateiktais argumentais, jog nagrinėjama reklama nėra klaidinanti.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Dėl ūkio subjekto, trauktino administracinėn atsakomybėn pagal LR reklamos įstatymo 21 straipsnį
Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad reklamos davėjas už klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą atsako tik tuo atveju, jei jis neįrodo, kad šio įstatymo nuostatos buvo pažeistos ne dėl jo kaltės. Tyrimo išvadas bylų nagrinėjimo posėdyje pristatęs Konkurencijos tarybos įgaliotas pareigūnas pagrįstai konstatavo, kad už minėtų Reklamos įstatymo straipsnių pažeidimą atsakomybėn trauktina yra reklamos gamintoja UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“, o ne reklamos davėja UAB „Omnitel“. Nustatant, kuris ūkio subjektas pagal Reklamos įstatymo nuostatas turėtų būti traukiamas administracinėn atsakomybėn, buvo vertinama UAB „Omnitel“ ir UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Pagal šios sutarties nuostatas reklamos gamintoja yra įsipareigojusi atlikti UAB „Omnitel“ siūlomų produktų teisinį įforminimą ir prisiimti atsakomybę už šių produktų neatitikimą Lietuvos Respublikos teisinei bazei. Konkurencijos tarybos nuomone, sutarties nuostatos dėl atsakomybės prisiėmimo nepanaikina UAB „Omnitel“ atsakomybės pažeidus Reklamos įstatymo nuostatas, tačiau tyrėjams bendrovė pateikė papildomų įrodymų, kad reklamos gamintojui buvo pateikta teisinga ir išsami pirminė informacija reklaminei kampanijai.
Dėl reklamos pripažinimo neleidžiama lyginamąja reklama
Išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos „Extra“ reklama negali būti pripažinta lyginamąja reklama, kaip tai apibrėžiama Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje. Pagal šį straipsnį lyginamąja reklama laikoma reklama, kurioje tiesiogiai ar netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos. Iš byloje esančios medžiagos matyti, jog nėra pagrindo pripažinti radijo stotyse skleistą reklamą lyginamąja, nes joje nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos. Žodžių „pildyk“ ir „pildyti“ naudojimas reklamoje nėra pakankamas, kad galima būtų nustatyti jų sąsają su konkrečiu ūkio subjektu - UAB „Tele2“. Šie žodžiai yra bendriniai ir yra būtini norint apibūdinti išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugas. Taigi nėra pagrindo žodžių „pildyk“, „pildyti“ tapatinti su UAB „Tele2“ teikiamomis išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugomis ir per radiją skleistą reklamą pripažinti lyginamąja reklama.
Dėl reklamos pripažinimo klaidinančia reklama
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnis draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 4 d. klaidinančia reklama pripažįstama tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Atsižvelgus į tai, siekiant nustatyti, ar reklamos metu pateikta informacija yra klaidinanti reklama, būtina nustatyti šių aplinkybių visumą:
1. Informacija yra reklama pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.
2. Reklama klaidina ar gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia.
3. Reklama dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti šių asmenų ekonominį elgesį.
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.
Tyrimo metu surinkta informacija leidžia teigti, kad UAB „Omnitel“ veikla laikytina komercine-ūkine veikla, o spaudoje, televizijoje ir per radiją skleista reklama yra susijusi su UAB „Omnitel“ vykdoma veikla ir skatina vartotojus naudotis pastarosios teikiamomis paslaugomis. Atsižvelgus į tai darytina išvada, kad spaudoje, televizijoje ir per radiją skleista reklama yra reklama pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.
Spręsdama, ar reklama yra klaidinanti, Konkurencijos taryba vadovavosi Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. numatytais kriterijais. Nustatant klaidinantį reklamos pobūdį, pakanka nustatyti, kad ji yra klaidinanti nors pagal vieną Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. numatytą kriterijų – šiuo atveju išsamumo kriterijų. Remiantis išsamumo kriterijumi reklamoje pateiktus reklaminius teiginius galima pripažinti neišsamiais, jeigu praleista tam tikra informacijos dalis, kurios pateikimas, atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateikiamą informaciją, būtinai reikalingas reklamos vartotojų klaidinimui išvengti.
Tyrimą atlikusio pareigūno surinkta informacija leidžia teigti, kad radijo stotyse skleistas reklaminis radijo klipas Nr.1 gali būti vertinamas kaip klaidinanti reklama, nes šioje reklamoje pateikiama informacija yra neišsami, praleista informacijos dalis, kurios pateikimas, atsižvelgiant į kitą šioje reklamoje pateikiamą informaciją yra būtinai reikalingas reklamos vartotojų klaidinimui išvengti. Šioje reklamoje kaip patraukli reklamuojamos paslaugos „Extra“ savybė, kuria siekiama skatinti naudotis šia paslauga, yra pasirinkta pokalbio minutės kaina (nuo antros minutės) bei SMS kaina, todėl būtina nurodyti, kada galima pasinaudoti reklamuojamais 7 ct tarifais, t.y. nurodyti, jog šis tarifas taikomas tik kalbant ir siunčiant SMS „Omnitel“ tinkle. Priešingu atveju reklamos vartotojas, remdamasis reklamoje pateikta informacija, galėjo pagrįstai suprasti, jog nurodytos kainos taikomos visiems „Extra“ paslaugos vartotojų pokalbiams (nuo antros pokalbio minutės) bei visoms siunčiamoms SMS nepriklausomai nuo to, į kokį tinklą Lietuvoje skambinama ar siunčiama SMS. Tuo tarpu paslaugos „Extra“ vartotojams pokalbio minutės kaina skambinant į kitus tinklus Lietuvoje priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo plano bei laiko svyruoja nuo 30 ct iki 2 Lt; SMS kaina į kitus tinklus Lietuvoje priklausomai nuo mokėjimo plano svyravo nuo 9 ct iki 25 ct.
Dėl reklamos poveikio vartotojų ekonominiam elgesiui
Atsižvelgiant į būdą, kuriuo galima tapti išankstinio apmokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos vartotoju (tai yra pakankamai paprasta - nereikia pasirašyti jokios sutarties, kurioje būtų nurodytos paslaugos teikimo sąlygos) bei į tai, jog 7 ct tarifas taikomas pokalbių minutėms nuo antros minutės bei SMS siuntimo tarifas 7 ct yra gerokai mažesni nei „Labas“ bei „Pildyk“ paslaugos vartotojams taikomi tarifai, tikėtina, kad minėta reklama gali paveikti paprasto reklamos vartotojo (potencialaus išankstinio apmokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos vartotojo) ekonominį elgesį. Žinodamas, jog reklamuojamas 7 ct tarifas taikomas tik „Omnitel“ tinkle, potencialus šios paslaugos vartotojas gal būt rinktųsi kitą išankstinio apmokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos tiekėją, įvertindamas, kurio tiekėjo siūlomos sąlygos jam yra priimtiniausios, įskaitant ir pokalbių kituose tinkluose kainas bei SMS siuntimo į kitus tinklus kainas, arba visai nesinaudotų išankstinio apmokėjimo mobiliojo ryšio paslaugomis.
Tikimybė, kad tam tikros reklamos vartotojai gali būti suklaidinti ir paveiktas jų ekonominis elgesys, paprastai vertinama nagrinėjant konkrečią atskirą reklamą nesiejant jos su kitomis reklamomis, nebent būtų pateikti įrodymai, jog šios reklamos vartotojai prieš įsigydami prekę ar pasinaudodami paslauga neišvengiamai turėjo gauti informaciją iš kitos reklamos, kurios dėka būtų išvengta klaidinimo ir nebūtų paveiktas ekonominis reklamos vartotojų elgesys. Šiuo nagrinėjamu atveju UAB „Omnitel“ bei UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ tokių įrodymų nepateikė.
Analizuojamoje reklamoje nėra jokios užuominos ar nuorodos, kad teiginys „Ir dieną, ir naktį, ir siųsti SMS“ turi būti siejamas su paslaugos „Extra“ planais „Diena“, „Naktis“, „eSaMeS“ ar nuorodos į kitą informacijos šaltinį, iš kurio būtų galima sužinoti apie tai, jog aukščiau minėtas teiginys turi būti siejamas su paslaugos „Extra“ planais. Nors reklamos vartotojas ir žinotų apie egzistuojančius „Extra“ paslaugos planus, jis gali susidaryti pagrįstą nuomonę, jog reklamoje nurodytais tarifais akcijos metu galima naudotis visą parą nepriklausomai nuo turimo plano, nes paprastai akcijų metu prekės ir paslaugos vartotojams yra pasiūlomos kitokiomis išskirtinėmis sąlygomis, be to, minėtose reklamose nenurodyta, jog yra kažkokių papildomų sąlygų.
Tyrimo metu ir bylų nagrinėjimo posėdžio metu UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ buvo pateikti paaiškinimai, kad reklaminiame radijo klipe Nr.1, kur nebuvo nurodyta, jog 7 ct tarifas už pokalbio minutę taikomas tik pokalbiams Omnitel tinkle yra gamybos klaida ir kad pastebėjus šia klaidą ji buvo nedelsiant pataisyta, yra vertintini kaip netiesioginis UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ pripažinimas, kad aukščiau minėta reklama buvo klaidinanti reklama.
Reklamos įstatymo nuostatos nereikalauja, jog pripažįstant reklamą klaidinančia privaloma nustatyti, kad ši reklama suklaidino reklamos vartotoją, užtenka įrodyti, jog reklama gali suklaidinti jos vartotoją. Iš LR Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalies turinio matyti, kad pripažinimui, jog reklama yra klaidinanti ar gali būti klaidinanti, atitinkamų pasekmių reklamos vartotojui įrodymas nebūtinas, todėl, Konkurencijos tarybos nuomone, protingumo kriterijus, nustatant galimybę suklaidinti vartotojus, šioje byloje yra taikomas pagrįstai ir tinkamai.
Dėl baudos dydžio nurodymo tyrimą atlikusio pareigūno pranešime Konkurencijos tarybai
Konkurencijos įstatymo 30 straipsnyje nustatyta, kad tyrimą atlikęs pareigūnas bylą su savo išvadomis ir pasiūlymais perduoda nagrinėti Konkurencijos tarybos posėdžiui ir apie priimtą sprendimą privalo pranešti pareiškėjui ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Pagal Konkurencijos įstatymo 32 ir 34 straipsnius ūkio subjektai gali susipažinti su įgaliotų pareigūnų padarytomis tyrimo išvadomis, duoti paaiškinimus raštu ir žodžiu, pagal 36 straipsnį Konkurencijos tarybos nutarimas turi remtis tik tomis tyrimo išvadomis ir faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių asmuo, įtariamas Konkurencijos įstatymo pažeidimu, turėjo galimybę duoti paaiškinimus. Įstatymas nustato, kad bylos šalims turi būti suteikta teisė susipažinti su bylos faktinėmis aplinkybėmis ir tyrimo išvadomis, tai yra ūkio subjekto veikos kvalifikavimu. Galimos skirti baudos dydžiai už atitinkamus įstatymo pažeidimus yra žinomi ūkio subjektams, nes jie yra nustatyti įstatyme. Taigi, pažeidimu įtariamam ūkio subjektui turi būti suteikta teisė gintis ne dėl baudos, o dėl padarytos veikos.
Tyrimą atlikusiam pareigūnui nėra privaloma kartu su tyrimo išvadomis ūkio subjektui pranešti apie jo pasiūlymą skirti konkrečią piniginę baudą, nes pasiūlymai, pagal įstatymą, yra perduodami tik Konkurencijos tarybai. Pasiūlyta bauda negali lemti Konkurencijos tarybos sprendimo skirti atitinkamo dydžio baudą konkrečioje byloje, nes pagal Konkurencijos įstatymo 36 straipsnį baudos dydžio skyrimas yra Konkurencijos tarybos prerogatyva.
UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ su tyrimo išvadomis susipažino ir atsiuntė Konkurencijos tarybai savo paaiškinimus dėl tyrimo išvadų raštu. Apie tyrimo metu surinktus įrodymus ir kitas su pažeidimu susijusias aplinkybes UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ taip pat pareiškė savo nuomonę ir atsikirtimus bylų nagrinėjimo posėdyje žodžiu. Reklamos įstatymo nuostatų pažeidimu įtariami ūkio subjektai žino už atitinkamą pažeidimą galimą skirti baudą – ji numatyta Reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje. Darytina išvada, kad nėra pagrindo teigti Konkurencijos tarybai pažeidus UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ teisę į gynybą.
Dėl lengvinančių aplinkybių
Tyrimo metu nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, kad buvo padaryta esminė žala Reklamos įstatymo saugomiems interesams. Skirdama UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ administracinę nuobaudą Konkurencijos taryba atsižvelgia į tai, kad pažeidimas truko gana trumpą laiko tarpą, kad šis pažeidimas UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ atstovų teigimu buvo gamybos klaida, kurią pastebėjus ji buvo nedelsiant ištaisyta - UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ gaminta reklama buvo iš karto pakeista. Konkurencijos taryba taip pat atsižvelgia į tai, kad minėtas ūkio subjektas apgailestavo dėl savo padaryto pažeidimo ir pasižadėjo ateityje tokių pažeidimų išvengti.
Remiantis teisingumo ir protingumo kriterijais UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ skiriama administracinė nuobauda – įspėjimas.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 5 str., 19 str. 2 d. 1 ir 6 p., 22 str. 1 d.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti radijo stotimis (reklaminiai radijo klipai Nr.1 ir Nr.2) bei televizijos kanalais (reklaminiai klipai Nr.1 ir Nr.2) skleistą reklamą, reklamuojant išankstinio apmokėjimo mobiliojo ryšio paslaugas „Extra“, klaidinančia reklama.
2. Už klaidinančios reklamos naudojimą skirti UAB „Brand Sellers DDB Vilnius“ įspėjimą.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas