BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „VP MARKET“ VEIKSMŲ ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2001 03 29
  • Nutarimo Nr.: 4/b
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams: V.Aleksienei, P.Kvietkauskienei, V.Rimkui, K.Martišienei, E.Navickaitei, J.Šovienei,
Dalyvaujant proceso šalims:
UAB „VP Market“ įgaliotam juriskonsultui Arkadij Freidenzon,
viešajame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „VP Market“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas buvo pradėtas 2001 m. sausio 19 d. nutarimu Nr.13 Tarybos iniciatyva.
Reklaminiame „MAXIMA“ žurnale Nr.11(23), buvo nurodyta, kad plaukų priežiūros priemonės vyrams Wellaflex vieno vieneto kaina yra 10,99 Lt. 2000 m. lapkričio 27 d. vartotojas už vieną reklamuojamo rinkinio Wellaflex gaminį – vyrų plaukų ir kūno šampūną vietoj 10,99 Lt. sumokėjo 11,80 Lt. Tai patvirtina UAB „VP Market“ prekybos centre „MAXIMA BAZĖ“ vartotojui išduotas kasos kvitas. Reklamoje pateiktas faktas neatitiko tikrovės. Vartotojas už išsirinktą prekę sumokėjo brangiau ir tokiu būdu buvo suklaidintas. Prekybos centro kasininkė buvo informuota apie klaidinančią reklamą, bet reklama nebuvo nutraukta. Minėta reklama buvo naudojama visą jos galiojimo laiką nuo 2000 lapkričio 18 d. iki 2000 gruodžio 2 d. Todėl tikėtina, kad galėjo būti suklaidintas ne vienas vartotojas.
UAB „VP Market“ savo atsiųstame rašte paaiškino, kad klaidinanti reklama žurnale „MAXIMA“ atsirado tiek dėl reklamos gamintojo – UAB „VP Reklama“, tiek dėl reklamos davėjo – UAB „VP Market“ aplaidumo.
Konkurencijos tarybos įgaliotas pareigūnas, atlikęs tyrimą savo pranešime Konkurencijos tarybai , pasiūlė kad UAB „VP Market“ naudotą reklamą dėl plaukų priežiūros priemonės vyrams Wellaflex, kuri buvo išspausdinta žurnalo „MAXIMA“ Nr.11 pripažinti klaidinančia, nes buvo mėginta patraukti pirkėjus dėl mažesnės kainos ir tai galėjo paveikti reklamos vartotojų sprendimus dėl prekių įsigijimo ir įspėti, kad laiku nenutraukus klaidinančios reklamos, bus skiriamos Reklamos įstatyme numatytos baudos.
Posėdyje dalyvavęs UAB „VP Market“ įgaliotas atstovas A.Freidenzon paaiškino, kad šiuo atveju buvo tik tam tikri netikslumai reklamuojant prekės kainą patekę į reklaminį žurnalą atsirado dėl neapsižiūrėjimo, trumpo leidiniui parengti skirti laiko bei dėl didelės apimties nespėjus patikrinti. A.Freidenzon teigė, kad šiuo atveju nebuvo bendrovės tyčinių veiksmų ir siekimo suklaidinti vartotoją. Tokia reklama galėjo paskatinti vartotoją ateiti į parduotuvę „MAXIMA“, tačiau vartotojas atėjęs į parduotuvę ir matydamas kitą kainą galėjo priimti sprendimą nepirkti šios prekės. A.Freidenzon nuomone kainų skirtumas yra labai nedidelis, tik 81 ct., ir tai negalėjo paveikti vartotojo ekonominio elgesio. Be to, jis paaiškino, kad bendrovė dėl įvykusių nesusipratimų ragina vartotojus kreiptis į kasininkes arba bendrovės vadovaujančius asmenis ir nesusipratimai yra operatyviai išsprendžiami. Byloje minėtu atveju kasininkė iš karto grąžino pirkėjui kainos skirtumą.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Reklamos įstatymo 8 str. 1 d. draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 4 d. klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Remiantis klaidinančios reklamos apibrėžimu, nustatant ar buvo Reklamos įstatymo 5 str. pažeidimas, būtina įrodyti tokių aplinkybių visumą:
1) ar tai yra reklama, remiantis Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. pateiktu reklamos apibrėžimu;
2) ar ši reklama klaidina ar gali suklaidinti asmenis remiantis Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. pateiktais reklamos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijais;
3) ar ši reklama gali paveikti asmenų ekonominį elgesį.
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis. Remiantis tuo ir atsižvelgiant, kad plaukų priežiūros priemonės vyrams Wellaflex kaina „VP Market“ buvo skelbiama specialiame reklamine leidinyje „MAXIMA“, galime teigti, kad tai yra reklama.
Remiantis Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. pateiktu reklamos teisingumo kriterijumi, galima teigti, kad minėta UAB „VP Market“ reklama buvo klaidinanti, nes buvo neteisingai nurodyta prekės kaina. Taigi UAB „VP Market“ reklama, nurodant neteisingą plaukų priežiūros priemonės Wellaflex kainą, gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta ar kuriuos ji pasiekia.
Nustatant, ar UAB „VP Market“ reklama, nurodant neteisingą plaukų priežiūros priemonės Wellaflex kainą yra klaidinanti, reikalinga įrodyti, ar ši reklama galėjo paveikti asmenų ekonominį elgesį, kuris pagal Reklamos įstatymo 2 str. 2 dalį apibrėžiamas kaip reklamos vartotojų sprendimai ar veiksmai, susiję prekių ar paslaugų įsigijimu, komercine-ūkine veikla, finansine ar profesine veikla. Mūsų nagrinėjamu atveju, reklama galėjo paskatinti vartotoją atvykti į parduotuvę ketinant įsigyti minėtą gaminį - plaukų priežiūros priemonę vyrams Wellaflex, tačiau kadangi parduotuvėje vartotojui buvo pateikta kita plaukų priežiūros priemonės Wellaflex kaina, jis gali atsisakyti savo sprendimo ir minėto gaminio nepirkti, ar vietoj jo įsigyti kitos firmos, mažesne kaina tokios pat paskirties gaminį.
Remiantis aukščiau išdėstytu, galima daryti išvadą, kad UAB „VP Market“ skelbta reklama, nors joje ir pateikiamas neteisingas reklaminis teiginys, negali paveikti asmenų, kuriems ji skirta ar kuri juos pasiekia ekonominio elgesio, kas yra būtina pažeidimui pagal Reklamos įstatymo 5 str. konstatuoti.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 5 str., 19 str. 1 dalimi, Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
Konkurencijos taryba nutarė:
Nesant Reklamos įstatymo pažeidimo, bylą „Dėl UAB “VP Market“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus“ nutraukti.
 
L.e.p. Konkurencijos tarybos pirmininkė D.Klimašauskienė