Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKSMŲ, DALYVAUJANT APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMAME KONKURSE NR. ISPA/2AV/LT „KOMPOSTĄVIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS ŠIAULIUOSE“, ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO NUOSTATAS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2004 06 10
  • Nutarimo Nr.: 1S-93
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2004 m. birželio 10 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl 2003 metais vykusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros administruojamo konkurso Nr. ISPA/2/W/LT „Kompostavimo aikštelės įrengimas Šiauliuose“ ūkio subjektų veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatas tyrimo nutraukimo pagal pateiktą Pramonės skyriaus pranešimą.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros iniciatyva Konkurencijos tarybos 2004 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 1S - 32.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio nuostatomis, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. kovo 16 d nutartimi buvo atlikti patikrinimai ūkio subjektų UAB „Šiaulių kelias“ ir AB „Šiaulių melioracija“ buveinėse.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad konkurse Nr. ISPA/2/W/LT „Kompostavimo aikštelės įrengimas Šiauliuose“ dalyvavo trys ūkio subjektai UAB „Šiaulių kelias“, AB „Šiaulių melioracija“ ir AB „Hidrostatyba“. Konkursinių pasiūlymų vertinimo komisija, atlikdama pasiūlymų vertinimą pastebėjo, kad dviejų konkurso dalyvių konkurentų UAB „Šiaulių kelias“ ir AB „Šiaulių melioracija“ pateikti finansiniai pasiūlymai yra panašūs, o finansinių pasiūlymų lentelės 4.1.2.3.3 sutampa. Pastebėti panašumai buvo pažymėti komisijos parengtoje konkurso Nr. ISPA/2/W/LT vertinimo ataskaitoje „Evaluation report“.
Taip pat nustatyta, kad ūkio subjektai UAB „Šiaulių kelias“ ir AB „Šiaulių melioracija“ rengiant konkursinius pasiūlymus naudojosi to paties vertimų biuro „Kalbų spektras“ paslaugomis išverčiant konkursinius pasiūlymus į anglų kalbą, o už vertėjų biuro suteiktas paslaugas ūkio subjektai atsiskaitė mokėjimo pavedimais pagal išrašytas sąskaitas -faktūras.
Atliktų patikrinimų metu UAB „Šiaulių kelias“ ir AB „Šiaulių melioracija“ buveinėse, nerasta įrodymų, kurie patvirtintų, kad tikrinami ūkio subjektai derino tarpusavyje konkursinių pasiūlymų kainas ar, kad suderinti veiksmai lėmė tai, kad abiejų ūkio subjektų konkursiniai pasiūlymai finansinių pasiūlymų dalyje yra panašūs, o UAB „Šiaulių kelias“ finansinių pasiūlymų lentelė 4.1.2.3.3 atsirado konkurento AB „Šiaulių melioracija“ konkursiniuose pasiūlymuose.
Tikrinamų ūkio subjektų vadovai nurodė, kad konkursinius pasiūlymus parengė savarankiškai, o AB „Šiaulių melioracija“ papildomai nurodė, kad dėl laiko stokos, nepatikrinus iš vertėjų biuro atsiimtų konkursinių pasiūlymų, juos pateikė konkurso organizatoriams ir, kad tik dėl vertimų biuro „Kalbų spektras“ padarytos klaidos UAB „Šiaulių kelias“ finansinių pasiūlymų lentelė 4.1.2.3.3 atsirado AB „Šiaulių melioracija“ konkursiniuose pasiūlymuose.
Šią bylos aplinkybę analogiškai aiškina ir vertimų biuro „Kalbų spektras“ savininkė. Ji nurodė, kad didelė darbų apimtis bei trumpas terminas per kurį turėjo būti atliktas konkursinių pasiūlymų vertimas į anglų kalbą lėmė tai, kad pasiūlymus dalimis vertė dvi vertėjos, o rūšiuojant konkursinius pasiūlymus buvo padaryta klaida, kurios metu UAB „Šiaulių kelias“ finansinių pasiūlymų lentelė 4.1.2.3.3 buvo įdėta į AB „Šiaulių melioracija“ konkursinius pasiūlymus.
Tikrinamų ūkio subjektų vadovų bei vertimų biuro savininkės duotus paaiškinimus dėl UAB „Šiaulių kelias“ finansinių pasiūlymų lentelės 4.1.2.3.3 atsiradimo AB „Šiaulių melioracija“ konkursiniuose pasiūlymuose, patvirtina byloje esanti ūkio subjektų susirašinėjimo medžiaga su konkurso organizatoriais Aplinkos projektų valdymo agentūra.
Tyrimas parodė, kad minėtų bendrovių vadovaujantys darbuotojai pažįsta vieni kitus, kartais turi bendrus darbus subrangos pagrindais, bendrauja tarpusavyje, tačiau nenustatyta, kad jie susitarė ar derino tarpusavyje konkurso Nr. ISPA/2/W/LT „Kompostavimo aikštelės įrengimas Šiauliuose“ konkursinių pasiūlymų kainas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Tyrimo metu surinkta medžiaga byloja, kad UAB „Šiaulių kelias“ finansinių pasiūlymų lentelė 4.1.2.3.3 atsirado konkurento AB „Šiaulių melioracija“ konkursiniuose pasiūlymuose dėl vertimų biuro „Kalbų spektras“ padarytos klaidos.
Tyrimo metu nebuvo rasta įrodymų, kurie patvirtintų, kad panašumai konkursinių pasiūlymų finansinėje dalyje ar, kad UAB „Šiaulių kelias“ pasiūlymų lentelės 4.1.2.3.3 atsiradimas konkurento AB „Šiaulių melioracija“ konkursiniuose pasiūlymuose atsirado dėl to, kad ūkio subjektai UAB „Šiaulių kelias“ ir AB „Šiaulių melioracija“ derino tarpusavyje konkursinių pasiūlymų kainas sudarydami draudžiamą susitarimą t.y. atlikto veiksmus, kurie yra draudžiami Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatomis.
Pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatas teisės pažeidimu gali būti visi susitarimai, kuriais siekiama riboti arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją įskaitant susitarimus tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad UAB „Šiaulių kelias“ ir AB „Šiaulių melioracija“ atliko suderintus veiksmus tiesiogiai ar netiesiogiai, nustatant konkursinių pasiūlymų kainas.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl ūkio subjektų UAB „Šiaulių kelias“ ir AB „Šiaulių melioracija“ veiksmų, dalyvaujant Aplinkos projektų valdymo agentūros administruojamame konkurse Nr. ISPA/2/W/LT „Kompostavimo aikštelės įrengimas Šiauliuose“, atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatas nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas