BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „ŠVENČIONĖLIŲ VAISVANDENIAI“ VEIKSMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIUI TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2003 06 20
  • Nutarimo Nr.: 1S-62
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba, 2003 m. birželio 20 d. Konkurencijos tarybos tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ pareiškimą dėl UAB „Švenčionėlių vaisvandeniai“ galimo Reklamos įstatymo pažeidimo, reklamuojant gaiviuosius gėrimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas pagal UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ 2003-04-02 pareiškimą. Kaip nurodė pareiškėjas, UAB „Švenčionėlių vaisvandeniai“ (Partizanų g. 51, Švenčionėliai LT-4720) gamina ir realizuoja gėrimus: „Šaltukas“, „Buratinas“ ir „Varpelis“, kurių etiketėse naudoja reklamos teiginį „RENKUOSI SVEIKĄ PRODUKTĄ! BE ŠALDIKLIŲ!“, kuris „savo prasme yra analogiškas uždraustajam - „Be žmogaus sveikatai nerekomenduotinų šaldiklių“. UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ teigimu „reklamos vartotojai, iš teiginio „Renkuosi sveiką produktą! Be šaldiklių!“, kai iš teiginio „Be žmogaus sveikatai nerekomenduotinų šaldiklių“ lygiai taip pat gali suvokti numanomą neteisingą reklamos teiginį, jog visi gėrimai su šaldikliais yra ne tik nerekomenduotini bet dar ir nesveiki“. Todėl pareiškėjas mano, kad aukščiau minėtas UAB „Švenčionėlių vaisvandeniai“ reklaminis teiginys gali klaidinti vartotojus ir pažeisti LR Reklamos įstatymo 5 str. 1 d. 3 p.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Švenčionėlių vaisvandeniai“ gamina gaiviuosius gėrimus: „Šaltukas“, „Buratinas“, „Varpelis“, „Tarchunas“ ir „Diušes“ pagal įmonės standartą ĮST 7872591-01:1999. Bendrovė minėtų produktų etiketėje nurodė, kad jie saldinti fruktozes-gliukozės sirupu, bei remiantis LR SAM Respublikos mitybos centro 2001-04-25 raštu Nr. 02-249 etikečių dizaine naudoja vaikiškus piešinius. Pažymėtina, vienas iš minėto rašto reikalavimų yra „kai gėrimo sudėtyje yra šaldiklis arba šaldikliai, gėrimų pavadinimą turi lydėti užrašas „su šaldikliu“, o šio rašto 9 punkte nurodyta -“produktai su šaldikliais neturėtų būti pateikiami kaip vaikams skirti produktai, t. y. etiketėse neturi būti vaikiškų piešinių, ...“. Kadangi gaiviųjų gėrimų: „Šaltukas“, „Buratinas“, „Varpelis“, „Tarchunas“ ir „Diušes“ etikečių dizainas su vaikiškais piešiniais, todėl bendrovė, siekdama kuo geriau informuoti pirkėją apie aukščiau minėtų gėrimų sudėtį bei tinkamumą naudoti vaikų maistui, ir, remdamasi aukščiau minėtu Respublikinio mitybos centro raštu, etiketėje pažymėjo jog šis gėrimas - „BE ŠALDIKLIŲ!“. Taigi papildomos informacijos („BE ŠALDIKLIŲ“) pateikimas aukščiau minėtų gėrimų etiketėje nėra Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimas.
UAB „Švenčionėlių vaisvandeniai“ nepateikė duomenų reklaminio teiginio: „RENKUOSI SVEIKĄ PRODUKTĄ!“ teisingumui pagrįsti.
Kadangi aukščiau minėti gaivieji gėrimai, remiantis 2000 m. balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (Nr. VIII-1608) 2 straipsnio 1 dalyje pateikta „maisto“ sąvoka, yra maisto produktai, o žodis „sveikas“ reiškia naudingas sveikatai (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 2000), tai reklaminis teiginys „RENKUOSI SVEIKĄ PRODUKTĄ!“ pagal požymius gali būti nagrinėjamas remiantis Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 d. 1 p., kur reklamoje draudžiama: „nurodyti ar užsiminti apie tas maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat apie gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes, jei nėra Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka išduoto šią informaciją patvirtinančio specialios paskirties maisto produkto registravimo pažymėjimo“.
Vadovaujantis Reklamos įstatymo 17 straipsnio 2 punktu maisto reklamą kontroliuoja Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba.
UAB „Švenčionėlių vaisvandeniai“ nuo š. m. balandžio mėnesio pakeitė aukščiau minėtų gaiviųjų gėrimų etikečių dizainą-etiketėse neliko užrašo „RENKUOSI SVEIKĄ PRODUKTĄ! BE ŠALDIKLIŲ!“. Kadangi nutrauktas galimas Reklamos įstatymo 14 straipsnio pažeidimas, nėra pagrindo šį reklaminį teiginį persiųsti nagrinėti Nacionalinei vartotojų teisių apsaugos tarybai.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi ir Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Nutraukti tyrimą, pradėtą vykdant Konkurencijos tarybos 2003 m. balandžio 17 d. nutarimą Nr. 1S-34 „Dėl UAB „Švenčionėlių vaisvandeniai“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsniui tyrimo pradėjimo“.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas