Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO NUOSTATOMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2005 06 30
  • Nutarimo Nr.: 1S-77
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2005 m. birželio 30 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus atlikto tyrimo medžiagą dėl UAB „Senukų prekybos centras“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 staripsnio nuostatoms.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas Konkurencijos tarybos 2005 m. vasario 10 d. nutarimu Nr.1S-17 pagal UAB „VP Market“ (toliau-pareiškėjas) 2004 m. lapkričio 17 d. pranešimą Nr.1737, papildytą 2004 m gruodžio 8 d. raštu Nr. 1859 ir 2005 m. sausio 11 d. raštu Nr.53.
Pareiškėjas nurodė, kad ruošdamasis 2004 m gruodžio mėn. atidaryti naują statybinių medžiagų ir namų apyvokos prekių centrą „Ermitažas“, kreipėsi į Lietuvos ir kitų šalių gamintojus, siūlydamas jiems tiekti prekes naujam centrui. Dalis gamintojų, pažymi pareiškėjas, atsisakė bendradarbiauti, motyvuodami įsipareigojimais UAB „Senukų prekybos centras“. Pareiškėjas teigia, kad UAB „Senukų prekybos centras“, reaguodama į naujo centro, kaip naujo konkurento statybinių medžiagų ir namų apyvokos prekių pardavimo rinkoje, atsiradimą, pradėjo platinti pranešimus savo tiekėjams, ragindama juos nebendradarbiauti su UAB „VP Market“. UAB „VP Market“ pateikė tokio pranešimo kopiją, kuriame be informacijos apie „Kesko“ įmonių grupės, kurios narė yra ir UAB „Senukų prekybos centras“, augimą ir plėtrą Lietuvos ir Baltijos šalių rinkose, užsimenama apie naujus rinkos dalyvius „bandančius įsiskverbti į rinką“ ir galinčius „sujaukti rinką“ ir sutrukdyti UAB „Senukų prekybos centras“ pildyti ilgalaikius įsipareigojimus savo tiekėjams. Pareiškėjas papildomai pateikė sąrašą 32 įmonių, kurios atsisakė su juo bendradarbiauti, iš jų – 23, pareiškėjo nuomone, bendradarbiauti atsisakė, nes buvo gavusios UAB „Senukų prekybos centras“ pranešimą.
Taip pat pareiškėjas nurodė, kad UAB „Senukų prekybos centras“, be Lietuvos gamintojų, prekes tiekia daugiau kaip 700 užsienio gamintojų, iš jų 200 įmonių UAB „Senukų prekybos centras“ yra suteikusios išskirtines teises platinti jų prekes Lietuvoje arba Baltijos valstybėse. Pareiškėjo nuomone, susitarimai dėl išskirtinių teisių suteikimo UAB „Senukų prekybos centras“ bei UAB „Senukų prekybos centras“ draudimas tiekėjams tiekti prekes naujiems rinkos dalyviams riboja tiekėjų laisvę pasirinkti pirkėjus, o UAB „Senukų prekybos centras“ konkurentams, tarp jų ir UAB „VP Market“, kaip naujos rinkos dalyvės - teises laisvai veikti rinkoje, todėl gali pažeisti Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį.
Tyrimo metu buvo nagrinėjamos UAB „Senukų prekybos centras“ išskirtinio platinimo sutartys, sudarytos su tiekėjais, siekiant nustatyti, ar jose nėra sąlygų, galinčių riboti konkurenciją. Iš viso buvo gauta ir išanalizuota virš 300 sutarčių, sudarytų UAB „Senukų prekybos centras“ su Lietuvos ir užsienio tiekėjais, iš jų virš 85 sutarčių, kuriose tiekėjai suteikia pirkėjui – UAB „Senukų prekybos centras“ išskirtines platinimo teises platinti jų produkciją Lietuvoje, o kartais Lietuvoje ir Latvijoje, iš jų 5 tokios sutartys, sudarytos su Lietuvos tiekėjais (gamintojais – didmenininkais). Šio pobūdžio sutartyse produkcijos tiekėjai įsipareigoja savo produkciją parduoti išimtinai tik UAB „Senukų prekybos centras“ ir netiekti jos kitiems tiekėjams. Nei vienoje šio pobūdžio sutartyje platintojui nenumatyti apribojimai vykdyti savo aktyvius pardavimus, ar/ir įsipareigojimai nekonkuruoti, galiojantys daugiau kaip 5 metus, ir/ar išskirtinis pirkimas ir pan. Tokių sąlygų nebuvo numatyta ir išskirtinio platinimo sutartyse, sudarytose su 6-ais tiekėjais, kurie, pareiškėjo teigimu, atsisakė bendradarbiauti su UAB „VP Market“ ir kurių sąrašą jis pateikė. Be to, šios sutartys su tiekėjais sudarytos žymiai anksčiau negu buvo išsiuntinėti UAB „Senukų prekybos centras“ tiekėjams rašyti pranešimai. Taip pat pasirinktinai buvo atsirinkta 10 tiekėjų, UAB „Senukų prekybos centras“ tiekiančių prekes pagal išimtinio platinimo sutartis ir atlikti pirminiai skaičiavimai apie jų pardavimų apimtis. Pirminiai duomenys apie jų pardavimų apimtis UAB „Senukų prekybos centras“, neparodė, kad jų tarpe gali būti tiekėjų, kurie užimtų reikšmingą rinkos dalį ir/ar galėtų daryti įtaką (poveikį) rinkai.
Atliekant tyrimą taip pat buvo išanalizuota UAB „Senukų prekybos centras“ susirašinėjimo su tiekėjais medžiaga, siekiant nustatyti, ar buvo tokių tiekėjų, kurių (atsakymus) reakciją į UAB „Senukų prekybos centras“ pranešimus galima būtų laikyti susitarimu netiekti prekių naujiems rinkos dalyviams, iš jų ir UAB „VP Markei“.
UAB „Senukų prekybos centras“ Konkurencijos tarybai 2004 m. gruodžio 13 d. pateiktoje medžiagoje pažymėjo, kad pagrindinis pastarojo meto susirašinėjimo su tiekėjais tikslas buvo pristatyti UAB „Senukų prekybos centras“ kaip KESKO nario plėtros gaires bei išsiplėtusias prekybos galimybes Latvijoje, Estijoje ir Skandinavijos šalyse. Kartu buvo siekiama pradėti su tiekėjais dialogą dėl galimai didesnių tiekimų apimties. UAB „Senukų prekybos centras“ teigimu, kai kuriais atvejais tiekėjams buvo tiesiogiai pateikiami pasiūlymai dėl išimtinio platinimo ir/ar tiekimo bei tolimesnio bendradarbiavimo galimybių įvertinimo.
Bendrovė pateikė 510 pranešimų, kuriuos UAB „Senukų prekybos centras“ nusiuntė savo tiekėjams ir 127 tiekėjų atsakymus į juos. Buvo nustatyta, kad pranešimus tiekėjams UAB „Senukų prekybos centras“ pradėjo siųsti 2004 m. rugpjūčio mėn. (buvo išsiųsti 5 pranešimai) ir daugiausia – 2004 m. lapkričio mėn. Pareiškėjas nurodė, kad informacija apie UAB „VP Market“ planus įeiti į statybinių medžiagų, buities ir namų apyvokos prekių rinką buvo pradėta skelbti 2004 m. gegužės mėn.    Išanalizavus UAB „Senukų prekybos centras“ pateiktus 127 tiekėjų atsakymus į pranešimus, buvo nustatyta, kad 39 iš esmės aptariamos išimtinio platinimo galimybės, neminint naujų rinkos dalyvių ar galimų pasikeitimų rinkoje, iš jų 5-iuose – nurodomas negatyvus tiekėjų požiūris į bendradarbiavimo galimybes su naujais rinkos dalyviais. Tačiau šie – 5 atsakymai rodo, kad tiekėjų požiūris priklauso ne nuo UAB „Senukų prekybos centras“ reikalavimų ir/ar pageidavimų, bet nuo objektyvių priežasčių: nepakankami gamybiniai pajėgumai, neplanuoja keisti partnerių, strategija - tiekti prekes tik vienam pirkėjui, negavo pasiūlymų iš naujų pirkėjų ir pan.
Pareiškėjas pateikė du sąrašus tiekėjų, kurie atsisakė sudaryti sutartis su VP „Market“ dėl prekių tiekimo. Viename iš šių sąrašų nurodyta virš 20 tiekėjų, kurie, pareiškėjo teigimu, gavo UAB „Senukų prekybos centras“ pranešimą, raginantį nebendradarbiauti su VP „Market“. Kitame sąraše yra 39 tiekėjai, iš kurių dauguma, kaip teigia pareiškėjas, žodžiu nurodė, kad atsisako sudaryti sutartis su VP „Market“ dėl įsipareigojimų UAB „Senukų prekybos centras“, iš jų 3 tiekėjai atsisakė jau suderinus sutartį. Tačiau susirašinėjimo medžiaga parodė, kad iš abejuose sąrašuose nurodytų 59 tiekėjų, UAB „Senukų prekybos centras“ pranešimai buvo siųsti tik 3 tiekėjams. Du iš 3 tiekėjų, kuriems buvo siųsti pranešimai, nedviprasmiškai atsisakė sutekti UAB „Senukų prekybos centras“ išimtines teises: vienas iš jų savo atsakyme UAB „Senukų prekybos centras“ nurodo: „jūs savo tinkle platinate ne tik mūsų, bet ir konkurentų gaminius. Taip, kad iš principo toks klausimas nebūtų etiškas mūsų atžvilgiu, kai jūs reikalaujate išimtinio atstovavimo, bet kartu ir prekiausite mūsų konkurentų produkcija“. Kitas tiekėjas savo atsakyme taip pat nurodo: „apyvarta su jūsų kompanija yra labai maža, todėl prašymas dėl išimtinio platinimo yra skubotas“. Vienas tiekėjas (iš 3) į UAB „Senukų prekybos centras“ pranešimą neatsakė
Išanalizuota medžiaga rodo, kad tiekėjų reakcija į UAB „Senukų prekybos centras“ siųstus pranešimus nesuteikia galimybės manyti, kad buvo pasiektas susitarimas nebendradarbiauti su naujais rinkos dalyviais.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis draudžia visus susitarimus, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba, kurie riboja arba gali riboti konkurenciją. Tačiau šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalis numato, kad 5 straipsnis netaikomas, jeigu susitarimas skatina techninę ar ekonominę pažangą arba pagerina prekių gamybą ar paskirstymą ir taip sudaro galimybes vartotojams gauti papildomos naudos, taip pat jeigu: 1) susitariančių šalių veiklai nesukelia apribojimų, kurie nėra būtini šiame straipsnyje nurodytiems tikslams pasiekti; 2) nesuteikia susitarimo šalims galimybės riboti konkurenciją didelėje atitinkamos rinkos dalyje.
Išskirtinio platinimo ir tiekimo sutartys vertinamos kaip vertikalieji susitarimai, galintys riboti konkurenciją. Konkurencijos taryba 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarime Nr.1S-132 yra patvirtinusi, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje numatyti draudžiami susitarimai, kurie negali paveikti ES valstybių narių tarpusavio prekybos, tačiau tenkina kitas sąlygas, nustatytas ES Tarybos ir EB Komisijos reglamentuose dėl EB steigimo sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų grupėms, laikomi tenkinančiais Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies sąlygas. 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamente (EB) Nr.2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms, nustatyta, jog tokie vertikalieji ribojimai kaip išskirtinis platinimas ir/ar tiekimas nepatenka į draudžiamų konkurenciją ribojančių susitarimų sritį, jeigu tenkinamos tam tikros sąlygos. Jei tiekėjo užimama rinkos dalis neviršija 30 proc., vertikalieji susitarimai, kuriuose nenumatyta tam tikros rūšies antikonkurencinių apribojimų, tokių kaip įsipareigojimas nekonkuruoti, galiojantis daugiau kaip 5 metus ir pan., paprastai leidžia pagerinti gamybą arba paskirstymą ir dėl to yra naudingi vartotojams. Leistinos užimti rinkos dalies ribojimas ir Komisijos reglamente (EB) Nr.2790/1999 numatytos išimties taikymo sąlygos paprastai užtikrina, kad vertikalieji susitarimai, kuriems taikoma bendroji išimtis, neleidžia susitarime dalyvaujančioms įmonėms panaikinti konkurencijos dideliai atitinkamų produktų rinkos daliai.
Tyrimo metu nebuvo nustatyta išskirtinio platinimo sutarčių tarp UAB „Senukų prekybos centras“ ir tiekėjų, kurie pagal pirminius duomenis užimtų reikšmingą atitinkamos rinkos dalį (virš 30 proc.) ir/ar galėtų daryti poveikį rinkai. Išskirtinio platinimo sutartyse nenumatyti apribojimai vykdyti aktyvius pardavimus, įsipareigojimai nekonkuruoti, galiojantys daugiau kaip 5 metus ir pan. Tokių sąlygų nebuvo numatyta ir išskirtinio platinimo sutartyse, sudarytose su tiekėjais, kurie, UAB „VP Markei“ teigimu, atsisakė su ja bendradarbiauti.
Tyrimo metu nebuvo rasta įrodymų dėl UAB „Senukų prekybos centras“ ir jo tiekėjų pasiekto susitarimo nebendradarbiauti su naujais rinkos dalyviais.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio1 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl UAB „Senukų prekybos centras“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatoms nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas