Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „VILNIAUS VISTA“ SKELBTOS REKLAMOS ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2002 07 11
  • Nutarimo Nr.: 8/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams: V.Vorobjovai, L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, A.Žegūnaitei,
dalyvaujant proceso šalims:
UAB „Vilniaus Vista“ įgaliotiems atstovams Rimantui Damkauskui ir Solveigai Gečaitei,
Viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Vilniaus Vista“ skelbtos reklamos atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymo) 6 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2002-05-17 UAB „Raitas“ - firmos NISSAN atstovas Lietuvoje - kreipėsi į Konkurencijos tarybą su skundu, nurodydama, kad UAB „Vilniaus Vista“ 2002-05-16 dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdino reklamą skelbdama: „Išbandykite NISSAN PRIMERA! Kad žinotumėte, kodėl pasirinkote MAZDA 6“. Pareiškėjo teigimu, tokia reklama pažeidžia jų, kaip konkurentų, interesus ir neatitinka Reklamos įstatymo reikalavimų.
Tyrimą atlikę Konkurencijos tarybos pareigūnai pateikė Konkurencijos tarybai tyrimo išvadą, kad UAB „Vilniaus Vista“, skelbdama minėtą reklamą nenurodė objektyviai lyginamų vienos ar daugiau esminių, tikrinamų ir būdingų prekių ar paslaugų savybių, kurias įvertinę vartotojai rinktųsi automobilį, taip pat menkino ir diskreditavo konkurento prekes ir šiais savo veiksmais pažeidė Reklamos įstatymo 6 str. Tyrimo išvadose siūloma skelbtą reklamą pripažinti neleidžiama lyginamąja reklama bei įpareigoti UAB „Vilniaus Vista“ nutraukti neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą.
Tyrimo metu UAB „Vilniaus Vista“, paaiškindama minėtos reklamos tekstą, nurodė, kad įmonė neketino menkinti konkurento ar jo prekės. Remiantis įmonės paaiškinimais, MAZDA 6 yra nauja prekė ir šio automobilio teigiamos savybės nėra vartotojui žinomos, todėl teiginiu „Išbandykite NISSAN PRIMERA!“ buvo siūloma pavažiuoti „Nissan Primera“ automobiliu, kad vartotojas galėtų įvertinti geras „Nissan Primera“ savybes, kurias turi ir naujoji „Mazda 6“. Išbandę „Nissan Primera“, vartotojai turėtų informacijos, kokių gerų savybių gali turėti ir automobilis „Mazda 6“, kurio šiuo metu UAB „Vilniaus Vista“ dar negali parduoti vartotojams.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
2002 m. gegužės 17 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ buvo išspausdintas tokio turinio reklaminis skelbimas: „Išbandykite NISSAN PRIMERA! Kad žinotumėte, kodėl pasirinkote MAZDA 6“. Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. nurodo, kad reklama laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine <…> veikla, skatinanti įsigyti prekių <…>. Minėtame dienraščio skelbime nurodyta informacija yra reklama, kaip tai apibrėžta Reklamos įstatymo 2 str. 7 d., kadangi skatina vartotojus pasirinkti „Mazda 6“ automobilį ir yra pateikta įmonės, atstovaujančios Mazda automobilių gamintojo interesus.
Reklamos įstatymo 2 str. 5 d. nustatyta, kad lyginamoji reklama – tai reklama, kurioje tiesiogiai ar netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos. Nagrinėjamoje reklamoje nurodyti du skirtingų, konkuruojančių tarpusavyje Japonijos gamintojų automobiliai - „Nissan Primera“ ir „Mazda 6“. Automobilius „Nissan Primera“ Lietuvoje platina UAB „Raitas“, o „Mazda 6“ - UAB „Vilniaus Vista“. Taigi, šios dvi įmonės yra konkurentės Lietuvos rinkoje, o minėtoje reklamoje yra tiesiogiai nurodoma reklamos davėjo - UAB „Vilniaus Vista“ – konkurento platinama prekė. Atsižvelgiant į išdėstytą, nagrinėjama reklama yra lyginamoji reklama, kaip tai apibrėžta Reklamos įstatymo 2 str. 5 d.
Vadovaujantis Reklamos įstatymo 6 str. 1 d., lyginamoji reklama leidžiama tik tuo atveju, jei:
„3) joje objektyviai lyginamos viena ar daugiau esminių, tikrinamų ir būdingų prekių ar paslaugų savybių <…>„;
„5) nediskredituoja ir nemenkina konkurento prekių, paslaugų, jo prekių ar paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų žymenų, veiklos, jo teisinės, finansinės ar kitokios padėties“.
UAB „Vilniaus Vista“ skelbtoje reklamoje automobiliai „Nissan Primera“ ir „Mazda 6“ lyginami tarpusavyje nenurodant Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 3 p. nustatytų esminių, tikrinamų ir būdingų prekių savybių. Reklaminis tekstas gali būti suprantamas taip, kad išbandęs „Nissan Primera“, vartotojas akivaizdžiai įsitikins, kad verta pasirinkti „Mazda 6“ dėl kažkokių neįvardintų teigiamų savybių visumos. Taigi, reklamos tekstas neatitinka Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 3 p. reikalavimų.
Taip pat galima teigti, kad reklamos tekste „Nissan Primera“ ir „Mazda 6“ automobiliai priešpastatomi vienas kitam. Reklamoje teigiama, kad išbandžius automobilį „Nissan Primera“, vartotojas pasirinks „Mazda 6“. Remiantis šia išvada, vartotojai gali susidaryti nuomonę, kad „Mazda 6“ yra akivaizdžiai geresnis automobilis. Taigi, reklama menkina UAB „Raitas“ parduodamą prekę – automobilį „Nissan Primera“, bei tuo pačiu diskredituoja šios įmonės vardą ir veiklą, pažeidžiant Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 5 p. reikalavimus.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 3 ir 5 p., 19 str., 22 str. 9 d.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti dienraštyje „Lietuvos rytas“ skelbtą reklamą „Išbandykite NISSAN PRIMERA! Kad žinotumėte, kodėl pasirinkote MAZDA 6“ neleistina lyginamąja reklama.
2. Įpareigoti UAB „Vilniaus Vista“ nedelsiant nutraukti neleistinos lyginamosios reklamos naudojimą ir per 14 dienų nuo Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žiniose“ informuoti Konkurencijos tarybą apie nutarimo įvykdymą.
3. Įspėti UAB „Vilniaus Vista“, kad nenutraukus neleistinos lyginamosios reklamos naudojimo, bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatytos baudos.
 
Konkurencijos tarybos pirmininkas R.Stanikūnas