Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „OMNITEL“ VEIKSMŲ ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2004 09 09
  • Nutarimo Nr.: 2S-10
  • Papildomas tyrimas

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno, Konkurencijos tarybos narių: Vytauto Kavaliausko, Jono Rasimavičiaus ir Gendriko Stuko;

sekretoriaujant Zitai Balsienei;

dalyvaujant Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojams: Vytautui Gliebui, Vidai Vorobjovai, Jūratei Šovienei, Jurgitai Brėskytei;

AB „Tele2“ (pareiškėjas)  atstovams: advokato padėjėjui Tadui Bukauskui ir advokatui Ramūnui Kontrauskui;

UAB „Omnitel“ atstovams: Dainiui Pupkevičiui, Jurgitai Šlekytei ir advokatui Jauniui Gumbiui

viešame bylų nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo bylą dėl UAB „Omnitel“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus.

Konkurencijos taryba  n u s t a t ė:

Dėl nagrinėjamų UAB „Omnitel“ veiksmų tyrimo metu gautas UAB „Eurocom“ skundas. Tačiau UAB „Eurocom“ skundas prie tyrimo bylos nebuvo prijungtas, UAB „Eurocom“ nebuvo įtraukta į bylos nagrinėjimo procesą, UAB „Eurocom“ nebuvo pranešta apie tyrimo išvadas ir apie viešą bylos nagrinėjimo posėdį.

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:

Prie tyrimo bylos neprijungus UAB „Eurocom“ skundo, tyrimo metu nebuvo ištirtos ir įvertintos skunde pateiktos aplinkybės bei įrodymai. Asmenys, Konkurencijos tarybai pateikę prašymą pradėti tyrimą dėl Reklamos įstatymo pažeidimo ir pridėję patvirtinančius įrodymus, įtraukiami į bylos nagrinėjimą. Šie asmenys tyrimo atlikimo bei bylos nagrinėjimo metu turi teisę naudotis Konkurencijos įstatyme ir Konkurencijos tarybos darbo reglamente numatytomis proceso šalies teisėmis. UAB „Eurocom“ nebuvo įtraukta į bylos nagrinėjimo procesą ir negalėjo susipažinti su tyrimo išvadomis, duoti paaiškinimus, susipažinti su tyrimo medžiaga, naudotis kitomis teisėmis.

Konstatuotina, kad tyrimo metu nepilnai  ištirtos ir įvertintos visos su byla susiję aplinkybės. Viešame bylos nagrinėjimo posėdyje šių aplinkybių ištirti ir trūkumų pašalinti negalima.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 str.1 d., Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 36 str. 1 d. 4 p. ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento 51.4 p.,

Konkurencijos taryba n u t a r i a:

Grąžinti bylą papildomam tyrimui atlikti.

 

Pirmininkas Rimantas Stanikūnas