BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS TARPTAUTINIS VILNIAUS ORO UOSTAS VEIKSMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO NUOSTATOMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2006 04 06
  • Nutarimo Nr.: 1S-37
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2006 m. balandžio 6 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Valstybės įmonės Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau - Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio nuostatoms.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 1S-4, gavus UAB „Baltic Ground Services“ (toliau - Pareiškėjas) prašymą ištirti, ar Valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas nepiktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, teikiant privilegijas arba diskriminuojant atskirus ūkio subjektus, kurie teikia antžemines paslaugas orlaiviams šiame oro uoste bei prašė, nustačius Konkurencijos įstatymo pažeidimus, įpareigoti VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nutraukti neteisėtą veiklą bei skirti Konkurencijos įstatymo numatytas pinigines baudas.
Pareiškėjas Tarptautiniame Vilniaus oro uoste nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio teikia antžemines paslaugas orlaiviams pagal sudarytą su VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas antžeminių paslaugų teikimo orlaiviams sutartį. Tačiau VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas 2005 m. lapkričio mėnesį UAB „Baltic Ground Services“ pranešė, kad atsisako jai teikti sutartyje numatytas paslaugas (keleivių įlaipinimo - išlaipinimo galerijų, specialiųjų transporto priemonių bei įrengimų ir keleivių registravimo stalų suteikimas) dėl kito juridinio asmens AB aviakompanija „Lietuvos avialinijos“ („flyLAL“) įsiskolinimo VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas. Antžemines paslaugas Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, be Pareiškėjo, teikia UAB „Litcargus“ ir „Air Baltic Corporation“ filialas, kuris aptarnauja tik aviakompanijos „Air Baltic“ keleivius. Pareiškėjas mano, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nepagrįstas atsisakymas vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus gali būti sąlygotas siekiu sudaryti ypatingas sąlygas bei proteguoti Tarptautiniame Vilniaus oro uoste veikiantį vienintelį jų konkurentą - UAB „Litcargus“, nes UAB „Baltic Ground Services“ nustojus teikti antžemines paslaugas savo klientams, šiuos gali perimti minėta bendrovė.
Pareiškėjo nuomone, VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmai teikiant informaciją apie nereguliariuosius (atsitiktinius) reisus bei suteikiant teises juos aptarnauti konkrečiai antžemines paslaugas teikiančiai bendrovei, taip pat diskriminuoja UAB „Baltic Ground Services“, nes Pareiškėjui informacija apie tokius reisus dažniausiai nepateikiama, o teisė juos aptarnauti suteikiama UAB „Litcargus“.
Tyrimo metu buvo atliktas patikrinimas VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas centrinėje būstinėje. Patikrinimo metu gauti įmonės generalinio direktoriaus Mindaugo Ivanausko paaiškinimai, peržiūrėtos sutartys tarp VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas ir jame veikiančių ūkio subjektų.
Licencijas verstis antžeminių paslaugų teikimo veikla išduoda biudžetinė įstaiga Civilinės aviacijos administracija, kuri taip pat vykdo civilinių aerodromų priežiūrą. Jos steigėjas - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Tyrimo pradėjimo metu tokias licencijas Tarptautiniame Vilniaus oro uoste turėjo UAB „Litcargus“, UAB „Baltic Ground Services“ ir „Air Baltic Corporation“ filialas. Kadangi nereguliarius reisus aptarnauja tik pirmosios dvi bendrovės, palyginus jų sudarytas sutartis su VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, galima konstatuoti, kad sutarčių sąlygos praktiškai nesiskiria (skiriasi tik sutarčių galiojimo laikas - UAB „Baltic Ground Services“ - 1 metai, UAB „Litcargus“ - 5 metai).
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas neturi teisės skirstyti nereguliariuosius reisus antžemines paslaugas teikiančioms bendrovėms, nes vežėjas pats savo nuožiūra pasirenka jį aptarnausiančią antžeminių paslaugų bendrovę, atsižvelgdamas į bendrovių siūlomus įkainius, patirtį ir kitus faktorius.
Taip pat nustatyta, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nebuvo visiškai nutraukęs UAB „Baltic Ground Services“ aprūpinimo antžeminių paslaugų teikimui būtinąja įranga, o tik nuo 2005-11-02 iki 2005-12-05 buvo apribojęs tokį aprūpinimą tam, kad sumažintų aptarnavimo išlaidas (pavyzdžiui, vietoje keleivių įlaipinimo /išlaipinimo, naudojant „rankovę“, jie buvo vežami autobusu, keleiviams nebuvo galimybės naudotis verslo klasės patogumais (baru)). UAB „Baltic Ground Services“ minėtu laikotarpiu galėjo aptarnauti orlaivius ir faktiškai juos aptarnavo.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Tyrimo metu nebuvo rasta įrodymų, patvirtinančių VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi faktus antžeminių paslaugų teikimo rinkoje.
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas taikytas trumpalaikis (nuo 2005-11-02 iki 2005-12-05) UAB „Baltic Ground Services“ aprūpinimo įranga, reikalinga orlaivių antžeminiam aptarnavimui, apribojimas negali būti vertinamas kaip Konkurencijos įstatymo pažeidimas. Pažymėtina, kad Pareiškėjas ir apribojimų taikymo metu neprarado galimybių teikti antžemines paslaugas ir nebuvo išstumiamas iš rinkos. Šiuo metu VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas netaiko UAB „Baltic Ground Services“ aprūpinimo įrengimais apribojimų, Pareiškėjo padėtis rinkoje dėl VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uosto veiksmų iš esmės nepasikeitė. Pareiškėjo ir VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas santykiai šiuo atveju yra reglamentuojami tarpusavio sutartyje, todėl visus iš sutartinių santykių kylančius ginčus šalys turi teisę spręsti civilinio proceso tvarka.
Taip pat nenustatyta VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi faktų ir nereguliariųjų reisų aptarnavimo paskirstymo srityje. Sprendimą dėl antžeminių paslaugų teikiančios bendrovės pasirinkimo kiekvienu konkrečiu atveju priima pats nereguliarųjį reisą atliekantis vežėjas, todėl VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas negali iš esmės įtakoti nereguliariųjų reisų aptarnavimo paskirstymo tarp oro uoste veikiančių antžemines paslaugas teikiančių bendrovių.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl Valstybės įmonės Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatoms nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas