BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „NAUJASIS ŽINGSNIS“ NESĄŽININGOS KONKURENCIJOS VEIKŲ

  • 2000 03 16
  • Nutarimo Nr.: 6/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
Sekretoriaujant Z.Balsienei,
Dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei, E.Paciūnienei,
Pareiškėjui UAB „Ervin inkaso“ buvo išsiųstas Konkurencijos tarybos 2000 03 07 registruotas laiškas Nr.973 (su įteikimu į rankas), informuojantis apie posėdžio vietą ir laiką, tačiau laiškas grąžintas atgal, nes adresatas išvykęs.
Įtariamas pažeidėjas Viešoji įstaiga „Naujasis žingsnis“ apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuota Konkurencijos tarybos 2000 03 07 registruotu laišku Nr.965, tačiau posėdyje nedalyvavo.
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl galimų VĮ „Naujasis žingsnis” nesąžiningos konkurencijos veikų.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas buvo pradėtas 1999 01 13 pagal UAB „Ervin Inkaso“ pareiškimą, kuriame nurodoma, kad viešoji įstaiga „Naujasis žingsnis“, pateikdama pasiūlymą įmonėms ir organizacijoms skelbtis kataloge „Lietuvos įmonės ir organizacijos 99 10000 (12000) veikliausiųjų“ (šį katalogą 8 metus leido likviduotas Lietuvos informacijos institutas), teigė, kad „Naujasis žingsnis“ yra likviduoto Lietuvos informacijos instituto vykdytų teisių perėmėjas, be to, skelbė, kad „Naujasis žingsnis“ yra prekių ir paslaugų ženklo „Lietuvos įmonės ir organizacijos 12000 veikliausiųjų“ savininkas.
Į Lietuvos Respublikos valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos ( toliau – Tarnyba) užklausimą, ar viešajai įstaigai „Naujasis žingsnis“ perduotos likviduoto Lietuvos informacijos instituto vykdytos funkcijos, teisės, „Naujasis žingsnis“ atsakė, kad pastarasis nėra likviduoto Lietuvos informacijos instituto vykdytų funkcijų, teisių perėmėjas, tačiau žinyno vardas „Lietuvos įmonės ir organizacijos 99 12000 veikliausiųjų“ priklauso viešajai įstaigai „Naujasis žingsnis“. Ši įstaiga 1998 12 14 pateikė Valstybiniam patentų biurui prašymą išduoti prekių/paslaugų ženklo liudijimą „Lietuvos įmonės ir organizacijos 12000 veikliausiųjų“, tačiau ūkio subjektas tampa prekių ženklo savininku tik tada, kai prekių ženklas įregistruojamas Valstybiniame patentų biure ir paskelbiamas Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje bei išduodamas prekių ženklo registracijos liudijimas.
Tyrimo metu buvo gauti raštai iš UAB „Klaipėdos sėklos“, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, S.Zauros įmonės, kuriuose nurodoma, kad VĮ „Naujasis žingsnis, pateikdamas katalogą „Lietuvos įmonės ir organizacijos 99 10000 (12000) veikliausiųjų“ prisistatė kaip likviduoto Lietuvos informacijos instituto teisių perėmėjas. Taip pat gauti raštai iš UAB „Eltaka“, AB „Spauda“, UAB „Stella Vitae“, kuriuose nurodoma, kad „Naujasis žingsnis“ ne tik prisistatė kaip likviduoto Lietuvos informacijos instituto teisių, funkcijų perėmėjas, bet ir skelbė, kad „Naujasis žingsnis“ yra prekių ir paslaugų ženklo „Lietuvos įmonės ir organizacijos 12000 veikliausiųjų“ savininkas, o tai turėjo įtakos įmonių apsisprendimui skelbtis šiame kataloge.
Tyrimo metu nustatyta, kad tik 1999 02 17 konkurso būdu Lietuvos informacijos instituto leisto žinyno „Lietuvos įmonės ir organizacijos 10000 veikliausiųjų“ duomenų bazė bei šio leidinio leidybos teisės buvo parduotos ir jas įsigijo didžiausią kainą pasiūliusi viešoji įstaiga „Naujasis žingsnis“.
Iš tyrimo metu surinktos informacijos matyti, kad VĮ „Naujasis žingsnis“ veiklą, susijusią su katalogo parengimu, pradėjo 1998 m. lapkričio mėnesį, tačiau iki šiol katalogas neišleistas, nors reklaminiuose lapuose, pateiktuose įmonėms ir organizacijoms, buvo nurodyta, kad katalogo išleidimas numatomas 1999 m. kovo, vėliau nurodė - balandžio mėnesį.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Viešoji įstaiga „Naujasis žingsnis“, pateikdama katalogą „Lietuvos įmonės ir organizacijos 99 10000 (12000) veikliausiųjų“, prisistatydama kaip likviduoto Lietuvos informacijos instituto vykdytų funkcijų, teisių perėmėja, taip pat, kad yra prekių ir paslaugų ženklo „Lietuvos įmonės ir organizacijos 12000 veikliausiųjų“ savininkė, skelbdama, kad šis katalogas bus išleistas 1999 m. kovo - balandžio mėnesiais, skelbė melagingus duomenis, nes ji tuo metu nebuvo aukščiau minėto instituto teisių, funkcijų perėmėja, nebuvo šio prekių ir paslaugų ženklo savininkė, katalogas iki šiol nėra išleistas, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 1 punktą.
Viešoji įstaiga „Naujasis žingsnis“ savavališkai naudojo kito ūkio subjekto, t.y. likviduoto Lietuvos informacijos instituto prekės pavadinimą „Lietuvos įmonės ir organizacijos 99 10000 (12000) veikliausiųjų“ ir tuo pažeidė LR konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą.
Pagal Tarnybos 1992 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr.3 27 punktą, ūkiniai subjektai, įvykdę nesąžiningos konkurencijos veikas, gali būti patraukti atsakomybėn nustatyta tvarka ir pagrindais, jei nuo tokių pažeidimų padarymo momento praėjo ne daugiau kaip vieneri metai, todėl nuo VĮ „Naujasis žingsnis” pažeidimo momento praėjus daugiau kaip metams, Konkurencijos taryba sankcijų taikyti negali.
Vadovaujantis LR konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktais, Tarnybos 1992 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr.3 27 punktu,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. Viešoji įstaiga „Naujasis žingsnis“, pateikdama katalogą „Lietuvos įmonės ir organizacijos 99 10000 (12000) veikliausiųjų“, prisistatydama kaip likviduoto Lietuvos informacijos instituto vykdytų funkcijų, teisių perėmėja, taip pat, kad yra prekių ir paslaugų ženklo „Lietuvos įmonės ir organizacijos 12000 veikliausiųjų“ savininkė, skelbdama, kad šis katalogas bus išleistas 1999 m. kovo - balandžio mėnesiais, skelbė melagingus duomenis ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 1 punktą.
2. Viešoji įstaiga „Naujasis žingsnis“ savavališkai naudojo kito ūkio subjekto, prekės pavadinimą ir tuo pažeidė LR konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą.
3. Atsižvelgiant į tai, kad nuo VĮ „Naujasis žingsnis“ nesąžiningos konkurencijos veiksmų padarymo praėjo daugiau kaip vieneri metai, VĮ „Naujasis žingsnis“ sankcijų netaikyti.
 
KONKURENCIJOS TARYBOS PIRMININKAS RIMANTAS STANIKŪNAS