Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BALANDŽIO 13 D. SPRENDIMO NR. 1-758 „DĖL PASLAUGŲ PIRKIMO IŠ UAB „MARELA“, ĮGYVENDINANT VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS PROGRAMĄ“ IR 2005 M. BALANDŽIO 13 D. SPRENDIMO NR. 1-759 „DĖL PASLAUGŲ PIRKIMO IŠ UAB „RUBICON EVENTUS“, SIEKIANT ORGANIZUOTI VILNIAUS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ BEI KITŲ ORGANIZACIJŲ NEKOMERCINIUS RENGINIUS“ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIUI TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2005 10 27
  • Nutarimo Nr.: 1S-124
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2005 m. spalio 27 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-04-13 sprendimo Nr. 1-758 „Dėl paslaugų pirkimo iš UAB „Marela“, įgyvendinant vaikų ir jaunimo socializacijos programą“ ir 2005-04-13 sprendimo Nr. 1-759 „Dėl paslaugų pirkimo iš UAB „Rubicon eventus“, siekiant organizuoti Vilniaus miesto nevyriausybinių bei kitų organizacijų nekomercinius renginius“ atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 4 straipsniui tyrimo nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas 2005-07-07 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.1S-84 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-04-13 sprendimo Nr. 1-758 „Dėl paslaugų pirkimo iš UAB „Marela“, įgyvendinant vaikų ir jaunimo socializacijos programą“ ir 2005-04-13 sprendimo Nr. 1-759 „Dėl paslaugų pirkimo iš UAB „Rubicon eventus“, siekiant organizuoti Vilniaus miesto nevyriausybinių bei kitų organizacijų nekomercinius renginius“ atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui tyrimo pradėjimo“, gavus UAB „Versenta“ skundą ir esant pagrindui manyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai, kuriais įsipareigojama pirkti paslaugas iš konkrečių atitinkamose rinkose veikiančių ūkio subjektų, galimai privilegijuoja šiuos ūkio subjektus kitų rinkoje veikiančių ūkio subjektų atžvilgiu, tuo galimai pažeidžiant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba, iš anksto įsipareigodama pirkti paslaugas iš UAB „Marela“, kuri žada pastatyti vandens pramogų parką Vilniuje iki 2007 m., neįvertinus galimų alternatyvių paslaugų teikėjų ir suteikiant vienai įmonei garantijas dėl paslaugų iš jos pirkimo, galėjo privilegijuoti šį ūkio subjektą kitų galimai atitinkamoje rinkoje veiksiančių ūkio subjektų atžvilgiu. Taip pat Vilniaus miesto savivaldybės taryba, iš anksto įsipareigodama pirkti paslaugas iš UAB „Rubicon eventus“, galėjo privilegijuoti šį ūkio subjektą kitų rinkoje veikiančių ar galinčių veikti ūkio subjektų atžvilgiu, nes remiamam ūkio subjektui nebereikėtų konkuruoti kokybe ir kainomis dėl tam tikros pajamų dalies. Tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba savo sprendimais vykdytų jai teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Nebaigus tyrimo, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2005-10-12 priėmė sprendimą Nr.1-940 „Dėl Tarybos 2005-04-13 sprendimų Nr. 1-758 ir Nr.1-759 pripažinimo netekusiais galios“, kuriuo Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimai, dėl kurių atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams buvo pradėtas Konkurencijos tarybos tyrimas, pripažinti netekusiais galios.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Vilniaus miesto savivaldybės tarybai tyrimo metu nagrinėtus sprendimus pripažindama netekusiais galios, nutraukė veiksmus, dėl kurių buvo pradėtas tyrimas, todėl Konkurencijos taryba, net ir nustačiusi, kad šie veiksmai prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, neturėtų pagrindo kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę su reikalavimu pakeisti ar panaikinti Konkurencijos įstatymo reikalavimams prieštaraujančius teisės aktus, kaip tai numatyta Konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 4 punkte.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 4 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Nutraukti tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-04-13 sprendimo Nr. 1-758 „Dėl paslaugų pirkimo iš UAB „Marela“, įgyvendinant vaikų ir jaunimo socializacijos programą“ ir 2005-04-13 sprendimo Nr. 1-759 „Dėl paslaugų pirkimo iš UAB „Rubicon eventus“, siekiant organizuoti Vilniaus miesto nevyriausybinių bei kitų organizacijų nekomercinius renginius“ atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas