BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „ROMIKSAS“ VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. I-2878 7 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PUNKTO IR REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2001 05 18
  • Nutarimo Nr.: 7/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: A.Klimo, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams: V.Aleksienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei, E.Paciūnienei, V.Vyšniauskienei,
Proceso šalys:
UAB „Romiksas“ apie Konkurencijos tarybos posėdžio vietą ir laiką buvo informuota 2001 m. gegužės 9 d. laikraštyje "Respublika" išspausdinant skelbimą, tačiau bendrovės atstovai posėdyje nedalyvavo.
viešajame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Romiksas“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo Nr. I-2878 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas buvo pradėtas 2000 m. spalio 5 d. nutarimu Nr.113 Konkurencijos tarybos iniciatyva.
2000 m. rugsėjo 16 ir 30 dienomis dienraščio „Lietuvos rytas“ savaitiniame žurnale „TV antena“ ir 2000 m. spalio 27 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ savaitiniame žurnale „Stilius“ buvo išspausdinta reklama pavadinimu „Unikalus lieknėjimo metodas...“, kur reklamuojamas preparatas „Super Line double action“, kuris „...padės jums netekti vidutiniškai nuo 4 iki 10 kilogramų per mėnesį. Jūsų liemuo susiaurės keliais centimetrais, išnyks riebalų „klostės“ ant klubų ir šlaunų... Jūs patobulinsite savo figūrą be valios pastangų, be sporto, be specialios dietos... Prarasti kilogramai jau nebegrįš…“.
Atliekant tyrimą dėl UAB „Romiksas“ galimo Konkurencijos įstatymo Nr.I-2878 7 str. 1 d. 2 p. pažeidimo, bendrovė į jai siunčiamus raštus neatsakė ir tuo labai apsunkino tyrimo eigą. 2001 kovo 8 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.3/b už Konkurencijos tarybos nurodymų pateikti informaciją nevykdymą bendrovei buvo skirta 15000 Lt bauda.
Tyrimo metu buvo kreiptasi į Sveikatos apsaugos ministerijos Respublikinį mitybos centrą dėl preparato „Super Line Double Action“ registracijos. Iš gautų dokumentų tapo aišku, kad šis preparatas Respublikiniame mitybos centre 2000 m. liepos 17 d. buvo registruotas kaip specialios paskirties maisto produktas - maisto papildas. Pažymėjimas išduotas UAB „Romiksas“, kuri yra šio preparato platintoja. Respublikiniame mitybos centre suderintame etiketės eskize nurodyta, kad Super Line Double Action sudėtyje yra augalo guarana milteliai. Vienoje kapsulėje yra 4 procentai kofeino, kurio poveikis - kelti tonusą ir atstyti organizmo darbingumą.
Nesąžiningos konkurencijos tyrimų skyrius pateikė Konkurencijos tarybai išvadą, kad UAB „Romiksas“ pateikti teiginiai reklamuojant preparatą „Super Line Double Action“ neatitinka maisto papildų savybių bei Respublikiniame mitybos centre suderintos preparato etiketės eskizo teiginių.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Tyrimas buvo pradėtas 2000 spalio 5 d. dėl UAB „Romiksas“ Konkurencijos įstatymo Nr.I-2878 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimo, kuris draudžia klaidinti vartotojus, nurodant neteisingas žinias apie prekės kokybę, vartojimo savybes, pagaminimo vietą ir būdą, parduodamą kiekį ir kainą. Tyrimo metu nustatyta, kad reklamoje skelbiama informacija neatitinka informacijos, kuri buvo suderinta Respublikiniame mitybos centre. Taigi vartotojams teikiama informacija apie preparato „Super Line Double Action“ vartojimo savybes yra klaidinanti ir neatitinkanti tikrovės.
1999 m. kovo 23 d. priėmus naują Konkurencijos įstatymą, jo įsigaliojimo įstatymo (Konkurencijos įstatymo įsigaliojimo įstatymas, 1999 kovo 23 d. Nr. VIII-1100) 1 straipsnyje numatyta, kad įsigaliojus 1999 m. kovo 23 d. priimtam Konkurencijos įstatymui Nr. VIII-1099, netenka galios 1992 m. rugsėjo 15 d. priimtas Konkurencijos įstatymas Nr. I-2878, išskyrus 7 straipsnio 2 punktą, kuris netenka galios nuo Lietuvos Respublikos įstatymo, reglamentuojančio klaidinančios reklamos naudojimą, įsigaliojimo.
2000 m. liepos 18 d. buvo priimtas Reklamos įstatymas, kuris įsigaliojo 2001 sausio 1 d.. Šio įstatymo 5 straipsnis draudžia naudoti klaidinančią reklamą, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuri juos pasiekia ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį.
Taigi veikos, kurią atliko UAB „Romiksas“ savo prekės reklamoje naudojant klaidinančius teiginius ir kurią reglamentavo Konkurencijos įstatymo Nr. I-2878 7 straipsnio 2 punkto nuostatos, draudimas ir baudžiamumas išliko ir buvo perkeltas į Reklamos įstatymo 5 straipsnį.
Remiantis klaidinančios reklamos apibrėžimu, norint pripažinti UAB „Romiksas“ dienraščio „Lietuvos rytas“ savaitiniame žurnale „TV antena“ ir dienraščio „Lietuvos rytas“ savaitiniame žurnale „Stilius“ skelbtus teiginius: „Super Line double action“, kuris „...padės jums netekti vidutiniškai nuo 4 iki 10 kilogramų per mėnesį. Jūsų liemuo susiaurės keliais centimetrais, išnyks riebalų „klostės“ ant klubų ir šlaunų... Jūs patobulinsite savo figūrą be valios pastangų, be sporto, be specialios dietos... Prarasti kilogramai jau nebegrįš…“ klaidinančia reklama, reikia įrodyti šių aplinkybių visetą:
1) reikia nustatyti, kad teiginiai yra reklama, remiantis Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.;
2) reikia nustatyti, kad reklama klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuri juos pasiekia;
3) reklama dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti šių asmenų ekonominį elgesį.
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis. UAB „Romiksas“ veiklos pobūdis - mažmeninė prekyba, todėl dienraščio „Lietuvos rytas“ savaitiniame žurnale „TV antena“ ir dienraščio „Lietuvos rytas“ savaitiniame žurnale „Stilius“ skelbti aukščiau minėti teiginiai tiesiogiai susiję su UAB „Romiksas“ vykdoma veikla ir skatina vartotojus įsigyti bendrovės reklamuojamas prekes. Remiantis šiais samprotavimais darytina išvada, kad teiginiai „Super Line double action“, kuris „...padės jums netekti vidutiniškai nuo 4 iki 10 kilogramų per mėnesį. Jūsų liemuo susiaurės keliais centimetrais, išnyks riebalų „klostės“ ant klubų ir šlaunų... Jūs patobulinsite savo figūrą be valios pastangų, be sporto, be specialios dietos... Prarasti kilogramai jau nebegrįš…“ yra reklama.
Sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti Konkurencijos taryba vadovavosi Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu teisingumo kriterijumi, kuriuo remiantis galima reklamoje pateiktus teiginius pripažinti neteisingais, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu. Tyrimo metu UAB „Romiksas“ daug kartų prašyta pateikti įrodymus, patvirtinančius skelbtų teiginių teisingumą, tačiau bendrovė negalėjo pagrįsti skelbtų teiginių teisingumo ir įrodymų Konkurencijos tarybai nepateikė. Taigi darytina išvada, kad UAB „Romiksas“ skelbta reklama yra klaidinanti.
Kad UAB „Romiksas“ skelbta reklama dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti asmenų ekonominį elgesį, rodo tai, kad liekninančiu poveikiu pasižyminčios kapsulės vartotojų atžvilgiu nėra tinkamas pakaitalas maisto papildui. Todėl vartotojas, žinantis tikrąją preparato „Super Line double action“ paskirtį, šio preparato lieknėjimo tikslu nepirktų. Taigi, remdamasi protingumo principu, Konkurencijos taryba priėjo išvados, kad UAB „Romiksas“ skelbta reklama dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti vartotojų ekonominį elgesį ir daro įtaką jų ekonominiam apsisprendimui.
VadovaudamasiKonkurencijos įstatymo Nr. I-2878 7 str. 1 d. 2 p., Reklamos įstatymo 5 str., 19 str.,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. Pripažinti UAB „Romiksas“ skelbtus teiginius: „preparatas „Super Line double Action“ yra unikalus lieknėjimo metodas, kuris padės netekti vidutiniškai 4-10 kilogramų per mėnesį“, „liemuo susiaurės keliais centimetrais“, „išnyks riebalų „klostės“ ant klubų ir šlaunų“, „bus patobulinta figūra be valios pastangų, be sporto, be specialios dietos“, ir „prarasti kilogramai jau nebegrįš“, klaidinančia reklama.
2. Įpareigoti UAB „Romiksas“ nedelsiant nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą.
3. Įpareigoti UAB „Romiksas“ per 15 dienų nuo Konkurencijos tarybos nutarimo šiuo klausimu rezoliucinės dalies paskelbimo dienos paneigti naudotą reklamą tame pačiame leidinyje, kuriame ši reklama buvo skelbta.
4. Įspėti UAB „Romiksas“, kad nenutraukus klaidinančios reklamos naudojimo, bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 str. numatytos baudos.
5. Įpareigoti UAB „Romiksas“ per 1 mėnesį nuo Konkurencijos tarybos nutarimo šiuo klausimu rezoliucinės dalies paskelbimo dienos informuoti Konkurencijos tarybą apie nutarimo įvykdymą.
 
Konkurencijos tarybos pirmininkas Rimantas Stanikūnas