Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKSMŲ, ATSISAKANT UAB „ON KOMPIUTERIAI“ IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SKYDUS ANT VIADUKŲ VILNIAUS MIESTE, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2006 01 05
  • Nutarimo Nr.: 1S-1
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2006 m. sausio 5 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų, atsisakant UAB „ON kompiuteriai“ išduoti leidimą įrengti ir eksploatuoti išorinės vaizdinės reklamos skydus ant viadukų Vilniaus mieste, atitikties Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 4 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba 2005 m. birželio 2 d. nutarimu Nr.1S-65 pradėjo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų, atsisakant UAB „ON kompiuteriai“ išduoti leidimą įrengti ir eksploatuoti išorinės vaizdinės reklamos skydus ant viadukų Vilniaus mieste, atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.
UAB „ON kompiuteriai" 2005 m. kovo 4 d. pareiškime Konkurencijos tarybai kaip prieštaraujantį Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams nurodė Vilniaus miesto savivaldybės atsisakymą UAB „ON kompiuteriai“ išduoti leidimą įrengti ir eksploatuoti išorinės vaizdinės reklamos skydus ant viadukų Vilniaus mieste, tuo pačiu metu kitiems ūkio subjektams leidžiant veikti atitinkamoje rinkoje. UAB „ON kompiuteriai“ teigia, kad Vilniaus miesto savivaldybė savo veiksmais sukūrė nevienodas konkurencijos sąlygas kitiems atitinkamoje rinkoje veikiantiems ūkio subjektams.
Tyrimo metu nustatyta, kad šiuo metu Vilniaus mieste išorinę vaizdinę reklamą ant viadukų eksploatuoja dvi įmonės UAB „JCDecaux Unicom“ ir UAB „ETN Baltic“. Šios įmonės reklamą įrengė vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Aplikata“ (dabartinis įmonės pavadinimas UAB „JCDecaux Unicom“) 1994 m. kovo 22 d. sutartimi, Vilniaus miesto valdybos, UAB „Unicom Baltic“ ir UAB „ETN Baltic“ taikos sutartimi, patvirtinta Vilniaus miesto pirmosios apylinkės teismo 2002 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi, Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2003 m. sausio 23 d. sprendimu Nr.114V ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-35.
Vilniaus miesto savivaldybė UAB „ON kompiuteriai“ leidimo įrengti ir eksploatuoti reklaminius skydus neišdavė remiantis Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginio plano 1.3.3 ir 1.3.4 punktais, Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1998 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.43 patvirtintu Organizaciniu tvarkomuoju statybos techniniu reglamentu STR 1.12.02:1998 Tiltų naudojimo tvarka ir priežiūra (toliau – STR 1.12.02:1998 Tiltų naudojimo tvarka ir priežiūra). STR 1.12.02:1998 Tiltų naudojimo tvarka ir priežiūra (nustato automobilių kelių, gatvių, geležinkelių ir pėsčiųjų tiltų, viadukų ir estakadų naudojimo ir priežiūros reikalavimus) 4.2 punktu draudžiama „statyti ant tilto ar jo zonoje reklaminius skydus, plakatus ir kitą eismui trukdančią informaciją“.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.157 straipsnio 2 dalis numato, kad „imperatyviųjų teisės normų pasikeitimas po sutarties sudarymo neturi įtakos sutarties sąlygoms“. STR 1.12.02:1998 Tiltų naudojimo tvarka ir priežiūra įsigaliojo 1998-05-01, todėl reglamentas (taip pat jame nustatytas draudimas įrengti reklamą tam tikrose vietose) nėra taikomas tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Aplikata“ (dabartinis įmonės pavadinimas UAB „JCDecaux Unicom“) 1994-03-22 sudarytai sutarčiai (sutartis pakeista ir papildyta 2002-08-22 Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Unicom Baltic“ ir UAB „ETN Baltic“ pasirašyta taikos sutartimi, patvirtinta Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo 2002-08-22 nutartimi). Tuo tarpu UAB „ON kompiuteriai“ prašymą išduoti leidimą įrengti reklamą ant viadukų Vilniaus mieste pateikė galiojant STR 1.12.02:1998 Tiltų naudojimo tvarka ir priežiūra. Atsižvelgiant į išdėstytą konstatuotina, kad Vilniaus miesto savivaldybė, neišduodama UAB „ON kompiuteriai“ leidimo įrengti ir eksploatuoti išorinės vaizdinės reklamos ant viadukų Vilniaus mieste, tačiau leisdama tokia veikla užsiimti UAB „JCDecaux Unicom“ ir UAB „ETN Baltic“, savo veiksmais nepažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 4 straipsniu, 19 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Nutraukti tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų, atsisakant UAB „ON kompiuteriai“ išduoti leidimą įrengti ir eksploatuoti išorinės vaizdinės reklamos skydus ant viadukų Vilniaus mieste, atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas